Xuân Trường triển khai lập quy hoạch chung xây dựng các xã
Cập nhật lúc17:59, Chủ Nhật, 01/03/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong các năm 2010, 2011 các xã, thị trấn huyện Xuân Trường đã tổ chức lập và trình UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng NTM. Sau một thời gian triển khai thực hiện quy hoạch, theo quy định của Luật Xây dựng định kỳ rà soát quy hoạch là 5 năm, thời hạn lập quy hoạch là 10 năm, đến nay các quy hoạch xây dựng NTM này đã đến thời hạn phải tiến hành rà soát và lập quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thu hút đầu tư, UBND huyện Xuân Trường yêu cầu UBND các xã khẩn trương triển khai các thủ tục theo trình tự quy định để tiến hành lập mới quy hoạch chung xây dựng xã thay thế cho quy hoạch xây dựng NTM trước ngày 10-3-2020. Trong quá trình lập quy hoạch phải tuân thủ các yêu cầu: quy hoạch chung xây dựng xã phải phù hợp với tình hình mới (trên cơ sở rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM đã được phê duyệt); phải đảm bảo tính định hướng lâu dài, đồng bộ, kết nối, đầy đủ, thể hiện rõ quan điểm và sát với tình hình thực tế, lưu ý rà soát những vị trí đã triển khai thực hiện (cho đấu giá đất giãn dân và cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê đất) đã có trong quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt, các vị trí đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch cục bộ. Đối với những xã có tuyến đường tỉnh 489C đi qua địa bàn yêu cầu các địa phương không quy hoạch mới các điểm dịch vụ thương mại, khu dân cư tập trung, sản xuất công nghiệp... dọc hai bên đường, UBND huyện sẽ triển khai lập quy hoạch thành khu chức năng dọc hai bên đường.

UBND huyện giao các Phòng: Công Thương, Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện việc lập quy hoạch chung xây dựng xã theo đúng các quy định hiện hành; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện giải quyết./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,