Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Cập nhật lúc06:59, Thứ Năm, 29/03/2012 (GMT+7)

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Giao Thuỷ đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, việc chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp ủy Đảng cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thuỷ đã xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 trên địa bàn huyện với 8 nội dung cụ thể, đồng thời ban hành hướng dẫn việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện thực hiện. Trong đó có những quy định cụ thể sát hợp đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân theo ngành nghề, vị trí công tác, lứa tuổi, giới tính… Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy và tình hình thực tiễn, các ban, ngành, địa phương trong huyện xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi ngành, đoàn thể chính trị - xã hội chọn một lời dạy tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành, lĩnh vực của mình, hoặc dựa trên mục đích hoạt động của đơn vị để xây dựng và cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp như: Lực lượng công an thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, MTTQ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Hội CCB phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Phụ nữ phát huy truyền thống “Anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện lời dạy của Bác: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”… Đến nay 100% các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai Chỉ thị 03 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hành động cách mạng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo.

Thị trấn du lịch biển Quất Lâm. Ảnh: Khánh Ngọc
Thị trấn du lịch biển Quất Lâm. Ảnh: Khánh Ngọc

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự có sức lan tỏa sâu rộng và đạt kết quả cao, Thường trực Huyện ủy Giao Thuỷ đã kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai việc thực hiện cuộc vận động. Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa việc kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động thành một chương trình kiểm tra của cấp ủy huyện, qua đó chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của cơ sở và yêu cầu khắc phục kịp thời nhằm thực hiện tốt cuộc vận động. Thực tế nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành tự kiểm tra quá trình thực hiện cuộc vận động ở địa phương, đơn vị, rút ra được những kinh nghiệm để đưa cuộc vận động đi vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực hơn. Tiêu biểu như Đảng bộ các xã Giao Tiến, Giao Thanh, Giao Hà; Đảng bộ Công an huyện, Quân sự huyện; Đảng bộ Cty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy, Chi bộ Hội LHPN huyện… Ngoài ra, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện cũng đã xây dựng được kế hoạch thực hiện cuộc vận động phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, địa phương, đơn vị, trong đó xác định rõ một số nội dung cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện và lấy kết quả đạt được là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hằng năm. Huyện ủy Giao Thuỷ yêu cầu các tổ chức Đảng cần kịp thời nhân rộng các mô hình mới, những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thông qua các hoạt động như: thường xuyên tự phê bình và phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu “nói không đi đôi với làm”, đấu tranh với các quan điểm sai trái, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí hoặc “cửa quyền” trong giao tiếp với nhân dân.

Với việc tập trung chỉ đạo kịp thời, sâu sát và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, sát thực tiễn của địa phương, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở Giao Thủy chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện./.

Phạm Quốc Tuấn

Ý kiến của bạn
Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,