Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn - Nhiều khó khăn cần tháo gỡ (kỳ 2)

07:07, 24/07/2019

(Tiếp theo và hết)

II - Gỡ “khó”

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên đã góp phần tích cực vào việc nâng cao sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu trẻ hóa, nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay công tác phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn đang gặp nhiều khó khăn.

Với những hạn chế về số lượng cũng như chất lượng của đảng viên trẻ ở khu vực nông thôn hiện nay cho thấy thực tế một số cấp ủy Đảng cơ sở vẫn chưa thật sự quan tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Hệ thống chính trị ở nhiều địa phương chưa có những giải pháp mang tính đột phá trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập giúp thanh niên yên tâm lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương, tránh tình trạng phải “ly hương”. Một số tổ chức Đoàn cũng chưa thể hiện rõ vai trò của mình trong tập hợp, giáo dục thanh niên bằng các phương thức hiệu quả nên hoạt động hạn chế cả bề rộng lẫn chiều sâu… Chính những điều này dẫn đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng Đảng là đoàn viên, thanh niên nông thôn chưa có nhiều chuyển biến. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn về phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên nông thôn, trước hết cần tăng cường trách nhiệm từ hai phía: tổ chức cơ sở Đảng (trực tiếp là các chi bộ); tổ chức cơ sở Đoàn và bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên. Đối với tổ chức Đoàn, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên nói chung, khu vực nông thôn nói riêng, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt. 

Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Nam Trực thăm, tặng quà các đối tượng chính sách xã Nam Toàn.
Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Nam Trực thăm, tặng quà các đối tượng chính sách xã Nam Toàn.

Theo đó, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên thông qua các hình thức sinh hoạt phong phú như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị: “Tuổi trẻ Nam Định tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi hai mươi”; diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Nói cho thanh niên nghe - nghe thanh niên nói”, “Tuổi trẻ sáng mãi niềm tin về Đảng”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đặc biệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên…; Tỉnh Đoàn đã tập trung quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Nổi bật như: tổ chức tuyên truyền đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Nam Định học tập và làm theo lời Bác” gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Theo đó, Tỉnh Đoàn xây dựng các mô hình gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như mô hình sổ vàng “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương thanh niên làm theo lời Bác”… Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, tổ chức Đoàn tập trung tuyên truyền rộng rãi về những thanh niên điển hình tiên tiến của địa phương, đơn vị đã được khẳng định, phát hiện, bồi dưỡng. Phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân và website của các cấp bộ Đoàn, Hội. Giới thiệu các gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tin, bài có giá trị giáo dục, định hướng tư tưởng, lối sống cho thanh niên… Từ năm 2018 đến nay, các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các lớp học 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tổ chức 52 chương trình giáo dục truyền thống, tọa đàm thanh niên với lý tưởng cách mạng, thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên thu hút 11.400 đoàn viên, thanh niên tham gia; có 18.400 đoàn viên, thanh niên được học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên dương 825 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; thành lập được 13 “Tủ sách Bác Hồ với thanh thiếu nhi”. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, có 202 cơ sở Đoàn và 508 cán bộ Đoàn sử dụng mạng xã hội tham gia cuộc vận động…

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn còn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đặc biệt là các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu trưởng thành, qua đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ năm 2018 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 254 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” thu hút 34.090 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã trao tặng hơn 1.000 chiếc bánh chưng, 3 tấn gạo, 3.250 suất quà, học bổng, phát hơn 10 nghìn suất cháo và cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo; khám, cấp phát thuốc cho 1.584 đối tượng chính sách, trao tặng 3 căn nhà nhân ái... với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Đã khởi công xây mới và sửa chữa 29 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi; phối hợp với các đơn vị liên quan tặng 768 sổ tiết kiệm và 2.600 suất quà cho các tân binh; tư vấn hướng nghiệp cho 10.570 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 10 sàn giao dịch việc làm, phát 5.000 cuốn sách khởi nghiệp… Cùng với các hoạt động tuyên truyền, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên cống hiến, giải pháp được đặt ra tiếp theo là cần phải xây dựng tổ chức Đoàn ở địa bàn nông thôn thực sự vững mạnh. Trước hết cần kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là bí thư chi Đoàn. Theo đó, lựa chọn những thanh niên, đảng viên trẻ có uy tín từ công chức cấp xã, bộ đội xuất ngũ, thanh niên làm kinh tế giỏi, sinh viên tốt nghiệp đại học… làm bí thư chi Đoàn, tạo thêm lực lượng và làm nòng cốt trong các hoạt động Đoàn ở cơ sở. Làm tốt công tác đánh giá, phân loại, bình xét những đoàn viên thực sự tiêu biểu để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đối với các cấp ủy Đảng cần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương, mở rộng ngành nghề để tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên. Chú trọng đến việc quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên. Cần đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên trẻ là thanh niên trực tiếp lao động ở nông thôn vào nghị quyết của các cấp ủy, đồng thời phát huy trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, đoàn thể, đảng viên đối với công tác này. Với bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên để được đứng trong hàng ngũ của Đảng phải tự nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng mục tiêu lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng; thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện; phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phong trào Đoàn, Hội. Từ đó tạo cơ sở để tổ chức phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Thanh niên được xác định là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng, phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ thường xuyên, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp trong độ tuổi Đoàn cao đã khẳng định niềm tin của các cấp ủy Đảng đối với thế hệ trẻ. Tuy nhiên việc phát triển Đảng trong thanh niên không đồng đều ở các khu vực, đối tượng đang đặt ra những yêu cầu, thách thức không chỉ của tổ chức Đoàn. Với tổ chức Đoàn và sự nỗ lực của mỗi đoàn viên, thanh niên, thời gian tới, hy vọng sẽ ngày càng có nhiều thanh niên nông thôn được phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bài và ảnh: Hoa XuânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com