Phát huy vai trò công tác an ninh chính trị nội bộ trong xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị

07:05, 10/05/2022

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tập trung đổi mới, cải tiến lề lối, tác phong làm việc nhằm nỗ lực triển khai, thực hiện có hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực chuyên môn; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác.

Hoạt động tiêu biểu của Phòng An ninh chính trị nội bộ được thể hiện trên lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thượng tá Trần Thu Thủy, Trưởng phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã lợi dụng các sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cao cấp của Quốc hội, Chính phủ; công tác phòng, chống dịch COVID-19...

để đăng tin, bài tuyên truyền phá hoại với động cơ, mục đích chống Đảng, Nhà nước, tấn công vào nền tảng tư tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng. Mục đích của các hoạt động phá hoại tư tưởng nhằm gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, trong cán bộ, đảng viên; từng bước làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, vào công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam. Thủ đoạn phổ biến là lợi dụng các phương tiện thông tin để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch; đặc biệt hiện nay chúng triệt để lợi dụng tiện ích của các ứng dụng trên mạng internet như web, blog, mạng xã hội nhằm liên kết, tuyên truyền thông tin phá hoại tư tưởng với chiêu bài bảo vệ dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trong nước hoạt động chống chính quyền. Đáng tiếc, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang diễn ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mâu thuẫn nội bộ, nhũng nhiễu nhân dân trái với chuẩn mực đạo đức của người cộng sản “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” làm cho nhân dân bất bình, lo lắng. Một số cán bộ, đảng viên bị kích động bởi các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc nên xuất hiện các ý kiến không đồng thuận trong nội bộ vào việc thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng. Thế hệ trẻ bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, tư tưởng tự do dân chủ kiểu phương Tây; xuất hiện nhiều quan điểm, tư tưởng lệch lạc trong xã hội. Một bộ phận thanh niên, sinh viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, coi trọng vật chất, dễ bị tác động, lôi kéo.

Trước tình hình trên, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh hàng tháng, quý, năm; thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng; bảo vệ an ninh mạng; bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) các sự kiện chính trị quan trọng. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai các nhiệm vụ, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng liên quan đến tổ chức phản động, hội, nhóm trái pháp luật, đối tượng có dấu hiệu bất mãn chính trị trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các hoạt động lợi dụng kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tập hợp tình hình, báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác định hướng tuyên truyền; tăng cường viết bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, tư tưởng lệch lạc về hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, việc triển khai một số dự án quan trọng của tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã trực tiếp xác minh, làm rõ và xử lý 8 vụ việc, 10 đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai các văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng mạng xã hội. Gửi công văn đến các doanh nghiệp viễn thông về việc định kỳ nhắn tin đến khách hàng đề nghị không tuyên truyền, đăng tải thông tin sai sự thật, phòng ngừa các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên không gian mạng. Tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo huy động hơn 200 trang Fanpage, facebook, website trong hệ thống của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh và của các đơn vị Công an trong tỉnh đăng tải, lan tỏa hàng nghìn tin, bài, video có nội dung tuyên truyền các thông tin tích cực về thành tựu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch...

Song song với công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Phòng An ninh chính trị nội bộ còn thường xuyên làm tốt lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị nội bộ. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã phối hợp, rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với hàng trăm trường hợp cán bộ, đảng viên phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hơn 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh, phát hiện, xử lý 20 cơ sở vi phạm; kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn y, dược tại 130 cơ sở khám chữa bệnh, hành nghề y dược tư nhân, phát hiện, tham mưu Sở Y tế xử phạt 12 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân vi phạm. Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và triển khai chương trình công tác đảm bảo ANTT tại cơ quan, doanh nghiệp hàng năm với các nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với đặc điểm tình hình của từng đơn vị. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo ANTT; đặc biệt là các dịp lễ, tết, thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Trong nội bộ, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Định kỳ phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào, đợt thi đua do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động như: Đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đợt thi đua đặc biệt “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định: 100 ngày, đêm, quyết liệt, thần tốc, hoàn thành chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu căn cước công dân gắn chíp điện tử, trước ngày 15-6-2021”; đợt thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”... Qua đó đã huy động, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua. Năm 2020, đơn vị vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở; năm 2021 đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Từ năm 2021 đến nay, tập thể, cán bộ, chiến sĩ đơn vị và 16 lượt cá nhân vinh dự được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com