Giao Thủy nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo

08:01, 19/01/2021

Trên địa bàn huyện Giao Thuỷ có 3 tôn giáo chính là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Công giáo có 109 nhà thờ, trong đó 12 nhà thờ xứ, 75 nhà thờ họ, 22 nguyện đường; 20 linh mục, 30 tu sĩ. Đạo Phật có 43 chùa, 110 tăng ni. Đạo Tin lành có 1 nhà thờ, 1 mục sư quản nhiệm và 1 ban chấp sự gồm 7 người. Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Giao Thủy đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo; qua đó đã xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến.

Nông dân xã Giao Châu lồng ghép phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Nông dân xã Giao Châu lồng ghép phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong huyện thường xuyên gặp gỡ, vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc, chấp hành các quy định của địa phương về an ninh trật tự; tích cực vận động chức sắc tôn giáo và bà con tín đồ thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình “Ba an toàn”; “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội” trong đồng bào theo đạo Công giáo; mô hình “Tâm sáng hướng thiện”; “Chùa tinh tiến” trong các cơ sở Phật giáo. MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy tính tích cực, sáng tạo, sự tham gia của người dân, cộng đồng dân cư vào việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn khu dân cư, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, MTTQ các cấp gắn nội dung vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với ngành Công an; tổ chức triển khai thực hiện tại 22 xã, thị trấn. MTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào xây dựng “Khu dân cư 5 không” với các phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ, xây dựng mô hình “3 giỏi, 2 vững mạnh” của Hội Cựu chiến binh, “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi...; tiêu biểu như các xã: Giao Tiến, Giao Hải, Giao Long, Giao Lạc, Giao Phong, thị trấn Quất Lâm… Đặc biệt, đội ngũ trưởng ban công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, các chi hội đoàn thể vận động nhân dân tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn dân cư. Với phương châm lấy gia đình làm nền tảng, cộng đồng dân cư là chỗ dựa vững chắc, các thành viên ban công tác Mặt trận thường xuyên phối hợp với chính quyền tổ chức điều tra, khảo sát, nắm tình hình ở từng hộ gia đình, khu dân cư, tổ chức cho các gia đình ký cam kết đăng ký thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”. MTTQ các cấp còn lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; phát huy vai trò của người có uy tín tại khu dân cư, các chức sắc tôn giáo, trưởng các dòng họ, hệ thống truyền thanh cơ sở, gương tập thể, cá nhân điển hình. Qua đó, các chức sắc, nhà tu hành, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng NTM, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo được duy trì, phát triển mạnh. Phong trào xây dựng “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khởi xướng và phát động từ năm 1999 đã được các linh mục, tu sĩ giáo dân các giáo xứ, giáo họ đón nhận thực hiện. 100% xứ họ triển khai đăng ký thực hiện, hàng năm có 80% số xứ, họ tiến hành tổng kết, tọa đàm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào, đồng thời triển khai đăng ký tiếp tục thực hiện nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng của phong trào. Tháng 5-2017, MTTQ các xã, thị trấn trong huyện tổ chức đại hội đại biểu người Công giáo cấp xã đã bình xét 27 xứ, họ đạt xứ, họ tiên tiến, 7.890 gia đình Công giáo gương mẫu, biểu dương khen thưởng 230 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, có trên 500 người Công giáo tham gia lực lượng an ninh địa phương và tổ tự quản khu dân cư. Ngoài ra, nhiều linh mục quản xứ đã tổ chức các hoạt động gặp mặt giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vệ sinh môi trường, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần cùng 272/332 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hoá NTM... Thượng tọa Thích Tâm Thiệu - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã có nhiều hoạt động tham gia quá trình xây dựng NTM của huyện. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong tăng, ni, phật tử. Các chùa trong huyện tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện cùng tăng, ni, phật tử đóng góp gần 10 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Năm 2019, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện đã tổ chức lễ phát động tăng, ni, phật tử tham gia, góp phần xây dựng NTM, trao 208 triệu đồng cho 332 khu dân cư và các xã, thị trấn xây dựng NTM nâng cao.

Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Giao Thủy tiếp tục vận động đồng bào các tôn giáo trong huyện tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com