Phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona
Chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe
Cập nhật lúc18:14, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)

Thực hiện Văn bản số 1356/TCĐBVN-VT ngày 10-3-2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn.

Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các phòng chức năng trực thuộc, các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành liên quan, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, sát hạch lái xe gắn với nhiệm vụ phòng, chống ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Kiên quyết đình chỉ công tác đào tạo, sát hạch lái xe tại các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe không đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Văn phòng Sở GTVT phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý vận tải - phương tiện và người lái tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai kịp thời chỉ đạo của các cơ quan, ban, ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh tới các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị; tham mưu cho Sở chỉ đạo tạm dừng các khoá đào tạo, sát hạch khi diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp và các đơn vị không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Dự trù, trang bị đầy đủ các thiết bị, vật dụng y tế cần thiết phục vụ công tác phòng dịch cho các Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch khi thực hiện nhiệm vụ. Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái phối hợp với các Trung tâm sát hạch xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch sát hạch hợp lý theo hướng chia nhỏ số lượng học viên tham dự các kỳ sát hạch để đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Tham mưu cho Sở chỉ đạo các Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch thực hiện một số biện pháp phòng dịch: không tổ chức khai mạc tập trung, yêu cầu các trung tâm sát hạch niêm yết Quyết định tổ chức kỳ sát hạch, các nội quy, quy định liên quan, kế hoạch tổ chức kỳ sát hạch tại các khu vực chờ để thí sinh biết và thực hiện. Yêu cầu sát hạch viên, nhân viên cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch phục vụ kỳ sát hạch và thí sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm trong thời gian dịch bệnh như: đeo khẩu trang, đeo găng tay y tế (đối với sát hạch viên); thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trong quá trình sát hạch; kiểm tra thân nhiệt trước khi gọi thí sinh vào phòng chờ và phòng sát hạch lý thuyết; giới hạn số lượng thí sinh mỗi lượt sát hạch tối đa 20 người, yêu cầu thí sinh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi thực hiện các nội dung sát hạch, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch. Các cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe trang bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, bố trí nhân viên kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả cá nhân khi vào cổng, nước rửa tay diệt khuẩn đặt tại các vị trí hợp lý và đảm bảo đáp ứng số lượng yêu cầu. Phối hợp với các cơ quan y tế thực hiện các biện pháp sát trùng, khử khuẩn tại đơn vị và khử khuẩn phòng dịch đối với các phương tiện, thiết bị sát hạch trong thời gian tổ chức các kỳ sát hạch lái xe theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai công tác phòng dịch đối với các kỳ kiểm tra tốt nghiệp cấp chứng chỉ đào tạo lái xe theo đúng quy trình thực hiện với các kỳ sát hạch lái xe. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và kịp thời khi có vấn đề phát sinh về Sở để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,