Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

10:04, 22/04/2021

 

y ban bầu cử (UBBC) tỉnh vừa ban hành Công văn số 32/CV-UBBC ngày 20-4-2021 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. 

Theo đó, căn cứ các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11-01-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15-01-2021 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thông tri số 13/TT MTTW-BTT ngày 19-01-2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBBC tỉnh đề nghị các huyện ủy, thành ủy, UBBC các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tại đơn vị bầu cử tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử, đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Trong đó, đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội ít nhất là 10 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện các nội dung theo kế hoạch; thông báo kịp thời bằng văn bản ít nhất trước 7 ngày cho những người ứng cử về thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị; tổ chức hội nghị đại diện UBND cùng cấp thông báo với những người ứng cử những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của cá nhân trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri. UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cơ quan liên quan đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, an ninh, trật tự tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho việc tổ chức hội nghị an toàn, đúng pháp luật./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com