Thông tri về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định (20-4-1947 - 20-4-2017)

08:05, 06/05/2016

Ngày 25-4-2016, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ký ban hành Thông tri số 04-TT/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định (20-4-1947 - 20-4-2017). Nội dung như sau:

Năm 2017, Lực lượng vũ trang tỉnh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (20-4-1947 - 20-4-2017). Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lực lượng vũ trang tỉnh đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu, tích cực lao động và công tác, lập nhiều chiến công vẻ vang; phát huy tốt vai trò nòng cốt cùng toàn dân kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Ghi nhận những thành tích đó, Lực lượng vũ trang tỉnh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân và Lực lượng vũ trang trong tỉnh hiểu rõ lịch sử, truyền thống 70 năm qua của Lực lượng vũ trang tỉnh; truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân cả nước nói chung, nhân dân và Lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng. Khẳng định vai trò lãnh đạo và đường lối đúng đắn của Đảng, của Bác Hồ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ cách mạng; sự đóng góp to lớn của cán bộ, nhân dân trong tỉnh; khơi dậy niềm tin, niềm tự hào, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

2. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng sôi nổi, rộng khắp và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

3. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động như: Lễ kỷ niệm, gặp mặt nói chuyện truyền thống, thi tìm hiểu, giao lưu, tọa đàm, tham quan bảo tàng... nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách tiêu biểu; nhất là các đồng chí cán bộ, chiến sĩ  Lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tu sửa, tôn tạo các công trình tượng đài, bia chiến thắng để giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; thực hiện hiệu quả nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

5. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Thông tri của Ban TVTU.

Giao Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tri và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban TVTU.

Thông tri được phổ biến, quán triệt đến chi bộ Đảng./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com