Xuân Trường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dân số

08:04, 18/04/2016
Huyện Xuân Trường hiện có hơn 17 vạn dân, trong đó có gần 30% đồng bào Công giáo. Thực hiện chiến lược Dân số - SKSS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị lồng ghép xây dựng chỉ tiêu về dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Xuân Trường tổ chức truyền thông lồng ghép CSSKSS-KHHGĐ.
Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Xuân Trường tổ chức truyền thông lồng ghép CSSKSS-KHHGĐ.
Nhằm nâng cao chất lượng dân số, huyện Xuân Trường đã triển khai các giải pháp đồng bộ. Bộ máy cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ được kiện toàn theo hướng chuyên môn hóa. Ban chỉ đạo Dân số - KHHGĐ huyện tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về dân số - SKSS-KHHGĐ cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn; nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục về dân số - SKSS, phòng ngừa HIV, bình đẳng giới, sức khỏe tình dục... trong cộng đồng. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế thôn, xóm trong việc tuyên truyền, vận động, quản lý đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ và cung cấp các dịch vụ KHHGĐ thích hợp đến từng hộ gia đình, nhất là những địa phương có đông đồng bào Công giáo. Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra chính sách pháp luật, chương trình, kế hoạch về Dân số - KHHGĐ từ huyện tới cơ sở. Kết hợp tổ chức thực hiện công tác Dân số theo chương trình mục tiêu quốc gia với sự nghiệp y tế. Triển khai đồng bộ, thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục và tư vấn nhằm tạo môi trường thuận lợi về chính sách, nguồn lực và dư luận xã hội thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng chủ động thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ, quy mô gia đình ít con, khỏe mạnh, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý. Tập trung mạnh chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ tại 7 xã còn gặp nhiều khó khăn về công tác Dân số - KHHGĐ là: Xuân Trung, Xuân Bắc, Xuân Tân, Xuân Hòa, Xuân Phong, Xuân Ninh và Thọ Nghiệp. Nâng cao chất lượng CSSK bà mẹ trẻ em, trẻ sơ sinh, người cao tuổi; ngăn ngừa lựa chọn giới tính thai nhi, bạo lực giới, tăng cường vai trò của nam giới trong CSSKSS và bình đẳng giới. Triển khai Đề án tư vấn chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân tại 4 xã Xuân Ninh, Xuân Hòa, Xuân Hồng, Xuân Ngọc. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo Dân số - KHHGĐ huyện thường xuyên cung cấp thông tin, giáo dục truyền thông về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh cho người dân; đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; tổ chức phát poster “Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức” cho các cơ sở khám, chữa bệnh có siêu âm và dịch vụ nạo phá thai nhằm hạn chế các hành vi không phù hợp với việc sinh đẻ theo quy luật tự nhiên. Tổ chức ký cam kết cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, những người làm công tác Dân số - KHHGĐ từ huyện đến cơ sở với nội dung không sinh con thứ 3 trở lên, không lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Duy trì chuyên mục “Mất cân bằng giới tính khi sinh” hằng tuần trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn... Với các giải pháp đồng bộ, chất lượng dân số trên địa bàn huyện Xuân Trường giai đoạn 2011-2015 được nâng cao, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. Giảm bệnh, tật và tử vong ở trẻ em, tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt trung bình 2,81%. Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ được chú trọng nâng cao, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt trên 30%. Tỷ suất sinh hằng năm đã giảm đáng kể, duy trì mức sinh thấp hợp lý. Dịch vụ KHHGĐ-CSSKSS đáp ứng đủ nhu cầu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với dịch vụ hỗ trợ sinh sản có chất lượng. Quy mô dân số từng bước phù hợp với sự phát triển dân số của huyện. Tỷ lệ phá thai giảm xuống dưới 16/100 ca trẻ sinh ra. Riêng năm 2015, tỷ suất sinh của huyện là 16,2%o, giảm 0,22%o so với năm 2014. Số sinh con thứ 3 trở lên là 380 cháu, giảm 32 cháu so với năm 2014; chiếm tỷ lệ 12,9%, giảm 0,07% so với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Tuy nhiên, công tác Dân số - KHHGĐ huyện Xuân Trường còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tuy có giảm nhưng chưa bền vững và có sự khác biệt giữa các xã. Tỷ số giới tính khi sinh có chiều hướng gia tăng. Quy mô dân số ổn định nhưng phân bố dân cư chưa hợp lý. Nhiều vấn đề về CSSKSS-KHHGĐ chưa được giải quyết tốt...
 
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 6-1-2016 của UBND tỉnh về “Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”, UBND huyện đã xây dựng chiến lược Dân số của huyện đến năm 2020 với mục tiêu: “Nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân”. Các chỉ tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện là: Duy trì mức sinh hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu CSSKSS-KHHGĐ của nhân dân, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản có chất lượng. Giảm tỷ suất sinh trung bình ở mức 0,18%o; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên duy trì trung bình ở mức 0,7% và quy mô dân số phù hợp với sự phát triển của huyện. Giảm mạnh tốc độ chênh lệnh giới tính khi sinh, đảm bảo tỷ số giới tính khi sinh không quá 111 cháu trai/100 cháu gái. Tỷ lệ số người trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại trên 84%. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt trên 35%. Các giải pháp thực hiện là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy đảm bảo quản lý và thực hiện có hiệu quả công tác Dân số - KHHGĐ. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp và đủ mạnh với công tác quản lý Nhà nước về Dân số - KHHGĐ. Coi trọng việc đào tạo, nâng cao chất lượng quản lý chuyên ngành cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác Dân số - KHHGĐ. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số trong việc tuyên truyền, vận động, quản lý đối tượng và cung cấp dịch vụ đến tận gia đình, có chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở. Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, cá nhân và các tổ chức vào công tác truyền thông, cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích tư nhân và các tổ chức đầu tư, cung cấp các dịch vụ Dân số - KHHGĐ bằng những hình thức phù hợp với quy hoạch phát triển, yêu cầu và đặc điểm của công tác Dân số - KHHGĐ. Quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các cơ sở cung cấp dịch vụ. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ./.
 
Bài và ảnh: Việt Thắng
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com