Hải Hậu đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

07:04, 14/04/2016
Những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Hải Hậu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cán bộ xã Hải Nam giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.
Cán bộ xã Hải Nam giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.
Đồng chí Trần Văn Chinh, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Hải Hậu cho biết: Việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả. Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở được thường xuyên củng cố, kiện toàn; xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Các nghị định, pháp lệnh của Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện QCDC được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân và xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, từ đó đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của các thành viên trong hệ thống chính trị và nhân dân về QCDC. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở khắc phục tình trạng hành chính, quan liêu, xa rời dân; chú trọng hơn đến việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm với tinh thần trách nhiệm cao; nhiều đơn thư khiếu nại, tranh chấp vướng mắc trong nhân dân được kịp thời hòa giải từ cơ sở, góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. Các nội dung liên quan đến thực hiện QCDC ở cơ sở được cụ thể hóa vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương hằng năm đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động. Từ đó đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó thể hiện rõ nét trong việc thực hiện phong trào xây dựng NTM. Trong xây dựng NTM, trên cơ sở 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng xã, thị trấn NTM, huyện đã cụ thể hóa thành 12 tiêu chí xây dựng xóm, tổ dân phố NTM và 8 tiêu chí xây dựng gia đình NTM và phổ biến rộng rãi trong toàn dân, tổ chức các cuộc họp để dân chủ bàn bạc, thảo luận, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân theo đúng phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cách làm này đã giúp cho người dân nhận thức rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của chính mình, khắc phục được tư tưởng coi đây là công việc của Đảng uỷ, chính quyền địa phương. Phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng NTM được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Khi lòng dân đã đồng thuận, từ việc “khởi đầu nan” là dồn điền đổi thửa đến thực hiện quy hoạch chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích cây vụ đông, bê tông hoá các tuyến đường nội đồng đến việc phát triển kinh tế hộ, xây dựng đường dong xóm và sáng hoá đường nông thôn... đều nhanh chóng được triển khai. Trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, Hải Nam là xã thuần nông, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đảng ủy, UBND xã Hải Nam đã căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương để xác định rõ lộ trình, hướng đi theo từng năm và theo các tiêu chí cụ thể trên cơ sở rà soát, đánh giá đúng thực trạng, yêu cầu mục tiêu, các giải pháp; trong đó kết hợp giữa phát huy dân chủ, phát huy nguồn lực tại chỗ, đóng góp, hiến kế hiến công kết hợp dùng đòn bẩy kinh tế hỗ trợ, chính sách động viên khen thưởng để nhân dân phấn đấu thực hiện. Đồng chí Đỗ Thanh Chương, Bí thư Đảng bộ xã Hải Nam cho biết: Với chủ trương lấy nhân dân làm chủ thể trong việc xây dựng NTM nên mọi công việc đều được thông báo đến nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, từ đó dần tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân và phong trào xây dựng NTM tại Hải Nam đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sau 4 năm xây dựng NTM, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 47 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do nhân dân đóng góp và xã hội hóa chiếm trên 17 tỷ đồng. Đặc biệt, nhân dân trong xã còn đóng góp trên 160 nghìn m 2 đất nông nghiệp để đào đắp thủy lợi, chỉnh trang đồng ruộng và đường giao thông nội đồng; hiến trên 1.200m 2 đất, tháo dỡ nhiều tường bao, cổng dậu và các công trình phụ trợ khác. Nhờ cách làm đúng, hiệu quả, huy động sức dân hợp lý, năm 2014, Hải Nam đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Cùng với việc thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM như xã Hải Nam, năm 2014, cả 35 xã, thị trấn của huyện Hải Hậu đạt chuẩn NTM; năm 2015 huyện Hải Hậu được công nhận đạt chuẩn NTM, 37 năm liên tục là đơn vị điển hình văn hoá cấp huyện của cả nước… toàn huyện có 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 71,8% xóm đạt tiêu chuẩn xóm, tổ dân phố văn hoá. 
 
Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở ở huyện Hải Hậu đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức sáng tạo của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển địa phương theo hướng ổn định, bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) hằng năm trên địa bàn đạt từ 7 đến 10%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng. Nhiều năm liền Đảng bộ huyện giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; chính quyền vững mạnh; các cơ quan đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh./. 
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com