Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ
Cập nhật lúc08:44, Thứ Hai, 16/03/2015 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN Trung ương về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17-2015, ngay từ đầu tháng 2-2015, Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh đã họp, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN, nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định về công tác ATVSLĐ-PCCN.

Sản xuất tại Cty TNHH Dệt may Hoàng Dũng (KCN Hoà Xá).
Sản xuất tại Cty TNHH Dệt may Hoàng Dũng (KCN Hoà Xá).

Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17-2015 được tổ chức từ ngày 15 đến 21-3-2015, với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”. Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh đã nêu rõ: Các hoạt động của Tuần lễ phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao động, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động đối với công tác ATVSLĐ-PCCN; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN bảo đảm an toàn, sức khoẻ tại nơi làm việc cho người lao động, nhằm giảm tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra. Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, các sở, ngành, Ban quản lý các KCN tỉnh, các huyện, thành phố kiện toàn BCĐ Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 và công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2015; chủ động đổi mới các hoạt động, lồng ghép các hoạt động của Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN với việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình quốc gia về AT-VSLĐ năm 2015; đồng thời hướng dẫn các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng. Nhằm thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ATVSLĐ-PCCN. Các địa phương tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký cam kết thực hiện pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, các quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ-PCCN; đầu tư trang thiết bị bảo đảm ATVSLĐ, cấp phát bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại phân xưởng, tổ, đội sản xuất; thường xuyên nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định về ATVSLĐ-PCCN; thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật… Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ-PCCN nhằm hạn chế các vụ tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN cho người lao động, nhất là những người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thăm hỏi, động viên những người bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh sẽ hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động của 5 doanh nghiệp có nguy cơ cao mất ATVSLĐ ở mỗi huyện, thành phố. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN các cấp đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về ATVSLĐ-PCCN tại các đơn vị có nhiều nguy cơ mất ATVSLĐ-PCCN. Ngay trước Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN, từ ngày 10 đến 13-3-2015, Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra tại 7 doanh nghiệp: Cty CP Bia NaDa, Cty CP Dây lưới thép Nam Định, Cơ sở II - Nhà máy Tấm lợp Thái Nguyên (Vụ Bản), Cty CP Xây dựng 504 Vinaconex, Cty CP Thúy Đạt, Cty TNHH Dệt may Hoàng Dũng (KCN Hòa Xá), Cty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (CCN An Xá) và làng nghề đúc kim loại Tống Xá, xã Yên Xá (Ý Yên) về công tác ATVSLĐ-PCCN. Trong Tuần lễ, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố kiểm tra ít nhất 6 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quyền quản lý; qua đó tuyên truyền, giáo dục người sử dụng lao động cũng như người lao động về tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ-PCCN đối với sức khỏe, tính mạng của người lao động, tài sản của doanh nghiệp và trách nhiệm của mỗi người trong công tác này, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của đơn vị, doanh nghiệp trong công tác ATVSLĐ-PCCN, phân tích nguyên nhân và hướng dẫn khắc phục, sửa chữa, thúc đẩy các đơn vị, doanh nghiệp tự kiểm tra, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN. Tổ chức thăm hỏi, động viên những người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn; người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, làng nghề có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm. Các ngành, đoàn thể cũng triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động tại nơi làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, nguy cơ bệnh nghề nghiệp và cháy nổ.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN, phần lớn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức, chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực như cải thiện điều kiện môi trường làm việc tại doanh nghiệp để người lao động tham gia tích cực, tự giác trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ đảm bảo an toàn và sức khỏe cho chính người lao động. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN, tổ chức các hội thi, thao diễn nhằm nâng cao nhận thức về ATVSLĐ-PCCN cho người lao động và ký cam kết việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ-PCCN. Đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại phân xưởng, tổ, đội sản xuất; thường xuyên nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Cùng với các biện pháp quản lý, việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN hằng năm đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tạo chuyển biến về công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, ngăn ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối đa số vụ tai nạn lao động và người chết vì tai nạn lao động./.

Bài và ảnh: Minh Tân
 

,
,
.
,
,
,
,