Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội "Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ"

07:05, 26/05/2020

Ngay từ những năm tháng chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến đạo đức của cán bộ ngân hàng. Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 20-2-1952, Bác đã đề cập rất cụ thể: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên, chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ. Chiến sĩ ta liên tiếp thắng giặc ngoài mặt trận. Tôi mong rằng: Các chú là chiến sĩ kinh tế tài chính ở hậu phương, cũng cố gắng thi đua sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khăn, làm cho mặt trận kinh tế - tài chính của ta cũng thắng lợi như mặt trận quân sự”. Làm theo lời Bác dặn, ngày nay, cán bộ, viên chức Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Nam Định luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, vững vàng về đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt phương châm “Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ” để dòng vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước vươn xa đến tận tay người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến từng hộ nghèo và đối tượng chính sách. (Trong ảnh: Giao dịch tại trụ sở UBND xã Hải Long, huyện Hải Hậu)
Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến từng hộ nghèo và đối tượng chính sách. (Trong ảnh: Giao dịch tại trụ sở UBND xã Hải Long, huyện Hải Hậu).

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định là đơn vị có quy mô hàng đầu trên địa bàn, chất lượng, uy tín đã được khẳng định và duy trì phát triển bền vững, hoạt động an toàn, hiệu quả trong nhiều năm, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Hiện tại, Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh có 10 Chi bộ trực thuộc với 84 đảng viên. Nhiều năm liền, Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh được đánh giá xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; là một trong những tập thể tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thực sự hiệu quả, chất lượng; Đảng ủy, Ban Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh luôn quán triệt trước hết phải tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đúng, sâu sắc những giá trị cốt lõi của đạo đức cán bộ ngân hàng theo lời dạy của Người. Đồng chí Phạm Thị Thuỷ, Phó Giám đốc cho biết: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị không đòi hỏi là những vấn đề cao xa, phức tạp, mà cụ thể trong tác phong sinh hoạt, làm việc hàng ngày, hàng giờ tại công sở. Đó là sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc; là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là ý thức ham học hỏi, nghiên cứu, tư duy để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc; là việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; là sự khoa học, ngăn nắp, gọn gàng trong sắp xếp giải quyết công việc; là thái độ ân cần, niềm nở, tận tâm với người dân; là tinh thần tiên phong, gương mẫu, hăng hái trong các phong trào thi đua và các hoạt động an sinh xã hội…”. Qua thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm, ngành Ngân hàng CSXH tỉnh đã vận dụng nội dung này vào công tác đào tạo cán bộ, thường xuyên phát động phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng làm việc. Đảng uỷ thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo rèn luyện cán bộ, đưa ra nhiều hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế như: cán bộ cũ giúp đỡ cán bộ mới “cầm tay chỉ việc” tại chỗ; thường xuyên họp rút kinh nghiệm chuyên môn; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn; giáo dục đạo đức cán bộ tín dụng; luân chuyển, điều động đưa cán bộ về cơ sở để có kiến thức, kinh nghiệm thực tế, thông qua thực tế đánh giá, lựa chọn, quy hoạch, bổ nhiệm. Các quy chế hoạt động được xây dựng nề nếp, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp uỷ, mối quan hệ của cấp uỷ và Ban giám đốc. Thực hiện phân công cho từng uỷ viên trong BCH Đảng uỷ theo dõi cơ sở; luôn luôn lắng nghe nắm bắt nguyện vọng, tâm tư của quần chúng, đảng viên, kịp thời tiếp thu các ý kiến đưa ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, trí tuệ của tập thể để đóng góp ý kiến xây dựng. Công tác phê bình và tự phê bình trong nội bộ Đảng, trong Ban lãnh đạo được tôn trọng trên tinh thần dân chủ, chân thành để trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với tập thể, phát huy tính dân chủ, trách nhiệm, thấy rõ những ưu điểm, khuyết điểm hạn chế trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để có phương hướng khắc phục sửa chữa.... Công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thường xuyên được quan tâm; cụ thể hóa thành các hành động thiết thực như: vận động cán bộ, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh thực hiện “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”, hưởng ứng cuộc vận động “Đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng nói không với tiêu cực”; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04c/NQ-BCH ngày 30-9-2019 của BCH Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về “Xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động Ngân hàng CSXH, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Ngân hàng CSXH, ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới”; không ngừng học tập để nâng cao trình độ; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tác phong làm việc văn minh hiện đại; công khai và dân chủ hoá trong đơn vị thành các tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, người lao động hàng năm.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tính đến 31-3-2020, tổng nguồn vốn cho vay đạt 3.116 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8,02%/năm. Dư nợ cho vay đạt 3.102 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,1%. Toàn tỉnh đã xây dựng được mạng lưới 3.356 tổ tiết kiệm và vay vốn phủ khắp 215 điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn. Đây là những mắt xích quan trọng, là cánh tay nối dài giúp Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh chuyển tải hiệu quả vốn tín dụng chính sách đến tận tay người dân, đồng thời là tai - mắt giám sát việc sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh luôn chú trọng đến việc công khai chính sách vay vốn, đưa hoạt động đến gần dân thông qua điểm giao dịch xã. Đến nay, 95% công việc được giải quyết triệt để tại điểm giao dịch xã đảm bảo đúng quy định, chất lượng giao ban tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hiệu quả và được duy trì thường xuyên. Trong năm 2019, tại chi nhánh tỉnh đã có 12 sáng kiến của 35 cá nhân và nhóm tác giả được Ngân hàng CSXH Trung ương công nhận, góp phần tăng năng suất lao động của cán bộ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phong trào hoạt động công tác xã hội được mỗi cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đều đặn đóng góp bình quân 4 ngày lương cho các chương trình từ thiện xã hội, 1 ngày lương ủng hộ Quỹ Tình nghĩa của tỉnh và tự nguyện đóng góp tặng quà cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc, quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai và các Quỹ khác như: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Chất độc da cam… Năm 2019, toàn thể cán bộ chi nhánh đã đóng góp hơn 200 triệu đồng để ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng 80 suất quà Tết cho hộ nghèo và các gia đình chính sách, tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà các chiến sĩ Trường Sa, tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Ước mơ cho em”, “Cặp lá yêu thương”, ủng hộ các đợt từ thiện do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động...

Bằng nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục; gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể... việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh có chuyển biến tích cực, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu nhiệt huyết và lòng quyết tâm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ gắn liền với kim chỉ nam “Thấu hiểu lòng dân - Tận tâm phục vụ”. Tiếp tục khẳng định tín dụng chính sách là công cụ hữu hiệu để thực hiện hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Bài và ảnh: Đức ToànBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com