Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, tập trung các khâu đột phá xây dựng huyện Xuân Trường ngày càng giàu mạnh, văn minh

07:07, 22/07/2020

Bùi Văn Hảo
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xuân Trường

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Với sự tập trung lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ cho thấy 10 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt; một số chỉ tiêu vượt cao như: Cơ cấu giá trị sản xuất từ kinh tế trên địa bàn, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, xây dựng NTM, thu hút và tạo nguồn lực xây dựng hoàn thiện hạ tầng nông thôn… Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; đã thu hút nhiều doanh nghiệp tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. CN-TTCN có bước phát triển mới về quy mô, thị trường, tiếp tục khẳng định vai trò là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt được những thành quả quan trọng, nổi bật: huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, về đích sớm hơn 3 năm so với chỉ tiêu đại hội, là một trong 5 huyện đầu tiên của tỉnh và là một trong 50 huyện đầu tiên của cả nước về đích NTM. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp ở đều khắp các lĩnh vực, địa bàn theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đồng bộ và kết nối, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng: Chất lượng giáo dục và đào tạo một số mặt được nâng lên, thành tích học sinh giỏi, giáo viên giỏi được giữ vững; cơ sở vật chất được tăng cường theo chuẩn quốc gia. Ngành Y tế được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ được bổ sung, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. Văn hóa, thông tin, thể thao đạt nhiều tiến bộ; các chính sách đối với người có công, chính sách xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Cụ thể, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”; thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện về hỗ trợ nông dân, đầu tư nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tổng kinh phí đầu tư khuyến khích phát triển sản xuất từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh là 28,9 tỷ đồng, ngân sách huyện là 1,6 tỷ đồng. Đến nay huyện đã thu hút 50 cá nhân, 4 doanh nghiệp tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa với diện tích 525ha; trong đó Công ty TNHH VinECo (Vingroup) đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 140ha tại xã Xuân Hồng. Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại xa khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo, tạo điều kiện cho nông dân khắc phục khó khăn, chuyển đổi hình thức, phương pháp nuôi trồng thủy sản. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, đã huy động được trên 2.171,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm 4,54%; ngân sách tỉnh 7,2%; huyện 2,72%; cấp xã 22,32%, còn lại là các nguồn huy động trong nhân dân và nguồn vốn hợp pháp khác. Toàn huyện có 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM và huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017. Hiện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tiếp tục triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Với nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, quân và dân huyện Xuân Trường đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 12,15% (vượt kế hoạch đề ra). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực trong đó: Công nghiệp - xây dựng chiếm 88%; nông, lâm, thủy sản là 12%. Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đến năm 2020 đạt 100,08 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 60 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 355 tỷ đồng (tăng 40,3% so chỉ tiêu đại hội). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 77%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt được nhiều kết quả tích cực.

Một góc Khu trung tâm thị trấn Xuân Trường với quần thể Nhà lưu niệm, Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh. Ảnh: Hoàng Tuấn
Một góc Khu trung tâm thị trấn Xuân Trường với quần thể Nhà lưu niệm, Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Phát huy truyền thống quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh, Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Trường quyết tâm tận dụng cơ hội, thuận lợi, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ. Với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương văn hiến, anh hùng, đoàn kết, đổi mới, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Xuân Trường thành huyện NTM nâng cao, tiến đến NTM kiểu mẫu và ngày càng giàu mạnh, văn minh”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Xuân Trường tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh năm 2010) tăng 13%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Xây dựng - Dịch vụ 92%, Nông nghiệp - Thủy sản 8%.  Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản (giá so sánh năm 2010) tăng 2,3%. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng (giá so sánh năm 2010) tăng 16%. Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ tăng 9%. Thu nhập thực tế bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt  650 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 82%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội năm 2025 giảm xuống dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2025 có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao (trong đó có ít nhất 7 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

Để đạt mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường tập trung ba khâu đột phá:

Thứ nhất, huyện tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nghiên cứu, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo thống nhất với quy hoạch của tỉnh. Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch các khu vực trọng điểm như: Quy hoạch phân khu chức năng dọc tuyến tỉnh lộ 489C mới từ cầu Lạc Quần đến cầu Sa Cao và tuyến nhánh đi Giao Thủy, quy hoạch các CCN; quy hoạch khu dân cư tập trung ở các xã, thị trấn và các quy hoạch xây dựng khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thứ hai là đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn huyện theo quy hoạch, nhất là các nhà đầu tư lớn, công nghệ cao, hiện đại để phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Thứ ba là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các CCN theo quy hoạch đã được phê duyệt như: CCN Xuân Tiến giai đoạn 2, CCN Thượng Thành, CCN Nam Điền để phát huy tốt ngành nghề truyền thống của huyện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ tại khu vực chân cầu Lạc Quần. Chỉ đạo việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy và quảng bá giá trị các di sản, di tích lịch sử văn hóa, cách mạng truyền thống của huyện trong mối tương quan với du lịch của vùng. Trong đó, chú trọng khai thác các giá trị văn hóa tâm linh như: Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, Di tích kiến trúc nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia Chùa Keo Hành Thiện, Tòa Giám mục Bùi Chu, Tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai… gắn kết với các địa điểm du lịch của các huyện phía nam tỉnh như du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy, bãi biển Quất Lâm (Giao Thủy) và Thịnh Long (Hải Hậu).

Với những kết quả thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống của huyện anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện quyết tâm phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, xây dựng huyện Xuân Trường đạt NTM nâng cao, tiến đến NTM kiểu mẫu ngày càng giàu mạnh, văn minh xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com