Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng chú trọng quản lý đảng viên

08:05, 11/05/2022

Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng hiện có 71 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 29 đảng bộ và 42 chi bộ với 8.741 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng huyện đã tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, qua đó ngăn chặn những biểu hiện thiếu kỷ luật, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Nông thôn mới xã Phúc Thắng hôm nay.  Bài và ảnh: Văn Trọng
Nông thôn mới xã Phúc Thắng hôm nay. 

Đồng chí Phạm Tiến Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết: Xác định công tác quản lý đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường quản lý đảng viên cả về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, các mối quan hệ tại nơi công tác và nơi cư trú. Chú trọng quán triệt và thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đảng viên phù hợp với năng lực, sở trường gắn với các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp uỷ các cấp phân công cấp uỷ viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi uỷ, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, đồng thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của đảng viên. Duy trì nền nếp và thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ…. Trên cơ sở đó, cấp ủy và tổ chức Đảng trong huyện đã đề ra các chủ trương, biện pháp giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên. Trong đó, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đã được nâng cao cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ theo quy định. Đến nay, toàn huyện có 4.061 đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp đến cử nhân, cao cấp, đạt 46,4% trong tổng số đảng viên toàn Đảng bộ; 2.482 đảng viên có trình độ chuyên môn sơ cấp, trung cấp và 2.156 đảng viên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện chú trọng làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, nêu gương của đảng viên và đánh giá xếp loại chất lượng, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng. Trong đó, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); hướng dẫn việc sinh hoạt lồng ghép với quán triệt, phổ biến tình hình thời sự, gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong các hoạt động ở cơ quan, đơn vị, địa phương để nhân rộng trong chi bộ, đảng bộ tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị.

Các đảng viên đều xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với những nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật, việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bản cam kết cá nhân được nộp cho chi bộ quản lý, theo dõi, kiểm tra và giám sát thực hiện. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới và triển khai thực hiện tương đối toàn diện; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; thường xuyên giám sát, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời kiểm tra, ngăn ngừa đến mức thấp nhất những vi phạm; bước đầu đã kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời vào cuộc để kiểm tra làm rõ những vụ việc phức tạp, nổi cộm ở địa phương, đơn vị mà dư luận quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng huyện Nghĩa Hưng luôn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú. Việc thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt, miễn sinh hoạt Đảng đối với đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt, Đảng bộ huyện đã thực hiện chặt chẽ Quy định 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Từ năm 2014 đến nay, Đảng bộ huyện đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt chính thức từ cấp huyện đến cấp uỷ ngoài nước (ngày nay gọi là Đảng ủy Bộ Ngoại giao) 4 đồng chí; chấp thuận cho 3 đảng viên đi lao động nước ngoài nhưng chấp hành nghiêm và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng; xóa tên 15 đảng viên đi làm việc riêng lẻ bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng Đảng phí. Ngoài ra, việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên được thực hiện ngay từ chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp; đúng thủ tục, quy trình quy định. 

Với những giải pháp linh hoạt, phù hợp, công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng đã được thực hiện nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Năm 2021, qua đánh giá xếp loại, toàn huyện có 7.213/7.872 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 605 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và chỉ có 54 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com