Nam Mỹ gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

07:04, 14/04/2016
Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng ủy, UBND xã Nam Mỹ (Nam Trực) đã thường xuyên quan tâm tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP).
Cán bộ Ban CHQS xã Nam Mỹ chuẩn bị mô hình học cụ cho mùa huấn luyện dân quân tự vệ năm 2016.
Cán bộ Ban CHQS xã Nam Mỹ chuẩn bị mô hình học cụ cho mùa huấn luyện dân quân tự vệ năm 2016.
Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát huy nội lực và tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, đặc biệt là phát huy thế mạnh của vùng trồng hoa, cây cảnh. Xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và huy động các nguồn lực tích cực tham gia đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh và phục vụ sản xuất. Từ việc khai thác tiềm năng, đa dạng hóa ngành nghề đã tạo đà cho kinh tế - xã hội của xã có những bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng lên. Đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 2%... Song song với việc tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nâng cao chất lượng đời sống dân sinh, Đảng ủy xã đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững. Hằng năm, Đảng ủy xã đều có nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, trong đó tập trung làm tốt công tác quản lý, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên (DBĐV) và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Xã đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống cách mạng của quê hương, về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dự bị động viên. Ban CHQS xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương duy trì nền nếp công tác kiểm tra, đăng ký phúc tra, quản lý, rà soát sắp xếp, biên chế vào các đơn vị dân quân và DBĐV của địa phương nên luôn đảm bảo về chỉ tiêu số lượng theo quy định, chất lượng chính trị được nâng cao. Đến nay, lực lượng dân quân của xã Nam Mỹ được biên chế gồm 1 trung đội dân quân cơ động, 4 tổ dân quân binh chủng, 8 tổ dân quân tại chỗ được bố trí đồng đều ở các cơ sở thôn, xóm; lực lượng DBĐV đảm bảo chỉ tiêu, sẵn sàng huy động khi có yêu cầu. Trong công tác huấn luyện lực lượng DQTV, Ban CHQS xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện cho từng đối tượng theo đúng chương trình và kế hoạch của cơ quan quân sự cấp trên bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” nhằm nâng cao chất lượng và trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân xã. Theo đó kết quả huấn luyện lực lượng dân quân hằng năm: 100% đạt yêu cầu trong đó có 75-80% khá, giỏi. Trong quá trình hoạt động, lực lượng dân quân và DBĐV xã Nam Mỹ đã phát huy vai trò nòng cốt trong sản xuất và bảo vệ sản xuất, phòng chống thiên tai, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã tham gia giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn, đồng thời sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, lực lượng dân quân và DBĐV của xã đã gương mẫu đi đầu và tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động thuyết phục bà con, anh em trong gia đình thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, đồng thời tích cực đi đầu tham gia, vận động nhân dân, hiến đất làm đường nội đồng, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; đóng góp hàng trăm ngày công tham gia làm đường giao thông nội đồng, đường giao thông thôn, xóm và làm đẹp cảnh quan môi trường…
 
Thực hiện hiệu quả chủ trương, quan điểm gắn kết chặt chẽ  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh nên những năm qua, kinh tế - xã hội của xã Nam Mỹ có bước phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh luôn được củng cố và giữ vững, góp phần tạo nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ xã ngày càng vững chắc trong thế trận phòng thủ của huyện Nam Trực. Với những nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, trong năm vừa qua, Ban CHQS xã Nam Mỹ được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng của UBND tỉnh./.
 
Bài và ảnh: Thu Thuỷ


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com