Điều chỉnh thời gian nghỉ học và đi học trở lại đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc16:04, Thứ Sáu, 28/02/2020 (GMT+7)

Ngày 28-2-2020, UBND tỉnh có Công văn số 66/UBND-VP7 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc điều chỉnh thời gian nghỉ học và đi học trở lại đối với học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27-2-2020 về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 243/TTr-SGDĐT ngày 28-2-2020 về việc cho học sinh đi học trở lại, UBND tỉnh chỉ đạo: Đồng ý cho trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15-3-2020; học sinh, học viên, sinh viên các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề, các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 2-3-2020. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố Nam Định có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục nghỉ học và đi học trở lại; đồng thời phối hợp với Sở Y tế đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định./.

Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,