Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Cập nhật lúc08:41, Thứ Sáu, 05/07/2013 (GMT+7)

Chiều 2-7-2013, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X). Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở là thành viên BCĐ: NN và PTNT, Công thương, Tài chính, Y tế, GD và ĐT, VH, TT và DL.
Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh do lãnh đạo Sở NN và PTNT trình bày đã nêu rõ kết quả học tập, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015).

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 5 năm (2009-2013), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, đồng thời xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nông nghiệp, nông dân,  nông thôn. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã ban hành 8 Nghị quyết, trong đó có 6 Nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh có nhiều chỉ thị, kết luận chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là triển khai chương trình xây dựng NTM. UBND tỉnh đã rà soát, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch phát triển Thành phố Nam Định đến năm 2020; lập Đề án xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ, chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020; quy hoạch bảo vệ môi trường… Toàn tỉnh đã tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM; thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn... Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và đề ra nhiệm vụ giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X).

Tại hội nghị, về cơ bản, các ngành đồng ý với nội dung trong báo cáo đã nêu, đồng thời đóng góp ý kiến tập trung chỉnh sửa một số số liệu các lĩnh vực y tế, văn hóa, GD và ĐT; công nghiệp và dịch vụ nông thôn; GTVT; cần chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém, tình trạng nông dân bỏ ruộng, nguồn nhân lực không tập trung. Nội dung báo cáo cần đánh giá bám sát thực trạng theo 19 tiêu chí xây dựng NTM của Chính phủ, báo cáo đúng với thực tế diễn biến trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của Tổ biên tập giúp việc BCĐ. Báo cáo đã phản ánh được thực trạng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến của các sở, ngành đã tham mưu, đảm bảo thống nhất theo 4 phần chính gồm: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết; kết quả thực hiện Nghị quyết sau 5 năm (yêu cầu bám sát hướng dẫn của Bộ NN và PTNT); kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách và những giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trong thời gian tới, đảm bảo nội dung báo cáo ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và chuẩn bị tốt các điều kiện để Tỉnh ủy tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,