Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của tỉnh Nam Định

12:04, 29/04/2016

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Tổng số đơn vị bầu cử: 3
- Tổng số người ứng cử: 15
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9

 

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
(Theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26-4-2016 của Hội đồng Bầu cử quốc gia)

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01
Gồm Thành phố Nam Định, các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người.
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 đại biểu.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02
Gồm các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người.
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 đại biểu.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03
Gồm các huyện: Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 người.
- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 đại biểu.

TM. UỶ BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com