Thông tri về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Nam Định (nhiệm kỳ 2017-2022)

08:05, 09/05/2016

Ngày 25-4-2016, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ký ban hành Thông tri số 05-TT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu CCB các cấp tỉnh Nam Định (nhiệm kỳ 2017-2022). Nội dung như sau:

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Hội CCB các cấp trong tỉnh làm tốt chức năng, nhiệm vụ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội; chăm lo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực phối hợp tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tổ chức Hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát triển cả về số lượng, chất lượng; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, chủ động bám sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào của Hội CCB các cấp trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội chưa thật sự phát huy hiệu quả; hoạt động Hội ở một số nơi chưa thật sự đổi mới; một số phong trào do Hội phát động thực hiện chưa đồng đều.

Để tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội CCB các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31-3-2016 của Ban Bí thư “Về lãnh đạo đại hội đại biểu Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI”. Tập trung lãnh đạo đại hội đại biểu Hội CCB các cấp trong tỉnh thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, động viên các cấp Hội, các thế hệ CCB, cựu quân nhân đoàn kết, phấn khởi; phát huy vai trò của CCB, cựu quân nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

2. Lãnh đạo Ban Chấp hành Hội CCB các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội cấp mình. Báo cáo chính trị trình đại hội cần tập trung đánh giá đúng kết quả hoạt động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những thành quả, đóng góp của cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân; nêu rõ những khó khăn, tồn tại và khuyết điểm, hạn chế. Từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, các cấp uỷ Đảng tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

3. Đảng Đoàn Hội CCB tỉnh phối hợp với các huyện uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo chặt chẽ việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp Hội nhiệm kỳ tới đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định và Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Ban Chấp hành khoá mới là những người tiêu biểu có phẩm chất, năng lực, có uy tín, đủ sức khỏe, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, có tính kế thừa, có khả năng đoàn kết tập hợp CCB, cựu quân nhân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

4. Chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan quân sự, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB các cấp chuẩn bị, tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Thời gian đại hội Hội CCB cơ sở hoàn thành trong quý I-2017; Hội CCB huyện, thành phố, 2 Hội khối 487 hoàn thành trong quý II-2017; Hội CCB tỉnh tổ chức đại hội chậm nhất vào tháng 10-2017.

5. Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội CCB các cấp, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 và tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra. Chỉ đạo đại hội điểm và rút kinh nghiệm để triển khai ra diện rộng.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Hội CCB tỉnh và các ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thông tri này; thường xuyên báo cáo về Ban TVTU.

Thông tri được quán triệt đến các chi bộ./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com