Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
Sức lan tỏa từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc09:09, Thứ Năm, 05/03/2015 (GMT+7)

Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên, tạo động lực giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất ở Cty CP May Nam Hà.
Sản xuất ở Cty CP May Nam Hà.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị. Từ năm 2012 đến nay, các chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hằng năm đều được Đảng ủy Khối tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc. Việc học tập luôn được đổi mới phù hợp với điều kiện hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp như: lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể; kết hợp trong giao ban triển khai nhiệm vụ quản lý điều hành, sản xuất, kinh doanh… Qua học tập, cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng đều thấm nhuần những quan điểm, tư tưởng về đạo đức của Bác, học tập và làm theo Bác thông qua việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi quần chúng, vì cuộc sống người lao động, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao ý thức trách nhiệm, vượt khó, năng động sáng tạo trong công việc. Tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, việc thực hiện làm theo Bác được cụ thể hóa bằng các hoạt động cụ thể. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, việc học tập và làm theo Bác được thể hiện thông qua các phong trào thi đua nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp như: “An toàn hiệu quả, phát triển bền vững”, “Sự hài lòng quý khách là hạnh phúc của chúng tôi”, “Chất lượng hoàn hảo, giao hàng đúng hẹn”. Đối với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, việc làm theo Bác thông qua các phong trào thi đua “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”, “Năng động sáng tạo trong quản trị điều hành sản xuất, kinh doanh”, “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí trong sản xuất, kinh doanh, hành chính quản trị”…, đã góp phần nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và giảm khấu hao tài sản, hạ giá thành sản phẩm. Trong các phong trào thi đua học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đều phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp uỷ cơ sở đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng, đoàn thể và người lao động đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra cho thấy, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đi đầu trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn phát huy hiệu quả trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trong việc xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng tập thể doanh nghiệp đoàn kết, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc nổi cộm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Hằng năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh còn tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 4 năm qua, Đảng bộ Khối có hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Riêng năm 2014 có 37 tập thể và 94 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Điển hình như Cty CP May Nam Hà luôn là đơn vị tiêu biểu, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Là doanh nghiệp chuyên gia công các sản phẩm trang phục nội địa và xuất khẩu sang các nước thuộc khối EU, Cty đã đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại theo hướng chuyên sâu; thường xuyên nâng cao tay nghề cho người lao động, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến như: TPM, 5S, ISO 9001:2008; và  Pass 99, Lean, Six Sigma và tích hợp Lean & Six Sigma. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong cán bộ, đảng viên, công nhân Cty thông qua các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa điều hành và văn hóa ứng xử giữa người lao động với lãnh đạo Cty và với khách hàng. Do đó hằng năm, Cty đều thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với mức tăng trưởng bình quân 20%/năm. 4 năm liền Cty được tặng giải Bạc giải thưởng Chất lượng quốc gia. Cùng với Cty CP May Nam Hà, nhiều doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp như Cty CP Quản lý đường sông số 5, Ngân hàng NN và PTNT Bắc Nam Định, Cty CP Du lịch Nam Định, Cty Điện lực Nam Định… cũng là những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp, từ đó xác định việc học tập và làm theo Bác là những công việc thường xuyên gắn với việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác tại các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Xây dựng những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống người lao động./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,