Đảng bộ Thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc08:08, Thứ Hai, 07/05/2012 (GMT+7)
Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nam Vân (TP Nam Định) tích cực tham gia đóng góp nguồn lực để làm mới tuyến đường ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nam Vân (TP Nam Định) tích cực tham gia đóng góp nguồn lực để làm mới tuyến đường ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tư tưởng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, làm theo tấm gương của Bác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp… Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định đã xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 với các nội dung cụ thể, thiết thực, đồng thời hướng dẫn việc bổ sung thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện. Trong đó có những quy định cụ thể, sát hợp đối với các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, hội viên các đoàn thể và nhân dân… Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình thực tiễn, các ban, ngành, cơ sở trong thành phố xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, cơ sở trong giai đoạn hiện nay và xác định rõ trách nhiệm gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Đến nay, 100% các đảng bộ và chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định đã kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy, tổ chức phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các phường, xã, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy đã đưa việc kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị thành một chương trình kiểm tra của cấp ủy thành phố, qua đó đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức Đảng ở các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng như: Đảng bộ các xã Nam Vân, Lộc Hòa, Mỹ Xá; Đảng bộ các phường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Trần Đăng Ninh; Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh, chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố… việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xác định qua từng giai đoạn cụ thể gắn với việc tự kiểm tra, rút kinh nghiệm để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực hơn. Ngoài ra, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ cũng đã xác định rõ một số nội dung cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện và lấy kết quả đã đạt được trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hằng năm. Thành ủy Nam Định cũng yêu cầu các tổ chức Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nhân rộng các mô hình mới, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác thông qua việc thường xuyên tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu “Nói không đi đôi với làm”, đấu tranh với các quan điểm sai trái, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí hoặc có thái độ “cửa quyền” gây phiền hà của cán bộ, đảng viên trong giao tiếp với nhân dân…

Với việc tập trung chỉ đạo kịp thời, sâu sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, sát với đặc điểm tình hình của thành phố và của từng phường, xã, cơ quan, đơn vị, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ thành phố chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Phạm Quốc Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,