Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VII-2022
Phát huy vai trò "cầu nối" giữa ý Đảng với lòng dân (kỳ 1)
Cập nhật lúc20:55, Thứ Năm, 19/05/2022 (GMT+7)

Những năm qua, hệ thống tuyên giáo các cấp, đặc biệt là các xã, thị trấn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết, xử lý kịp thời. Qua đó góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nông thôn mới xã Hải Châu (Hải Hậu).  Bài và ảnh: Văn Trọng
Nông thôn mới xã Hải Châu (Hải Hậu). 

I. “Đi đầu, mở lối” tạo đồng thuận

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Yên Bằng (Ý Yên) có nhiều dự án của Trung ương, tỉnh, huyện được khởi công xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực hiện dự án đồng nghĩa phải triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đã gây tác động không nhỏ đến cuộc sống người dân. Đồng chí Nguyễn Huy Miên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Yên Bằng cho biết: Hiện trên địa bàn xã đang triển khai thi công 3 dự án gồm: Cụm công nghiệp Yên Bằng, đường kết nối từ Cụm công nghiệp đến trục đường liên xã và đường kết nối từ đường 57B đến đê tả Đáy. Chính quyền và người dân trong xã đều rất phấn khởi bởi với việc triển khai các dự án mới là cơ hội để thúc đẩy kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và thay đổi diện mạo nông thôn của xã. Tuy nhiên quá trình giải phóng mặt bằng, có gần 200 hộ dân bị thu hồi đất thổ canh, thổ cư; một số hộ dân còn băn khoăn muốn giá đền bù cao hơn hoặc do không muốn mất đất. Nắm được tình hình trên, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị của xã cùng với cấp ủy thôn thành lập các đoàn tuyên truyền vận động đến từng hộ dân để phổ biến cơ chế chính sách, động viên thuyết phục các đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương phát triển công nghiệp, giao thông của xã, cũng như cơ chế chính sách về giải phóng mặt bằng; lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có hướng xử lý, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai nhanh nhất. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã tin tưởng ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chấp thuận bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thực hiện dự án đúng tiến độ. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Cụm Công nghiệp Yên Bằng giai đoạn 1 liên quan đến 109 hộ dân thôn Ngô Xá 1 đã chấp thuận nhận tiền đền bù, không còn hộ nào thắc mắc. Dự án đường 57B đến đê tả Đáy liên quan đến khoảng 70 hộ dân ở các thôn: Nhì, Hưng Thịnh, Dinh Tần hiện đã kiểm đếm xong đang chờ áp giá nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng. Dự án đường kết nối từ Cụm công nghiệp đến trục đường liên xã hầu hết người dân đã chấp thuận.

Đảng bộ huyện Hải Hậu là trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2016, huyện Hải Hậu được Trung ương chọn là một trong 4 huyện của cả nước xây dựng NTM kiểu mẫu với nội dung sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững. Đồng chí Trần Minh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu cho biết: Cùng với các giải pháp về cơ chế chính sách, nguồn lực thì giải pháp căn cốt, đột phá nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng NTM đạt kết quả của Đảng bộ huyện là công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của nhân dân chung tay thực hiện. Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn... tuyên truyền xây dựng NTM; giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp ban hành nhiều văn bản tuyên truyền trên đài phát thanh, trang thông tin điện tử và đặc biệt là thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, thị trấn. Trong đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn luôn bám sát cơ sở, lấy xóm, tổ dân phố làm địa bàn hoạt động; lấy gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo ngay tại địa phương để tuyên truyền nhân ra diện rộng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn còn làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp điều chỉnh các chính sách cho phù hợp, đồng thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm mà dư luận quan tâm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai xây dựng NTM. Nhờ đó, trong quá trình triển khai xây dựng NTM toàn huyện đã huy động trên 4.000 tỷ đồng (trong đó phần lớn là từ nguồn xã hội hoá và nhân dân đóng góp); nhân dân đã hiến trên 400ha đất làm đường giao thông thôn, xóm, đường nội đồng; ủng hộ gần 200 nghìn ngày công lao động, tự tháo dỡ hàng nghìn công trình nhà ở, tường bao quanh khuôn viên gia đình... để mở rộng đường giao thông; làm mới hàng trăm km đường bê tông nội đồng, đường liên thôn, xóm; trồng trên 500km đường hoa (trong đó có 90 tuyến đường hoa kiểu mẫu), lắp đặt 11.600 cột điện thắp sáng ở khu dân cư… Đặc biệt trong hơn 11 năm thực hiện xây dựng NTM ở Hải Hậu không có khiếu kiện. Đến nay, 34/34 xã, thị trấn đạt NTM nâng cao, 12 xã cơ bản đạt NTM kiểu mẫu; 331 đơn vị cấp xóm đạt NTM kiểu mẫu. Huyện phấn đấu đến năm 2024 có 100% xóm (TDP), 34/34 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn quốc gia NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo cấp xã trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy các xã, phường, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, một cách thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cấp xã trong tỉnh cũng thực hiện tốt việc định hướng các hoạt động văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng ở cơ sở, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, dấu ấn đậm nét trong hoạt động của Ban Tuyên giáo cấp xã trong tỉnh chính là đã phát huy được tính chủ động đi trước, đón đầu để dự báo, nắm bắt tư tưởng, tâm lý xã hội, nhất là trong bối cảnh xã hội số.  Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo cấp xã trong tỉnh đã chủ động tiến hành công tác nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy thành lập đội ngũ cộng tác viên đấu tranh, phản bác thông tin, tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các bài viết chính thống trên báo, đài, tạp chí về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của địa phương trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền những điển hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, gương người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa “cái hay, cái đẹp” trong xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sản xuất, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

(Còn nữa)

Bài và ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,