Phụ lục II - Danh mục dự án bố trí vốn ngân sách huyện, thành phố, xã, thị trấn quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
09:05, 04/05/2022

Phụ lục II - Danh mục dự án bố trí vốn ngân sách huyện, thành phố, xã, thị trấn quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025  

PHỤ LỤC I: PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
04:07, 12/07/2022

(Kèm theo Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

PHỤ LỤC II: PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHO CÁC HUYỆN NĂM 2022
04:07, 12/07/2022

(Kèm theo Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

Báo Nam Định số 5776 (thứ 4, ngày 28-2-2024)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com