Tác phẩm dự thi Giải báo chí "Búa liềm vàng" lần thứ IV-2019
"Tiếp lửa" cho sinh hoạt chi bộ (kỳ 1)
Cập nhật lúc07:41, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)

Thực hiện Kết luận số 18 ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Qua đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

I. Những giải pháp từ cơ sở

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 46 đảng bộ với 442 chi bộ trực thuộc; 26 chi bộ cơ sở). Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để mỗi đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư của mình. Trong đổi mới sinh hoạt, các chi bộ chú trọng kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ..., qua đó chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao.

Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ.
Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối những năm qua cho thấy sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chi bộ chưa nhận thức đầy đủ về yêu cầu của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ dẫn đến coi nhẹ nội dung, chất lượng và nền nếp sinh hoạt; chưa thấy hết trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ và của mỗi đảng viên trong việc góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở chi bộ; một số đảng viên chưa tự giác, tích cực, trách nhiệm trong sinh hoạt Đảng, thích nói thành tích, ngại nói khuyết điểm, yếu kém, phê bình, tự phê bình còn hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị chưa chú trọng, còn đơn giản, thiếu sâu sắc. Vẫn còn tình trạng ý kiến một chiều, chỉ có bí thư chi bộ và cấp ủy phát biểu mà không có ý kiến của đảng viên trong các buổi sinh hoạt. Có nơi góp ý, nhận xét, đánh giá cán bộ chỉ nêu ưu điểm là chính, khuyết điểm chỉ nêu sơ sài, chiếu lệ. Sự chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ giữa các loại hình cơ sở Đảng chưa đồng đều. Một số chi bộ do đặc thù có đảng viên phân tán, địa bàn hoạt động không tập trung; cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể đều kiêm nhiệm nhiều công việc, điều kiện công tác, tính chất nghề nghiệp không thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động và sinh hoạt tập trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo theo quy định 1 lần/1 quý; nội dung sinh hoạt chuyên đề còn hình thức, chưa thiết thực. Mặt khác ở một số chi bộ chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát dẫn đến đảng viên vi phạm kỷ luật tới mức buộc thôi việc, khai trừ ra khỏi Đảng và truy tố trước pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, toàn Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 1 Ban chấp hành Đảng bộ và thi hành kỷ luật 42 đảng viên vi phạm (trong đó có 30 trường hợp khiển trách chủ yếu là vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, 10 trường hợp khai trừ và 2 trường hợp cảnh cáo). Đó là những tồn tại trong sinh hoạt chi bộ, cần khắc phục, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Kết luận 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức các hội nghị tọa đàm về chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức Đảng”. Qua đó đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, Đảng ủy Khối chỉ đạo 46 đảng bộ cơ sở lựa chọn 46 chi bộ mẫu và 26 chi bộ cơ sở thực hiện mô hình “sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu”; tổ chức tọa đàm theo từng loại hình khối các cơ quan quản lý Nhà nước, khối các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương và các cơ quan nội chính tỉnh và khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề. Tại tọa đàm những khó khăn, hạn chế và giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ được các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng viên nêu ra, thống nhất những giải pháp cụ thể phù hợp với nội dung sinh hoạt chi bộ của các đơn vị có chung đặc điểm để thống nhất thực hiện. Ví như việc quy định thời gian sinh hoạt chi bộ không nhất thiết phải tổ chức đúng ngày mùng 3 hàng tháng mà nên để trong tuần đầu hàng tháng cho các chi bộ chủ động cho phù hợp với tình hình công việc chuyên môn của đơn vị. Việc giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin thời sự trong nước và quốc tế; các chủ trương, chính sách của Đảng cho cán bộ, đảng viên cần được phổ biến kịp thời. Về nội dung sinh hoạt chi bộ cần đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên cần cụ thể và sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Chú trọng và chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị ở từng thời điểm (mỗi quý ít nhất tổ chức sinh hoạt chuyên đề một lần). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện như: Máy vi tính, máy chiếu để trình chiếu các nội dung sinh hoạt của chi bộ, nhất là nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,