"Tiếp lửa" cho sinh hoạt chi bộ (kỳ 2)

08:07, 01/07/2019

(Tiếp theo và hết)

II. Đột phá sinh hoạt chi bộ

Ngay khi tìm được giải pháp nâng cao sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng lựa chọn giải pháp phù hợp áp dụng vào thực tế để khắc phục được những hạn chế, điểm nghẽn trong sinh hoạt chi bộ, tạo nên bước “chuyển mình” rõ rệt trong sinh hoạt chi bộ. Từng cấp ủy cơ sở đã đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo nhóm các giải pháp gắn với chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; xây dựng, bổ sung quy chế làm việc nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác Đảng, đoàn thể và chuyên môn. Nhiều chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối đã nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ được nền nếp và chất lượng sinh hoạt thường xuyên.

Đồng chí Phạm Thị Đương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong Chi bộ.
Đồng chí Phạm Thị Đương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trong Chi bộ.

Trực tiếp tham gia buổi sinh hoạt Chi bộ Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đầu tháng 6 vừa qua, chúng tôi đã thấy được bước đột phá của chi bộ trong việc phát huy vai trò của đảng viên trong giải quyết công việc chuyên môn. Ở thời điểm cận kề về đích xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đơn vị phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh thực hiện các nội dung để Trung ương công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đều được đưa ra thảo luận trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Chi bộ Văn phòng cho biết: Xác định sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng, vì vậy chi bộ luôn chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời gắn với việc nêu cao vai trò tiên phong của đảng viên trong việc giải quyết công việc chuyên môn. Theo đó, trước mỗi yêu cầu nhiệm vụ mới đều được đưa ra bàn bạc tại các buổi sinh hoạt chi bộ và yêu cầu đảng viên phụ trách nêu hướng giải quyết; các đảng viên khác đóng góp ý kiến để hoàn thiện giải pháp một cách khoa học nhất. Nhờ đó đã phát huy tính dân chủ, trí tuệ của tập thể, khơi dậy tinh thần làm việc trách nhiệm, sáng tạo của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn được giao như: Tham mưu, hướng dẫn cho các huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch: Triển khai thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” và thực hiện các nội dung Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các hội thảo chuyên đề về lý luận thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới Việt Nam do Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo nông thôn mới Trung ương tổ chức. Tại Đảng bộ Báo Nam Định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện thông qua giải pháp duy trì nền nếp việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý ít nhất một lần. Bám sát vào điều kiện thực tiễn, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, Đảng ủy Báo Nam Định chỉ đạo 100% các chi bộ triển khai, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò việc sinh hoạt theo chuyên đề; xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng quý. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Báo Nam Định, các chi bộ phòng nghiệp vụ trong Đảng bộ đã chủ động đăng ký, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn như: Nâng cao chất lượng bài dự thi “Giải báo chí Búa liềm vàng”; nâng cao chất lượng bản thảo; đổi mới quy trình chế bản, nâng cao chất lượng trình bày báo; đa dạng, cập nhật thông tin thời sự kịp thời, sản xuất thêm phóng sự truyền hình, video clip trên Báo Nam Định điện tử... nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nam Định về đổi mới, nâng cao chất lượng tờ báo hướng tới mục tiêu thu hút bạn đọc bằng những sản phẩm báo chí có chất lượng. Bằng việc lựa chọn các chủ đề cụ thể sát với tình hình thực tế của cơ quan, chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề ở Đảng bộ Báo Nam Định đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí đáp ứng yêu cầu bạn đọc. Tại Hội Báo toàn quốc 2019 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”, Báo Nam Định đoạt giải B về Báo Tết đẹp và giải Báo điện tử Giao diện đẹp. Đảng bộ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định hiện có 254 đảng viên là giảng viên, cán bộ, công nhân viên và sinh viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề, trong đó xác định rõ nội dung, hình thức, thời gian thực hiện sinh hoạt theo tháng, quý đồng thời chỉ đạo triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa việc sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, cấp ủy mỗi chi bộ trong Đảng bộ luôn tìm tòi, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng cho phù hợp với thực tiễn của từng chi bộ. Từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường đã tạo chuyển biến tích cực từ tư tưởng đến hành động. 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, năng động và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2018, Đảng bộ nhà trường có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Từ những “chuyển động” thực tế tại các Đảng bộ nêu trên đã khẳng định việc thực hiện “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức Đảng” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã kịp thời khắc phục hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, là việc làm mang tính đột phá “tiếp lửa” cho sinh hoạt chi bộ nói riêng và công tác Đảng nói chung. Đồng chí Lại Văn Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên ở cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện tốt một số giải pháp như: Định kỳ hàng tháng cấp ủy cơ sở có nghị quyết định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy, bí thư chi bộ có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi bộ và phải nắm vững diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Xem việc chuẩn bị kỹ về nội dung là yêu cầu đầu tiên và quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban chi ủy phải căn cứ vào nội dung cần đánh giá và triển khai trong tháng để chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp với thực tế (phải đảm bảo thời gian sinh hoạt từ 90 phút trở lên) và đảm bảo tính lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kể cả nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Chủ tọa và ban chi ủy phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số; nếu có ý kiến thiểu số nhưng có xu hướng tốt thì chủ tọa, ban chi ủy xem xét kỹ nếu thấy đúng cần bảo vệ và trân trọng; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, gợi mở cho đảng viên trong sinh hoạt nói thẳng, nói thật những suy nghĩ, việc làm của mình với tập thể. Đầu nhiệm kỳ của chi bộ, các cấp ủy cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ, cập nhật những thông tin và kiến thức mới cho cấp ủy, nhất là những đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu. Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 1178-QĐ/TU ngày 12-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; cụ thể hóa các tiêu chí, biểu điểm sát với tình hình, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ để thực hiện, coi đây là cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên theo chương trình kế hoạch hoặc đột xuất để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com