Xuân Trường chú trọng phát triển đảng viên
Cập nhật lúc08:27, Thứ Tư, 18/05/2022 (GMT+7)

Xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, thời gian qua, Đảng bộ huyện Xuân Trường đã tập trung phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Đảng ủy xã Xuân Trung trao đổi các giải pháp phát triển đảng viên mới.
Đảng ủy xã Xuân Trung trao đổi các giải pháp phát triển đảng viên mới.

Đảng bộ huyện Xuân Trường hiện có gần 8.500 đảng viên sinh hoạt ở 69 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó có 20 đảng bộ xã, thị trấn, 5 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, 44 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 411, trong đó có 392 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, 19 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan, doanh nghiệp. Có thời gian, công tác phát triển đảng viên của huyện khó khăn do thanh niên học hết phổ thông tiếp tục đi học đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề hoặc đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động, nhập ngũ… không ở địa phương; các chi bộ cơ sở trực thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp ít có nguồn để kết nạp; một bộ phận quần chúng, thanh niên chưa có động cơ, chí hướng phấn đấu vào Đảng, mục đích vào Đảng không rõ ràng, không chịu rèn luyện tu dưỡng hoặc chỉ lo phát triển kinh tế. Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường cho biết: Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường chỉ đạo cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển Đảng, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, lịch sử quê hương, đất nước đối với lực lượng quần chúng, công nhân lao động nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, các chi bộ trực thuộc xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên; giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các chi bộ xóm, tổ dân phố. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, ngoài thực hiện những nội dung theo Điều lệ Đảng, các chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt mở rộng để nắm bắt, sát sao những nội dung trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, phong trào của địa phương. Trên cơ sở này, các đoàn thể tổ chức nghiêm túc lịch sinh hoạt, hàng tháng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đảng ủy giao; quan tâm, rà soát đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng, phát triển, tạo nguồn cho Đảng... Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được coi trọng. Trong 5 năm gần đây, huyện đã chỉ đạo tổ chức mở 7 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 679 học viên, 5 lớp sơ cấp chính trị cho 322 học viên, 18 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.424 quần chúng ưu tú, 10 lớp đảng viên mới cho 868 học viên và hàng trăm lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 15 nghìn lượt học viên. Nhận thức về Đảng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên có chuyển biến. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến rõ rệt; nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trung cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Với quan điểm “không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn”, Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm công tác xét duyệt, bồi dưỡng đối tượng dự nguồn, đặc biệt chú trọng đến trình độ văn hóa, chuyên môn... Do vậy, nhiều đảng viên mới kết nạp đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là nhân tố tích cực trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra”. Với quyết tâm của các chi bộ, năm 2021, Đảng bộ xã Xuân Trung đã kết nạp 4 đảng viên mới; riêng 5 tháng đầu năm 2022 đã kết nạp 3 đảng viên mới, dự kiến đến cuối năm kết nạp thêm 2 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng. Còn ở Xuân Đài, ngoài việc nâng cao năng lực, uy tín của tổ chức Đảng, Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ; trong đó quán triệt không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng kết nạp đảng viên. Ngoài tiêu chuẩn chung theo quy định, để nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng ủy xã thực hiện nghiêm tiêu chuẩn quy định của Huyện ủy Xuân Trường là: Đối với đối tượng kết nạp Đảng dưới 30 tuổi, ít nhất phải có trình độ THPT trở lên; với đối tượng kết nạp Đảng trên 30 tuổi thì phải học hết THCS. Hiện, Đảng bộ xã có 13 chi bộ, gồm 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ công an và 9 chi bộ xóm với tổng số gần 400 đảng viên; trong đó đảng viên trẻ dưới 40 tuổi chiếm gần 30%.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong 5 năm (2016-2021), Đảng bộ huyện đã kết nạp 789 đảng viên mới. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển đảng viên về số lượng và nâng cao chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác phát triển đảng viên. Tích cực thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gắn với các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời, tiếp tục tập trung rà soát nguồn, quan tâm giáo dục tạo điều kiện kết nạp Đảng đối với các đối tượng quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cán bộ, công chức, viên chức sự nghiệp y tế, giáo dục, học sinh các trường THPT. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên… Qua đó, bảo đảm chất lượng và số lượng trong thực hiện công tác phát triển đảng viên; góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,