HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

05:04, 23/04/2021

Chiều 23-4, Thường trực HĐND tỉnh khoá XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố Nam Định và các vị đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp.
Chủ tọa kỳ họp.

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn. Tuy nhiên với vai trò là cơ quan thường trực của HĐND tỉnh, tập thể Thường trực HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực, chủ động trên mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Sự đổi mới trong hoạt động của Thường thực HĐND tỉnh nhiệm kỳ này được thể hiện rõ nét qua các hoạt động như: Công tác chuẩn bị cho tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khoa học, bài bản, chu đáo; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh được tăng cường; hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, tăng cường về số lượng điểm tiếp xúc cử tri và mở rộng thành phần cử tri tham dự; công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND được thực hiện thường xuyên với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, chất lượng đại biểu HĐND được nâng lên; hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát được tăng lên rõ rệt, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề được tổ chức bài bản, chất lượng; tiến hành giám sát trực tiếp một số kiến nghị cử tri; giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh... Những kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt được đã giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đặc biệt là chức năng giám sát và xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc và là động lực quan trọng để Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 kế thừa và phát huy...

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh khẳng định: Nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và từng thành viên UBND tỉnh; tập trung giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề khó, những vấn đề trọng điểm có tính quyết định đến sự phát triển của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài. Đặc biệt, UBND tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự phối hợp thường xuyên tích cực của MTTQ và các đoàn thể, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; qua đó góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ với nhiều kết quả nổi bật. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay như: Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt trên 6.000 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD; chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 1,5 năm, Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang triển khai khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đạt được kết quả tích cực; tổ chức bộ máy được sắp xếp từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều thành tích mới, ngành giáo dục và đào tạo luôn duy trì thành tích trong tốp dẫn đầu cả nước; tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã nghe Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng kết công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác thi hành án dân sự, hành chính nhiệm kỳ 2016-2021. Đại diện UBND tỉnh trình các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết liên quan. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh.
Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Viết Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; trao Bằng khen của UBND tỉnh 11 tập thể, 16 cá nhân.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu.

 Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau một thời gian làm việc, với tinh thần trách nhiệm, tích cực, khẩn trương, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Nhiệm kỳ qua, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các khóa trước; HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và kế hoạch hàng năm đề ra. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh tại diễn đàn của HĐND tỉnh. Công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần dân chủ, công khai và đã có nhiều đổi mới. Hoạt động thẩm tra, giám sát được tổ chức khoa học, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát chuyên đề được tăng cường và có hiệu quả tích cực. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được thực hiện nền nếp, nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND được tổ chức thường xuyên; kịp thời hướng dẫn hoạt động cho HĐND cấp huyện, cấp xã. Các Nghị quyết của HĐND được ban hành đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.... Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng HĐND, UBND, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; chúc mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành trọng trách người đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được; kỳ họp cũng đã phân tích làm rõ những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp của tỉnh; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Các đại biểu dự kỳ họp chụp ảnh lưu niệm phía ngoài hội trường.
Các đại biểu dự kỳ họp chụp ảnh lưu niệm phía ngoài hội trường.
Các đại biểu dự kỳ họp chụp ảnh lưu niệm trong hội trường.
Các đại biểu dự kỳ họp chụp ảnh lưu niệm trong hội trường.

 Tin, ảnh: Xuân Thu


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com