Hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

07:04, 28/04/2016
Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh khóa XVII đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò, chức năng trong quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND đã thường xuyên gần dân để kịp thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để có những kiến nghị cụ thể với Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy tại KCN Hòa Xá (TP Nam Định).
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy tại KCN Hòa Xá (TP Nam Định).
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, HĐND tỉnh đã thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Tỉnh ủy thành các mục tiêu, nhiệm vụ cho từng thời kỳ, từng lĩnh vực; cụ thể hóa chế độ, chính sách của Trung ương, tạo khuôn khổ pháp lý để quản lý, điều hành, khai thác tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phát triển. Nhiều nghị quyết đã đi vào cuộc sống được cử tri, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, như: Nghị quyết về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh; Đề án đề nghị công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh đối với các xã thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015; Mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm đối với cán bộ Đảng, đoàn thể ở cơ sở… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh ban hành 116 nghị quyết, trong đó có 70 nghị quyết quy phạm pháp luật. Cùng với việc nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiếp tục được tăng cường, đi sâu vào giám sát chuyên đề theo nghị quyết HĐND tỉnh ban hành, nhất là những nghị quyết về chính sách liên quan trực tiếp đến người dân. Các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND đều bám sát các mục tiêu, định hướng, nghị quyết của cấp ủy và HĐND tỉnh, những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã lựa chọn 28 chuyên đề giám sát tập trung vào các lĩnh vực có vấn đề nổi cộm, bức xúc. Thông qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã đưa ra 423 kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót; nhiều kiến nghị đã được các cơ quan có trách nhiệm quan tâm giải quyết, khắc phục, điển hình như: Tạm dừng đối với một số dự án khởi công mới năm 2013 chưa đủ thủ tục; xem xét bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Nam Trực; loại bỏ các dự án sử dụng đất lúa có diện tích vượt mức quy định thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh năm 2015; thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến hạn phải thu hồi của các nhà thầu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn; tăng cường xử lý vi phạm về hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi; giải quyết việc trưng tập giáo viên làm công tác quản lý Nhà nước tại các phòng GD và ĐT huyện, thành phố; tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh... Để hoạt động giám sát phát huy hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lựa chọn những nội dung mà cử tri quan tâm để chất vấn tại kỳ họp; đề nghị các cơ quan có liên quan báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp cam kết thực hiện các vấn đề chất vấn. Do vậy, trong thời gian qua, nhiều nội dung chất vấn đã được UBND tỉnh và các ngành chức năng giải quyết kịp thời như: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân hỗ trợ các xã xây dựng NTM; tăng cường công tác thanh tra trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số dự án quan trọng; quan tâm thực hiện công tác dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; tăng cường xử lý nợ đọng thuế tại các doanh nghiệp; giải quyết vướng mắc trong việc xét duyệt hồ sơ chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam; nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân; xử lý sai phạm trong thực hiện chính sách người có công và đối tượng hưởng chính sách xã hội; xử lý xe quá khổ, quá tải; giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; giảm thiểu các vụ phạm pháp hình sự… HĐND tỉnh đã yêu cầu cơ quan, người được chất vấn gửi báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn, trả lời chất vấn về HĐND tỉnh để đại biểu HĐND tỉnh và cử tri giám sát. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh còn thực hiện nghiêm túc việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND Thành phố Nam Định, HĐND các xã, thị trấn. Qua giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những sai sót về hình thức, kỹ thuật trình bày văn bản và có nghị quyết ban hành trái thẩm quyền. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã giám sát 126 quyết định của UBND tỉnh và 7.182 nghị quyết của HĐND Thành phố Nam Định và HĐND các xã, thị trấn thuộc 9 huyện. Trong đó đã phát hiện 31 nghị quyết ban hành trái thẩm quyền phải hủy bỏ. Với vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, HĐND tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri. Trước mỗi kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, tổ chức hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và phương pháp tiến hành tiếp xúc cử tri; phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm hoàn thành các văn bản, tài liệu, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước để phục vụ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Thời gian, địa điểm các hội nghị tiếp xúc cử tri đều được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cử tri quan tâm đều có thể tham dự. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu HĐND gửi về Thường trực HĐND để tổng hợp theo nhóm vấn đề, chuyển đến UBND tỉnh chuẩn bị trả lời và tổng hợp báo cáo tại kỳ họp. Sau kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự các kỳ họp của HĐND Thành phố Nam Định và HĐND các xã, thị trấn theo đơn vị bầu cử để thông báo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 180 hội nghị tiếp xúc cử tri, tỷ lệ đại biểu HĐND dự tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp thường lệ đạt trên 90%. Đã có tổng số 368 ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm được đại biểu HĐND tỉnh phản ánh được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi UBND tỉnh chuẩn bị trả lời và báo cáo tại các kỳ họp. Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiếp 392 lượt người đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 806 đơn thư. Các kiến nghị hoặc các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được xem xét, xử lý kịp thời. Trong quá trình tiếp công dân, các đại biểu đã chú ý giải thích, hướng dẫn để công dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Những nội dung, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đã được chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh.
 
Những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2011-2016 đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy quyền làm chủ và nâng cao đời sống người dân. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới HĐND tỉnh tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức của HĐND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Tăng cường số lượng đại biểu HĐND có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế hoạt động ở các Ban HĐND. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát; tăng cường tổ chức các cuộc khảo sát, làm việc ở cơ sở để kịp thời kiến nghị giải quyết các vụ việc, vấn đề bức xúc mà cử tri và xã hội quan tâm. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu mới tham gia khóa đầu. Ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật./.
 
Bài và ảnh: Văn Trọng
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com