Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

01:04, 29/04/2016

 Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII

- Tổng số đơn vị bầu cử: 20
- Tổng số người ứng cử: 114
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu: 67

1. Đơn vị bầu cử số: 01 - Thành phố Nam Định

Gồm 9 phường: Năng Tĩnh, Văn Miếu, Trần Đăng Ninh, Trường Thi, Trần Quang Khải,
Ngô Quyền, Cửa Bắc, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu và 4 xã: Nam Vân, Lộc Hòa, Lộc An, Mỹ Xá

2. Đơn vị bầu cử số: 02 - Thành phố Nam Định

Gồm 11 phường: Hạ Long, Trần Tế Xương, Vị Hoàng, Vị Xuyên, Quang Trung, Thống Nhất,
Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Lộc Hạ, Lộc Vượng, Cửa Nam và 1 xã: Nam Phong

3. Đơn vị bầu cử số 03 - Huyện Hải Hậu

Gồm 10 xã: Hải Vân, Hải Hà, Hải Quang, Hải Nam, Hải Phúc, Hải Đông, Hải Hưng,
Hải Lộc, Hải Tây, Hải Thanh và Thị trấn Cồn

4. Đơn vị bầu cử số: 04 - Huyện Hải Hậu

Gồm 10 xã: Hải Bắc, Hải Anh, Hải Tân, Hải Đường, Hải Trung, Hải Minh, Hải Phương, Hải Cường, Hải Long,
Hải Sơn và Thị trấn Yên Định

5. Đơn vị bầu cử số: 05 - Huyện Hải Hậu

Gồm 12 xã: Hải Hòa, Hải Châu, Hải Lý, Hải An, Hải Phú, Hải Chính, Hải Toàn, Hải Ninh,
Hải Triều, Hải Phong, Hải Xuân, Hải Giang và Thị trấn Thịnh Long

6. Đơn vị bầu cử số: 06 - Huyện Nghĩa Hưng

Gồm 09 xã: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Nghĩa Châu, Hoàng Nam, Nghĩa Thái,
Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc và Thị trấn Liễu Đề

7. Đơn vị bầu cử số: 07 - Huyện Nghĩa Hưng

Gồm 13 xã: Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng,
Nghĩa Hải, Nghĩa Thắng, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nam Điền và 02 Thị trấn: Quỹ Nhất, Rạng Đông

8. Đơn vị bầu cử số: 08 - Huyện Giao Thủy

Gồm 10 xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Hương, Giao Thanh, Hồng Thuận, Giao Lạc,
Bình Hòa, Giao Xuân, Hoành Sơn, Giao Hà và Thị trấn Ngô Đồng

9. Đơn vị bầu cử số: 09 - Huyện Giao Thủy

Gồm 10 xã: Giao Hải, Giao Long, Giao Yến, Bạch Long, Giao Nhân, Giao Tiến, Giao Châu, Giao Tân,
Giao Phong, Giao Thịnh và Thị trấn Quất Lâm

10. Đơn vị bầu cử số: 10 - Huyện Xuân Trường

Gồm 09 xã: Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa, Xuân Vinh, Thọ Nghiệp, Xuân Trung,
Xuân Ngọc, Xuân Bắc và Thị trấn Xuân Trường

11. Đơn vị bầu cử số: 11 - Huyện Xuân Trường

Gồm 10 xã: Xuân Châu, Xuân Thành, Xuân Phong, Xuân Thượng, Xuân Thủy, Xuân Hồng,
Xuân Phú, Xuân Phương, Xuân Đài, Xuân Tân

12. Đơn vị bầu cử số: 12 - Huyện Nam Trực

Gồm 11 xã: Nam Mỹ, Nam Toàn, Tân Thịnh, Nam Thắng, Điền Xá, Hồng Quang, Nghĩa An, Nam Cường,
Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng và Thị trấn Nam Giang

13. Đơn vị bầu cử số: 13 - Huyện Nam Trực

Gồm 08 xã: Nam Dương, Đồng Sơn, Bình Minh, Nam Thái, Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Thanh, Nam Hải

14. Đơn vị bầu cử số: 14 - Huyện Trực Ninh

Gồm 08 xã: Trực Chính, Việt Hùng, Trực Tuấn, Trung Đông, Phương Định, Liêm Hải, Trực Đạo,
Trực Thanh và 02 Thị trấn: Cổ Lễ, Cát Thành

15. Đơn vị bầu cử số: 15 - Huyện Trực Ninh

Gồm 11 xã: Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Thuận, Trực Thắng, Trực Đại, Trực Thái,
Trực Cường, Trực Phú, Trực Hùng, Trực Mỹ

16. Đơn vị bầu cử số: 16 - Huyện Ý Yên

Gồm 08 xã: Yên Đồng, Yên Trị, Yên Thắng,
Yên Lương, Yên Nhân, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Phúc

17. Đơn vị bầu cử số: 17 - Huyện Ý Yên

Gồm 09 xã: Yên Minh, Yên Mỹ, Yên Xá, Yên Hồng, Yên Quang, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Bằng, Yên Khang và Thị trấn Lâm

18. Đơn vị bầu cử số: 18 - Huyện Ý Yên

Gồm 14 xã: Yên Trung, Yên Thành, Yên Thọ, Yên Nghĩa, Yên Phương, Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng,
Yên Phong, Yên Khánh, Yên Bình, Yên Tân, Yên Lợi, Yên Dương

19. Đơn vị bầu cử số: 19 - Huyện Vụ Bản

Gồm 17 xã và 01 Thị trấn trong huyện

20. Đơn vị bầu cử số: 20 - Huyện Mỹ Lộc

Gồm 10 xã và 01 Thị trấn trong huyện

Lập tại Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TM. UỶ BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong


 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com