Tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
Đảng bộ phường Thống Nhất đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc18:12, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)

Trong hai ngày 18 và 19-3, Đảng bộ phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định đến dự.

Phường Thống Nhất nằm ở phía đông bắc của thành phố Nam Định. Đảng bộ phường Thống Nhất có 19 chi bộ trực thuộc với 671 đảng viên, trong đó có 14 chi bộ đường phố, 5 chi bộ cơ quan. Dưới sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy cùng sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên nhiệm kỳ qua, phường đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm; trong đó Đảng bộ phường rất chú trọng lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống gắn với những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Đảng bộ phường thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng luôn được quan tâm; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Cấp ủy, chính quyền phường thường xuyên quan tâm, động viên nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định đời sống. Hiện trên địa bàn phường không có hộ đói, số hộ nghèo giảm từ 2,6% (năm 2015) xuống còn 1,2%. Văn hóa - xã hội có bước phát triển. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Thống Nhất xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, ra sức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố văn hóa. Đảng bộ giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; chính quyền là “Đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc”; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Nam Định khẳng định, trong nhiệm kỳ tới, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ phường cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội. Công tác xây dựng đảng là lĩnh vực then chốt nên cần có nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. BCH Đảng bộ mới được lựa chọn phải là những cán bộ tiêu biểu, có uy tín, trách nhiệm cao, đóng góp tích cực vào việc xây dựng phường Thống Nhất nói riêng, thành phố Nam Định nói chung ngày càng phát triển./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,