Thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đang bị tạm giữ
Cập nhật lúc15:05, Thứ Năm, 01/10/2015 (GMT+7)

   CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CÔNG AN HUYỆN TRỰC NINH                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  68 /TB-CAH                                                                                                            Trực Ninh, ngày 1 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO
Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô
vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đang bị tạm giữ

Qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ 80 xe mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo) đến nay đã quá thời hạn tạm giữ. Công an huyện Trực Ninh thông báo cá nhân, tổ chức nào có phương tiện nêu trên đến Công an huyện Trực Ninh để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp không đến giải quyết, Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định sẽ ra quyết định tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật.

 Địa chỉ liên hệ: Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 03503.881.013; Fax: 03503.881.444

DANH SÁCH XE MÔ TÔ BỊ TẠM GIỮ QUÁ THỜI HẠN QUY ĐỊNH
NGƯỜI VI PHẠM KHÔNG ĐẾN GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

 CÔNG AN HUYỆN TRỰC NINH
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
Thiếu tá: Đặng Quốc Chiến

 

Ý kiến của bạn
Các tin khác
,
,
,