Tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Cập nhật lúc17:03, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)

Ngày 19-3-2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 4/CT UBND về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Nội dung chỉ thị như sau:

v


 


 


 

 

 

 

,
,
.
,
,
,
,