Chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm kỳ 2010-2015; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
Cập nhật lúc09:04, Thứ Ba, 24/02/2015 (GMT+7)

PHẠM HỒNG HÀ
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh

Năm 2014, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; nỗ lực phấn đấu; vượt qua thách thức, khó khăn; triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

1. Kinh tế phục hồi tích cực hơn và có bước phát triển mới. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 12,5% (bình quân 4 năm tăng 12,1%). GRDP bình quân/người ước đạt 30 triệu đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 591 triệu USD. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 2.547 tỷ đồng... Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp; tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ; giá trị xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội...

2. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, kiên trì thực hiện các giải pháp cơ bản, bổ sung cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy thực hiện có kết quả những định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015.

Sản xuất nông nghiệp, một ngành kinh tế chủ lực, truyền thống của tỉnh và là cơ sở, nền tảng cho sự ổn định và đi lên của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, giữ được thành tích trong thâm canh lúa; nhờ có sự chuyển dịch đúng hướng về cơ cấu nội bộ ngành, nhất là về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, đổi mới phương thức canh tác, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, làm tốt hơn việc hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh... nên hiệu quả sản xuất đã được nâng lên đáng kể: Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 92 triệu đồng (so với 75,4 triệu đồng năm 2010); tỷ lệ cơ giới hóa đạt 95% trong khâu làm đất, 26% trong khâu thu hoạch. Đã xây dựng được 237 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 11.327ha (thu nhập bình quân 1ha đạt 22,2 triệu đồng, tăng 2,28 triệu đồng so với sản xuất đại trà), đã có một số mô hình kinh doanh dịch vụ, trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả tốt (mô hình thuê gom, tích tụ ruộng đất để sản xuất lúa giống và cây vụ đông của Cty TNHH Cường Tân; mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ cây dược liệu giữa Cty CP Nam Dược với các hộ nông dân xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu; mô hình chăn nuôi của ông Vũ Trọng Nghĩa, Giám đốc Cty CP Đầu tư thương mại Biển Đông...). Đã xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020 với các nội dung trọng tâm là xây dựng và phát triển nền nông nghiệp hàng hóa hiệu quả và bền vững với năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho dân cư nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng NTM và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả khả quan. Đến nay, trong 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 có khoảng 64 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; 13 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí; 6 xã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí; 8 xã đạt và cơ bản đạt 16 tiêu chí; 5 xã đạt và cơ bản đạt 15 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí, tăng bình quân 11,4 tiêu chí/xã so với năm 2010, được Bộ NN và PTNT đánh giá nằm trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng NTM. Dự báo cuối năm 2015 sẽ có khoảng 90 xã (bằng 43% số xã của toàn tỉnh) đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM; huyện Hải Hậu sẽ là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận là huyện NTM, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (phấn đấu đến năm 2015 có 30-40% số xã đạt tiêu chí NTM). Đặc biệt qua phong trào xây dựng NTM đã xuất hiện những điển hình mới trong việc khôi phục, phát huy bản sắc, giá trị cộng đồng làng, xã, tình nguyện đóng góp sức người, sức của trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, chức sắc và đồng bào theo các tôn giáo.

3. Công nghiệp - dịch vụ là những ngành có tác động quan trọng nhất trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu ngân sách của tỉnh (chiếm tỷ trọng 75,5% trong tổng GRDP) đã vượt qua những khó khăn gay gắt nhất trong nhiều năm gần đây, duy trì liên tục tốc độ tăng trưởng cao (năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22,5%, bình quân 4 năm tăng 21,9%). Một số ngành, sản phẩm đã phục hồi và có dấu hiệu phát triển bền vững hơn. Các khu, CCN trên địa bàn nhìn chung hoạt động ổn định, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản lượng công nghiệp của tỉnh (năm 2014 chiếm khoảng 31%). Số doanh nghiệp đăng ký lên tới 5.478 doanh nghiệp.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ khá đa dạng, phong phú, cơ bản đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống; một số ngân hàng thương mại và nhà cung cấp hàng hóa lớn, có thương hiệu đã mở chi nhánh, trung tâm thương mại tại tỉnh. Giá cả thị trường tương đối ổn định (chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 tăng 1,05% so với tháng 12 năm 2013; bình quân mỗi tháng tăng 0,9%). Việc kiểm soát chất lượng hàng hóa dịch vụ ngày càng tốt hơn.

4. Môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh được cải thiện đáng kể đã tạo điều kiện thu hút tốt hơn các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển (tổng vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 24.735 tỷ đồng) và khả năng hình thành một số KCN, dự án lớn trên địa bàn như KCN Dệt may Rạng Đông (đã được Chính phủ bổ sung vào quy hoạch các KCN Việt Nam, có quy mô giai đoạn 1 khoảng 600ha, dự kiến sẽ được khởi công vào quý III-2015). Dự án cải tạo, chỉnh trị cửa Lạch Giang (vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng) đã mở ra hướng mới trong việc phát triển giao thông vận tải pha sông biển. Tỉnh đang tiếp tục đầu tư để trong năm 2015 hoàn thành nâng cấp toàn bộ tuyến tỉnh lộ quan trọng, Quốc lộ 38B; đang tích cực chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng tuyến đường huyết mạch Cao Bồ - Rạng Đông, kết nối trực tiếp vùng kinh tế biển của tỉnh với Quốc lộ 1 nhằm mở ra thế mới trong khai thác kinh tế biển của tỉnh.

Đã thu hút thêm 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 129 triệu USD (bằng 1/4 tổng giá trị thu hút đầu tư nước ngoài từ trước đến nay, đứng thứ 17 toàn quốc và thuộc top 20 tỉnh thu hút đầu tư tốt nhất năm 2014).

5. Có bước chuyển biến mới trong tư duy phát triển kinh tế biển. Rà soát, bổ sung quy hoạch chung và quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ; tập trung đầu tư và đã đưa Thị trấn Thịnh Long lên đô thị loại 4; tiếp tục đầu tư hạ tầng Vườn quốc gia Xuân Thủy và các Khu du lịch Thịnh Long, Quất Lâm; xúc tiến đầu tư và chuẩn bị điều kiện để có thể khởi công xây dựng cầu Thịnh Long, Trung tâm Nhiệt điện, KCN Dệt may Rạng Đông trong năm 2015...

Thành phố Nam Định tiếp tục được đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Xây dựng quy hoạch một số khu vực có tính điểm nhấn. Công tác quản lý đô thị, văn minh đô thị ngày càng tốt hơn. Thể hiện rõ nét hơn một số chức năng trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

6. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển mới, ngày càng thực chất, cụ thể, thiết thực hơn (năm 2014, toàn tỉnh có 436.955/563.449 gia đình văn hóa (đạt 77,6%); 1.563/3.566 làng (thôn, xóm, tổ dân phố) được công nhận văn hóa (đạt 43,8%); 3 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 60 xã xây dựng điểm văn hóa; 416/1.293 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 62/474 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa). Các cấp, ngành đang tích cực thực hiện chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam..." và "Đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT". GD và ĐT tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những tỉnh đứng đầu toàn quốc về phong trào và chất lượng giáo dục phổ thông. Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thông tin tuyên truyền, TDTT đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhân dân. Hoàn thành hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt" trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đăng cai, làm tốt công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, được Bộ VH, TT và DL, các đoàn vận động viên các tỉnh và nhân dân đánh giá tốt. Chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân có chuyển biến tốt hơn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, an sinh xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,77%.

7. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Tiếp tục thực hiện các bước và các nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế ở từng cấp ủy, tổ chức Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mới trong chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng; kiềm chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng ngừa các vi phạm mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền được tăng cường hơn. Thực hiện tốt việc kiện toàn cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, bảo đảm đúng quy hoạch, khả năng cán bộ và đồng thuận cao.

Tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời và ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chú trọng chỉ đạo công tác nhân sự, công tác văn kiện, tập trung giải quyết, ổn định tình hình ở một số địa phương.

Lãnh đạo triển khai kịp thời Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật do Quốc hội ban hành.

HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; các kỳ họp của HĐND tỉnh có chất lượng tốt hơn; hoàn thành việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tốt hơn.

MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục được củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị; các phong trào thi đua yêu nước có tính thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội tiếp tục được củng cố, tăng cường.

8. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chất lượng khu vực phòng thủ, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trong tỉnh được nâng cao. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển, có thêm một số mô hình mới. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn, không để các phần tử xấu kích động, tụ tập, gây rối, biểu tình trên địa bàn tỉnh trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 tại thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế nước ta. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chất lượng hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan nội chính theo định hướng Chiến lược cải cách tư pháp được nâng cao hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có chuyển biến rõ. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Chúng ta vui mừng thấy rằng kế thừa, phát huy thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước đây, của hào khí 750 năm Thiên Trường - Nam Định, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014 và 4 năm của nhiệm kỳ 2010-2015 biểu thị quyết tâm, sự nỗ lực, cố gắng rất cao của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi mới cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và là nền tảng quan trọng cho bước phát triển cao hơn của tỉnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Tốc độ, mức độ phục hồi và tăng trưởng một số ngành chưa cao, chưa vững chắc; sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, mức hấp thụ vốn thấp; sức mua của thị trường còn yếu. Chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp chưa tích cực. Chương trình xây dựng NTM chưa đồng đều, tỷ trọng vốn xã hội trong vốn đầu tư NTM còn thấp. Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phát triển thiếu quy hoạch. Ô nhiễm môi trường tại một số xã, thị trấn, nhất là các xã có làng nghề chậm được khắc phục... Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số nơi chưa giảm, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng. Tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông, tội phạm, tệ nạn xã hội ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng, chống tham nhũng còn hạn chế. Thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng còn chậm. Hiệu quả hoạt động của một số đoàn thể chính trị, nhất là ở cơ sở chưa cao... Có một hạn chế đáng chú ý là: Sau 4 năm thực hiện, với rất nhiều cố gắng và có khả năng hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển chủ yếu của nhiệm kỳ 2010-2015 nhưng chưa thực hiện được mục tiêu rút ngắn khoảng cách về tốc độ, trình độ chung của tỉnh so với vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ 2010-2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Đây cũng là năm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã nhận định, phân tích toàn diện kết quả năm 2014, bối cảnh tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2015 và đã ra nghị quyết về việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2015. Xác định mục tiêu đặt ra cho năm 2015 là: Tranh thủ thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu cao nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược. Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng thành phố trung tâm vùng, phát triển kinh tế biển và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, then chốt. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến hết năm 2015 xóa nhà tạm, dột nát cho các hộ nghèo. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban TVTU; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Nghị quyết cũng đã nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu của năm 2015, đồng thời tạo ra những thuận lợi mới cho những năm tiếp theo, đòi hỏi phải có sự quyết tâm lớn, nỗ lực cao độ và hành động quyết liệt của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ trì các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và cần phải thực hiện tốt một số vấn đề vừa có tính trước mắt, vừa có tính lâu dài sau:

1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển.

- Về một số định hướng chung: Kể từ khi tái lập tỉnh Nam Định (năm 1997), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ đều xác định tỉnh ta về cơ bản có 3 vùng kinh tế: Vùng kinh tế biển, vùng kinh tế nông nghiệp, vùng kinh tế công nghiệp - dịch vụ. Thực tiễn phát triển của tỉnh đã khẳng định tính đúng đắn của định hướng lớn này. Tuy nhiên trong những đặc điểm mới của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, việc hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế đã đặt ra yêu cầu phải có sự đổi mới trong xác định trọng tâm phát triển của từng vùng, cơ chế phát triển vùng và tính toán sự liên kết, tác động lẫn nhau của từng vùng để tạo ra hiệu quả phát triển chung có tính tổng thể và đột phá của toàn tỉnh. Theo hướng này, có lẽ trọng tâm phát triển của từng vùng phải chăng là:

Đối với vùng kinh tế biển, cần chuyển mạnh sang phát triển giao thông vận tải, dịch vụ giao thông vận tải biển và pha sông biển, xây dựng một cảng biển tầm trung gắn kết và là một cảng hỗ trợ cụm cảng lớn Hải Phòng, Quảng Ninh. Phát triển một số KCN lớn gắn với phát triển các đô thị ven biển dọc theo tuyến đường quốc lộ duyên hải Bắc Bộ; liên kết chặt chẽ để hình thành tua du lịch biển gồm: Vườn quốc gia Xuân Thủy - các bãi biển Thịnh Long, Quất Lâm - các di tích, danh lam thắng cảnh ven biển.

Đối với vùng kinh tế nông nghiệp: cần triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và nâng cao giá trị gia tăng gắn kết với chương trình xây dựng NTM, coi đây là một định hướng phát triển cơ bản và lâu dài của tỉnh. Tập trung xây dựng các vùng chuyên canh hàng hóa với sản phẩm chất lượng cao, trên cơ sở đó hình thành một số khu sản xuất nông nghiệp tập trung công nghệ cao; xây dựng Nam Định trở thành trung tâm sản xuất giống một số cây, con chủ lực của toàn vùng Nam sông Hồng, đặc biệt là phải nhanh chóng tổng kết thực tiễn, tìm tòi, phát hiện và khẳng định những hình thức tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp theo hướng gắn kết giữa kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ, giữa nông dân và doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học, giữa sản xuất, cung ứng dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục cụ thể hóa nội dung CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn trong chương trình xây dựng NTM và nâng cao từng bước chất lượng tiêu chí NTM; phấn đấu hết năm 2015, toàn tỉnh có khoảng 70 xã và toàn huyện Hải Hậu đạt, cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM.

Đối với vùng kinh tế công nghiệp - dịch vụ: cần đẩy mạnh thực hiện đề án, quy hoạch xây dựng Thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, trong đó cần lựa chọn trong 6 chức năng trung tâm đã được xác định, những trung tâm nào có lợi thế, có tính khả thi để tập trung đầu tư và sớm hình thành trên thực tiễn, theo đó trước hết ưu tiên phát triển các trung tâm GD và ĐT; nghiên cứu khoa học; TDTT; thương mại - dịch vụ chất lượng cao..., cần kiên trì và chủ động xây dựng một khu đại học - nghiên cứu khoa học - công nghiệp công nghệ thông tin - sản xuất phần mềm có tầm cỡ tại Thành phố Nam Định để tận dụng, phát huy lợi thế về nguồn nhân lực của tỉnh, đồng thời tạo ra sự khác biệt và điểm nhấn trong sự phát triển của thành phố với các đô thị khác trong toàn vùng. Khẩn trương xây dựng quy hoạch và cơ chế chính sách đủ mạnh để phát triển công nghiệp hỗ trợ, trọng tâm là sản phẩm phục vụ phát triển công nghiệp dệt - may; cơ khí phục vụ nông nghiệp và tiêu dùng; đóng mới các phương tiện vận tải; điện - điện tử để thúc đẩy các ngành công nghiệp này phát triển, trở thành các KCN chủ lực của tỉnh.

- Xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, phát triển kết cấu hạ tầng then chốt, trước hết là giao thông. Trong điều kiện kinh tế của tỉnh có quy mô còn nhỏ, điểm xuất phát thấp và những yếu tố bất lợi về vị trí địa lý thì đây là yếu tố hết sức quan trọng để thu hút các nguồn lực ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài cho một giai đoạn phát triển mới về chất của tỉnh, cần thúc đẩy nhanh hơn nữa trong việc cải thiện môi trường đầu tư trên cả 3 hướng cơ bản: Cải cách hành chính; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực. Với tinh thần thực sự cầu thị và cụ thể để rà soát và có kế hoạch khắc phục điểm yếu, điểm nghẽn để nâng cao từng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh. Khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của từng cơ quan, quy chế phối hợp giữa ngành với ngành, ngành với cấp, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết; công bố công khai các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc. Trong năm 2015 phải tạo được sự chuyển biến đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, chất lượng hoạt động và tinh thần phục vụ nhân dân của một số sở, ngành có quan hệ nhiều tới nhân dân và doanh nghiệp như: Sở KH và ĐT, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng..., trước hết là Sở TN và MT. Bổ sung một số cơ chế khuyến khích phát triển doanh nghiệp ở nông thôn và doanh nghiệp tham gia xây dựng NTM; nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất vụ đông, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao... Đổi mới nội dung, cách thức, tài liệu, địa bàn xúc tiến đầu tư, tập trung vận động đầu tư ở Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt trong các lĩnh vực điện lực, viễn thông, giáo dục, y tế..., trước hết là đầu tư phát triển giao thông để nhanh chóng khắc phục các hạn chế về vị trí địa lý, tạo sự kết nối giữa các vùng trong tỉnh và giữa tỉnh với cả nước. Trong năm 2015, khởi công xây dựng tuyến đường Cao Bồ - Rạng Đông (kết nối đường cao tốc Quốc lộ 1 với vùng kinh tế biển của tỉnh), khởi công cầu Thịnh Long, chuẩn bị đầu tư các cầu vượt sông lớn; cơ bản hoàn thành các tuyến tỉnh lộ, đầu tư xây dựng một số đường trục huyện quan trọng. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Đầu tư cải tạo, nâng cấp, làm mới một số công trình thủy lợi đầu mối, đê, kè xung yếu. Xác định rõ nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị nguồn nhân lực y tế để sớm đưa Bệnh viện đa khoa 700 giường vào sử dụng; tiếp tục đầu tư nâng cấp một số bệnh viện chuyên ngành cấp tỉnh, các bệnh viện huyện, trạm y tế xã. Lập phương án cụ thể để phát huy hiệu quả sử dụng các công trình thể thao đã đầu tư phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

2. Chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa, con người, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ vững sự ổn định và đồng thuận xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổ chức nghiên cứu, xác định đặc trưng, bản sắc của văn hóa, con người Nam Định; phát huy và làm phong phú thêm truyền thống văn hiến tốt đẹp và nội lực văn hóa của quê hương để thực sự trở thành động lực chủ yếu cho tiến trình phát triển, đi lên của tỉnh. Thực hiện các giải pháp mới, hình thức mới để nâng cao hiệu quả thực chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và gắn kết thiết thực với các nhiệm vụ xây dựng NTM, nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ an ninh trật tự và khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng, làng xã. Huy động nguồn lực Nhà nước, xã hội và có kế hoạch đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa hoàn chỉnh ở cơ sở. Nhân rộng điển hình xây dựng văn hóa toàn huyện của huyện Hải Hậu. Rà soát, bổ sung các quy chế quản lý lễ hội, kiên quyết chấn chỉnh hạn chế, yếu kém trong việc giữ gìn, quản lý, khai thác sử dụng di tích, ngăn chặn tình trạng tư nhân hóa di tích, quản lý di tích. Tạo điều kiện thuận lợi và định hướng đúng các hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và các Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XVIII về "Phát triển một số cơ sở GD và ĐT chất lượng cao giai đoạn 2011-2015" và "Nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông", nâng cao chất lượng GD và ĐT, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế và xây dựng nguồn nhân lực trình độ cao. Trong năm 2015 cần thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch đào tạo nghề của tỉnh theo hướng sắp xếp tinh gọn đầu mối và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung, phương pháp đào tạo để nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, dạy nghề, phục vụ hiệu quả chương trình xây dựng NTM và các yêu cầu khác của nền kinh tế gắn với đảm bảo việc làm, thu nhập sau đào tạo nghề.

Nâng cao y đức và chất lượng khám, chữa bệnh tất cả các tuyến, các cơ sở y tế, kiên quyết thực hiện các giải pháp để đảm bảo mục tiêu dân số, kế hoạch hóa gia đình, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh...

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững đồng thuận xã hội, coi đây là nhân tố then chốt, cơ sở vững chắc cho sự ổn định và phát triển của tỉnh, cần thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với việc giải quyết các vấn đề xã hội và thực hiện chính sách xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong sinh hoạt chính trị, sinh hoạt xã hội theo quy định pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát và có giải pháp cụ thể để thực hiện thực chất quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai có hiệu quả các Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các quyết định, hướng dẫn của Ban TVTU về giám sát và phản biện xã hội và quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở cần chú trọng lãnh đạo công tác dân vận, tích cực vận động, thu hút quần chúng tham gia sinh hoạt trong các tổ chức thành viên của MTTQ, phát huy hiệu quả các tổ hòa giải, cố gắng giải quyết kịp thời các vướng mắc, mâu thuẫn, kiến nghị trong cộng đồng dân cư ngay từ cơ sở. Thực hiện kịp thời, nghiêm túc chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, thu hồi đất, đồng thời có kế hoạch, giải pháp cụ thể bảo đảm những hộ dân bị thu hồi đất ổn định đời sống, có việc làm và thu nhập tốt hơn. Tiếp tục thực hiện việc xã hội hóa trong các hoạt động kinh tế - xã hội nhưng cần bảo đảm các khoản kinh phí đóng góp của người dân phải phù hợp với khả năng đóng góp của người dân địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật; chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác tôn giáo; củng cố sự đoàn kết giữa các tôn giáo; tăng cường vận động các chức sắc tôn giáo tích cực vận động bà con theo các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng cộng đồng bình yên, hạnh phúc.

3. Tăng cường quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống. Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2015. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm, băng nhóm côn đồ hung hãn gây bức xúc trong xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp, tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, có hiệu quả trong việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, công khai, minh bạch, gắn kết giữa tự phòng, tự phát hiện, tự sửa chữa sai phạm của cán bộ, đảng viên với sự giám sát của nhân dân và công luận. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc phức tạp, liên quan đến đất đai.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tận tụy và tâm huyết phục vụ nhân dân.

Đây là yếu tố quyết định để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện quyết liệt kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm và kế hoạch hằng năm thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhất là đối với người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, các địa phương, đơn vị, trong đó chuyển mạnh sang trọng tâm là làm theo Bác Hồ kính yêu, nói ít, làm nhiều, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu của cán bộ, đảng viên. Nâng cao tính chiến đấu, công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong các tổ chức Đảng. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn và quy định của Đảng. Thực hiện tốt Luật Công chức, Luật Viên chức, sắp xếp bộ máy và tinh giảm biên chế theo quy định và yêu cầu lãnh đạo, quản lý.

5. Tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban TVTU về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nâng cao chất lượng các công tác văn kiện, nhân sự cấp ủy; chỉ đạo rà soát và giải quyết những tồn tại của các địa phương, đơn vị, nhất là các sai phạm về đất đai, đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ...

Phát huy truyền thống hào hùng của quê hương và những kinh nghiệm, kết quả đạt được 4 năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh và sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm, tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh nhà chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 và mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, lập thành tích xuất sắc để chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh và bà con quê hương Nam Định đang công tác, học tập và sinh sống xa quê hương; chúc mọi người, mọi nhà luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, thành đạt và có nhiều niềm vui mới./.

,
,
.
,
,
,
,