Chuyển biến trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc07:50, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Sau một năm thực hiện Chỉ thị 04 ngày 17-11-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”, công tác BHXH, BHYT đã có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; số người tham gia BHYT ngày càng tăng; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo.

Cty cổ phần Dược phẩm Xuân Thủy thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT cho người lao động.
Cty cổ phần Dược phẩm Xuân Thủy thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT cho người lao động.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Năm 2017, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của BHXH tỉnh tiếp tục được đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. BHXH tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BHXH Việt Nam trong việc giảm thủ tục, thời gian thực hiện thủ tục thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu, giảm nợ đọng; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động. Nhờ đó công tác thu BHXH, BHYT của BHXH huyện, thành phố năm 2017 có nhiều bước phát triển mới. Cụ thể, số thu BHXH-BHYT-BHTN tính đến ngày 6-12-2017 là 2.821,932 tỷ đồng; trong đó, số thu BHXH bắt buộc là 1.645,642 tỷ đồng, số thu BHTN là 120,494 tỷ đồng, số BHXH tự nguyện là 27,292 tỷ đồng, số thu BHYT là 1.014,211 tỷ đồng. Số người tham gia BHXH, BHYT là 1.537.020 người, tăng 166.340 người so với cùng kỳ năm 2016, đạt độ bao phủ 83,02% dân số toàn tỉnh. Tổng số chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN từ đầu năm đến kỳ báo cáo là: 4.930,804 tỷ đồng. Trong đó, chi từ nguồn ngân sách Nhà nước là 1.585,874 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ BHXH là 2.425,324 tỷ đồng, chi BHTN là 44,154 tỷ đồng. Công tác giám định BHYT được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chi đúng, chi đủ chi phí KCB BHYT tại các bệnh viện, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng khi đi KCB; các thủ tục trong KCB BHYT được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, dễ quản lý; quỹ KCB BHYT tiếp tục được bình ổn. Toàn tỉnh có 2.066.334 lượt người KCB BHYT với tổng số tiền 801,501 tỷ đồng. Công tác cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT được các đơn vị tích cực thực hiện. Năm 2017, toàn ngành BHXH cấp mới cho người lao động tham gia BHXH là 54.318 sổ; cấp 661.410 thẻ BHYT; tổ chức nhập dữ liệu, rà soát thông tin trong sổ BHXH, tiến hành in sổ BHXH để phục vụ công tác chuyển trả sổ cho người lao động quản lý đạt trên 90%. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH có nhiều cải tiến, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và an toàn. Số lượng các cuộc kiểm tra và chất lượng kiểm tra một số lĩnh vực được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo. Công tác công nghệ thông tin được BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh vào các hoạt động nghiệp vụ; đã tiếp nhận, khai thác và sử dụng hiệu quả các chương trình phần mềm do BHXH Việt Nam chuyển giao. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của BHXH tỉnh được đổi mới, kịp thời, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, công chức và các đơn vị.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại: Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BHYT còn hạn chế. Số người tham gia BHYT, nhất là theo hộ gia đình tăng chậm; đặc biệt là đối tượng hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng và nợ BHXH, BHYT tăng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Chất lượng KCB của ngành Y tế ở một số địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; thái độ phục vụ của một số cán bộ y tế và thủ tục hành chính trong việc KCB một số nơi chưa tốt, gây bức xúc cho người tham gia BHYT…

Năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ về BHXH, BHYT. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH-BHYT-BHTN, đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân phấn đấu tỷ lệ tham gia BHYT năm 2018 chiếm 85% dân số toàn tỉnh. BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ BHXH tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì người dân, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước ở các cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa và cán bộ giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh, huyện, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Tập trung rà soát thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN cho tổ chức, cá nhân. Quản lý tốt người hưởng BHXH, BHYT; các quỹ BHXH, quỹ BHYT, bảo đảm thu chi theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở có ký hợp đồng KCB BHYT, đảm bảo công khai, minh bạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, HTX; kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở KCB BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT; ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHYT./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,