Giao Long xây dựng xã chuẩn về thông tin và truyền thông
Cập nhật lúc05:57, Thứ Sáu, 13/11/2020 (GMT+7)

Thực hiện tiêu chí số 8 Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 về thông tin và truyền thông (TT và TT) theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg  ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ, xã Giao Long đã tập trung nhân lực, kinh phí hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Công chức văn phòng UBND xã Giao Long (Giao Thủy) sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm trong xử lý công việc chuyên môn.
Công chức văn phòng UBND xã Giao Long (Giao Thủy) sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm trong xử lý công việc chuyên môn.

Tiêu chí về TT và TT được quy định trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 gồm 4 nội dung: Xã có điểm phục vụ bưu chính; có dịch vụ viễn thông và internet, có Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn và có ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và điều hành. Yêu cầu mục tiêu thực hiện tiêu chí về TT và TT trong xây dựng nông thôn mới của xã là phải đảm bảo người dân tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ công và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. UBND xã đã rà soát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn để có phương án triển khai cụ thể. Qua đó xã đã xác định nội dung ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành là nhiệm vụ khó nhất và có tính chất quyết định đến hoạt động quản lý phục vụ nhân dân của địa phương. Trên cơ sở đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ, an toàn, quy chuẩn phục vụ cho việc cài đặt, vận hành các phần mềm phục vụ việc triển khai chính quyền điện tử. Đến nay, xã đã hoàn thành đầu tư hệ thống máy móc, đường truyền internet phục vụ công tác quản lý điều hành; các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND đều có máy vi tính kết nối mạng internet đường truyền băng rộng; cán bộ, công chức xã đảm bảo đạt yêu cầu sử dụng tốt các phần mềm quản lý như Hệ thống quản lý văn bản điều hành liên thông 4 cấp, thư điện tử công vụ, Cổng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số. Xã đã đầu tư nâng cấp đồng bộ các trang thiết bị như bàn ghế, máy văn phòng phục vụ công việc chuyên môn của cán bộ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đảm bảo theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp với số tiền đầu tư gần 600 triệu đồng. Đồng thời phân công các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên của 7 lĩnh vực (Tư pháp, LĐ-TB và XH, Văn hóa, Địa chính - Môi trường, Địa chính - NTM, Văn phòng HĐND, UBND và Công an) trực tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” để kịp thời giải quyết mọi thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Hiệu quả của việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT kết hợp với nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần làm việc trách nhiệm, thái độ ứng xử chuẩn mực đã giúp các cơ quan hành chính của xã Giao Long chuẩn hóa được quy trình sắp xếp, quản lý văn bản hồ sơ, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đồng chí Phạm Thị Lương, công chức Văn phòng HĐND, UBND xã cho biết: Sau khi xã đầu tư nâng cấp phòng giao dịch “một cửa”, lắp đặt hệ thống máy tính nối mạng internet, cán bộ làm việc thuận lợi, hiệu quả hơn, nhân dân đến giao dịch cũng nhanh chóng thuận lợi hơn. Đến nay trung bình mỗi ngày xã đã giải quyết thủ tục hành chính cho 20-30 lượt người dân. 100% hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng thời gian quy định. Đối với các nhiệm vụ tổ chức điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ viễn thông và phủ sóng hệ thống đài, loa truyền thanh đến các thôn, xã phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tổ chức rà soát, đánh giá để ưu tiên xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng tối thiểu các điều kiện theo quy định của Bộ TT và TT và của UBND tỉnh. Đài truyền thanh xã và hệ thống loa đến các thôn, xóm được chuẩn hóa, nâng cấp đảm bảo đúng tần số quy định được cấp phép quản lý cũng như tổ chức thông tin tuyên truyền phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền. Thông tin thông suốt, các dịch vụ bưu chính, viễn thông thuận tiện, chính quyền địa phương năng động, thân thiện góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, hướng đến sự hài lòng của người dân mỗi khi cần làm thủ tục tại UBND xã. Người dân cũng tin tưởng, yên tâm đầu tư phát triển kinh tế. Hiện tại bình quân giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác của xã đạt trên 100 triệu đồng; sản lượng khai thác thủy hải sản hàng năm đạt gần 4.000 tấn; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt gần 50 triệu đồng/người/năm. Đời sống nhân dân Giao Long ngày một nâng lên, số hộ khá giàu ngày một tăng lên. Tuy nhiên việc triển khai duy trì các tiêu chí lĩnh vực TT và TT ở địa phương cũng còn một số khó khăn do năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành còn nhiều hạn chế, nhất là việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông, phần mềm một cửa điện tử và nhận thức về an toàn bảo mật, an ninh thông tin chưa cao đã phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện các nội dung tiêu chí số 8. Bên cạnh đó thiết bị ứng dụng CNTT vận hành chưa ổn định, tính tương thích chưa cao.

Thời gian tới, xã tiếp tục đầu tư, thay thế dần những thiết bị viễn thông, ứng dụng CNTT đã lạc hậu và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo thành thạo kỹ năng làm việc trên môi trường mạng. Phấn đấu đến năm 2025 đạt mục tiêu 100% người dân tiếp cận được với các loại hình dịch vụ cơ bản về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, nghe nhìn thiết yếu./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương


 

,
,
.
,
,
,
,