Thông báo danh sách thí sinh không được dự thi tuyển do vị trí đăng ký dự tuyển có thí sinh xét tuyển đã trúng tuyển

09:09, 12/09/2014

[links()]

  Số TT

Tên cơ quan, đơn vị

Ngành, chuyên ngành

Số lượng

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đào tạo chuyên môn

Đối tượng ưu tiên

Ghi chú

Nam

Nữ

Tên trường đào tạo

Trình độ

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Xếp loại tốt nghiệp

I

Văn phòng Tỉnh uỷ

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1.  

1.1. Phòng Công nghệ thông tin

Chuyên ngành Tin học ứng dụng

 

1

Vũ Viết Hùng

10/5

1990

 

15 tổ13,  P Lộc Hạ
TP Nam Định

ĐHSP kỹ thuật Nam Định

ĐH

Tin học ứng dụng

Khá

0

 

2

Nguyễn Văn Sơn

07/11

1991

 

631 đường Trường Chinh, P Hạ Long,
TP Nam Định

ĐHSP kỹ thuật Nam Định

ĐH

Tin học ứng dụng

Khá

0

 

3

Nguyễn Đức Toàn

28/4

1989

 

51/140 Trần Nhật Duật,
P Trần Tế Xương,
TP Nam Định

ĐHSP kỹ thuật Nam Định

ĐH

Tin học ứng dụng

Khá

0

 

II

Ban Nội chính TU

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Văn phòng ban

Đại học, ngành Kế toán

 

1

Đồng Ngọc Ánh

22/11

1989

 

Trực Khang,
Trực Ninh

Học viện Tài chính

ĐH

 Kế toán

Khá

Con thương binh

 

2

Vũ Thị Ngọc Hà

 

24/02

1980

Xóm Tiên, Quang Trung, Vụ Bản

ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên

ĐH

Kế toán doanh nghiệp

Khá

Đảng viên

 

3

Vũ Thị Thu Hiền

 

24/10

1980

7/96 Nguyễn Hiền,
P Trần Đăng Ninh,
TP Nam Định

Học viện Tài chính

ĐH

 Kế toán

TB khá

0

 

4

Nguyễn Thuỳ Linh

 

01/10

1990

13/207 đường Phù Long, TP Nam Định

ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

ĐH

 Kế toán

Khá

0

 

5

Nguyễn Thành Nam

08/9

1991

 

số 47, Lương Ngọc Quyến, TP Nam Định

Học viện Tài chính

ĐH

Kế toán

Trung bình

0

 

6

Vũ Ngọc Nhạ

03/01

1990

 

Nghĩa Hùng,

 Nghĩa Hưng

Học viện Tài chính

ĐH

Kế toán

Khá

Con bệnh binh

 

  1.  

 

 

 

2.3. Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng

Đại học ngành Tài chính -Ngân hàng

 

7

Nguyễn Thị Diệp

 

05/9

1990

Xóm 7 Trực Đại,
Trực Ninh

Viện Đại học  mở Hà Nội

ĐH

Tài chính- Ngân hàng

Khá

0

 

V

Tỉnh đoàn

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 .Ban Đoàn kết tập hợp TN

Đại học ngành Ngữ văn, chuyên ngành Ngữ văn hoặc ngành Văn học

 

1

Nguyễn Thu Hồng

 

24/9

1989

18, ngõ 3b, đường Giải Phóng,

TP Nam Định

ĐH Sư phạm Hà Nội

ĐH

Văn học

Khá

ĐV Dự bị KN 4/12/

2013

 

4

5.3. Ban Thanh thiếu nhi trường học

 

Đại học, ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử hoặc Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

22/9

1990

Xóm 4, Hải Phương, Hải Hậu

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

ĐH

 Lịch sử Đảng CSVN

Khá

0

 

3

Hoàng Thị Tươi

 

10/8

1990

Việt Hùng, Trực Ninh

ĐH Vinh

ĐH

 Lịch sử

Khá

0

 

4

Nguyễn Thị Hằng

 

31/7

1990

Xóm 29, Giao Thiện,

Giao Thuỷ

ĐH khoa học xã hội và nhân văn

ĐH

Lịch sử

Khá

0

 

5

Đào Thị Thuỳ

 

15/11

1987

Xóm 4, Mỹ Hưng, Mỹ Lộc

ĐH Vinh

ĐH

 Lịch sử

Khá

0

 

 

6

Phan Thị Bình

 

12/8

1987

đội 11, Yên Chính, Ý Yên

ĐH Đà Lạt

ĐH

Lịch sử

Khá

Con thương binh

 

 

VI

Liên đoàn Lao động

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Công đoàn Ngành Xây dựng

Đại học, Ngành Quản trị kinh doanh

 

1

Nguyễn Đức Trung

20/7

1980

 

41 Tứ Mạc, P Lộc Vượng, TP Nam Định

ĐH Công đoàn

ĐH

Quản trị kinh doanh

TB khá

0

 

X

Thành uỷ Nam Định

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

10.1 Thành đoàn

Đại học, ngành Quản trị kinh doanh

 

1

Ngô Thị Bích Phương

 

04/9

1992

309, Trần Hưng Đạo,

 TP Nam Định

ĐH Kinh tế quốc dân

ĐH

 Quản trị kinh doanh

Khá

0

 

2

Đỗ Thị Quỳnh

 

20/7

1991

Đội 10, Yên Chính, Ý Yên

ĐH Giao thông vận tải

ĐH

Quản trị kinh doanh

Khá

0

 

3

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 

03/11

1991

93 đường Kênh,

P Cửa Bắc,

TP Nam Định

ĐH Lâm nghiệp

ĐH

Quản trị kinh doanh

Khá

0

 

 

 

XI

Huyện uỷ
Nam
Trực

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

11.2. Ban Tuyên giáo

Đại học, chuyên ngành Việt Nam học

 

 

Nguyễn Thị Hoài

 

20/10

1983

Xóm 9, Liên Bảo,
Vụ Bản

- ĐH Đà Lạt

- Viện Việt Nam học và khoa học phất triển

-ĐH

 

-XN ThS

-Việt Nam học

-Việt Nam học

Khá

0

 

XII

Huyện uỷ Nghĩa Hưng

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.Liên hiệp Phụ nữ

Đại học, ngành Triết học

 

1

Trần Thị Hoài

 

04/9

1988

Nghĩa Lâm

Nghĩa Hưng

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

ĐH

Triết học

Khá

0

 

2

Trần Thị Thủy

 

07/9

1991

Đồng Sơn

Nam Trực

ĐHSP Hà Nội

ĐH

 Sư phạm Triết học

Khá

0

 

3

Trịnh Thuý An

 

19/10

1990

Tổ 11, PTrần Quang Khải, TP Nam Định

ĐH SP Hà Nội

ĐH

Giaó dục chính trị (Ban triết học)

Khá

0

 

4

Vũ Thị Đạt

 

16/10

1991

Yên Tiến

Ý Yên

ĐH Sư phạm Hà Nội

ĐH

 Sư phạm Triết học

Khá

0

 

5

Nguyễn Thị Thuỳ Liên

 

10/10

1988

Nghĩa Trung

Nghĩa Hưng

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

ĐH

 Triết học

TB Khá

0

 

XV

Huyện uỷ
Ý Yên

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Uỷ ban Kiểm tra

Đại học, ngành Kinh tế, ngành Kế toán

 

1

Nguyễn Nhật Quang

11/11

1990

 

Yên Cường, Ý Yên

ĐH Đà Lạt

ĐH

 Kế toán

Trung bình

0

 

 

 

2

Nguyễn Thị Châm

 

24/9

1990

Yên Xá, Ý Yên

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

ĐH

Kinh tế Nông nghiệp

Khá

0

 

3

Nguyễn Thị Huế

 

07/10

1990

Yên Phong, Ý Yên

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

ĐH

 Kinh tế

TB khá

0

 

4

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

17/5

1991

Yên Phong, Ý Yên

Học viện Tài chính

ĐH

Kế toán

Khá

0

 

5

Trần Hồng Diệp

 

16/6

1991

5B, TT Ngô Đồng,

Giao Thuỉy

ĐH Lao động-xã hội

ĐH

 Kế toán

TB khá

0

 

 

Ghi chú: - Thông báo này được đăng toàn văn trên Báo Nam Định điện tử, (địa chỉ www.baonamdinh.com.vn) và niêm yết tại trụ sở Tỉnh uỷ Nam Định số 55 đường Vị Hoàng, phường vị Hoàng, thành phố Nam Định./.         

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Kiêm
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Nguyễn Khắc Hưng   

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com