Góp phần nâng cao chất lượng cán bộ
Cập nhật lúc07:50, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (BDLLCT) của Thành phố Nam Định đã góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Một lớp bồi dưỡng đảng viên mới ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Nam Định.
Một lớp bồi dưỡng đảng viên mới ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Nam Định.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Nam Định có 5 giảng viên cơ hữu trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, sơ cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho các hội, đoàn thể… Ngoài ra, Trung tâm còn mời 6 giảng viên kiêm chức là những cán bộ công tác tại cơ quan Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố. Trước đây, các giảng viên thường sử dụng các phương pháp giảng dạy truyền thống: Thuyết trình, giảng giải... Việc sử dụng phương pháp truyền thống trong bồi dưỡng lý luận chính trị bộc lộ những hạn chế cơ bản, trong đó, giảng viên phải hoạt động nhiều; tính hấp dẫn, thuyết phục của bài giảng không cao nên chưa phát huy triệt để tính chủ động, tích cực của học viên; Khả năng thu nhận được ý kiến phản hồi từ học viên thấp. Với đặc thù Thành phố Nam Định là đô thị loại I, số lượng đảng viên đông (trên 15 nghìn đảng viên), trình độ nhận thức cao song cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động còn hạn chế nên việc áp dụng các phương pháp mới để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng BDLLCT cho học viên, Trung tâm đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp đối tượng được bồi dưỡng. Trong đó áp dụng 4 biện pháp chính như: Phương pháp trình chiếu; đối thoại (phát vấn); Tổ chức tham quan, thực tế các điển hình, phong trào tốt và coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá học viên. Việc sử dụng các phương tiện trình chiếu hiện đại trong BDLLCT giúp cho học viên có hứng thú, dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó giúp người dạy chuyển tải nội dung đến người học một cách có hiệu quả nhất; hỗ trợ giảng viên hệ thống hóa kiến thức; có khả năng phóng lớn nội dung cần trình bày; có thể chỉnh sửa nội dung sẵn có hoặc in và phân phối bài giảng cho học viên. Bên cạnh đó, phương pháp đối thoại là phương pháp giảng viên đặt hệ thống câu hỏi để học viên trả lời nhằm gợi mở cho họ sáng tỏ những vấn đề mới. Việc đổi mới phương pháp, phương tiện, cách thức giảng dạy luôn được coi trọng theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, hướng dẫn học viên kỹ năng nhận biết, đánh giá, xử lý tình huống và những vấn đề thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Ở một số chương trình, học viên được đi nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử, mô hình, điển hình về phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên được củng cố, tăng cường, ngày càng chặt chẽ, nền nếp, hiệu quả. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm nội dung, thời gian chương trình theo quy định. Nội dung các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, tình hình thời sự, chính trị, xã hội trong nước, quốc tế luôn được kịp thời bổ sung, cập nhật vào chương trình giảng dạy. Với việc áp dụng các biện pháp vào giảng dạy, chất lượng các giờ giảng được nâng lên rõ rệt. Năm 2017, Trung tâm quản lý và tổ chức đào tạo 41 lớp với 3.113 lượt học viên. Trong đó, có 4 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 312 học viên; 4 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 320 học viên; 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 129 học viên; 3 lớp sơ cấp lý luận chính trị lồng ghép cho 194 học viên; 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 178 học viên. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh duy trì 3 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính với 239 học viên; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên tháng và theo quý với 623 lượt đồng chí tham gia. Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố BDLLCT và tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên với tổng số 11 lớp cho 1.118 lượt học viên. So với năm 2016, số lớp mở mới tăng 10%, số lượt học viên theo học các chương trình tăng 12%. Kết quả kiểm tra, thi cuối khoá đạt tỷ lệ khá, giỏi từ 90-95% trở lên.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Nam Định cho biết: Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm luôn chủ động kiện toàn đội ngũ giảng viên (cả chuyên trách và kiêm nhiệm); tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên được tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy; được đi giao lưu học hỏi kinh nghiệm; khuyến khích giảng viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, hầu hết các thầy cô đều chú trọng gắn lý luận với thực tiễn để bài giảng bớt khô khan, học viên tiếp thu hiệu quả hơn. Kết thúc một chuyên đề, Trung tâm đều yêu cầu học viên phải viết bài thu hoạch. Ngoài ra, Trung tâm còn tích cực tham mưu cho cấp ủy bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để việc dạy và học đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ vậy, chất lượng công tác đào tạo, BDLLCT thời gian qua của Trung tâm luôn được bảo đảm. Cán bộ, đảng viên và nhân dân được học tập, bồi dưỡng qua các khóa học đều được nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác…, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,