Nam Trực nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên

08:01, 19/01/2021

Những năm qua, Huyện ủy Nam Trực đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, góp phần tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nông thôn mới xã Nam Thanh.
Nông thôn mới xã Nam Thanh.

Bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Huyện ủy Nam Trực đã thường xuyên lãnh đạo, đưa hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đi vào nền nếp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên các cấp của huyện được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chú trọng năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, có cơ cấu và số lượng hợp lý, hoạt động nền nếp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu, quản lý, theo dõi, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và kịp thời tham mưu cho cấp ủy kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, toàn huyện có 3 báo cáo viên cấp tỉnh, 30 báo cáo viên cấp huyện, 20 báo cáo viên cấp xã. Nội dung, phương thức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng. Với phương châm hướng về cơ sở, hàng quý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên theo miền, cung cấp thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, triển khai các nhiệm vụ chính trị địa phương tới các báo cáo viên và bí thư các chi bộ cơ sở trong miền... Thông qua đó đã triển khai việc thông tin tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Hoạt động của các báo cáo viên cấp huyện đang công tác tại cơ sở được triển khai theo quy định với nhiều hình thức đa dạng như: Báo cáo viên cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban bí thư chi bộ hàng tháng; cung cấp thông tin trong hội nghị của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; thông tin tình hình thời sự nổi bật và nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong các nhà trường. Nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến tại các hội nghị báo cáo viên luôn phong phú, hấp dẫn, đảm bảo theo yêu cầu, bố cục rõ ràng, liên hệ với thực tế địa phương giúp người nghe dễ tiếp nhận. Đặc biệt, đối với hội nghị của huyện, báo cáo viên tích cực áp dụng việc hỗ trợ công nghệ như máy chiếu, hình ảnh, sưu tập clip để bài giảng phong phú để cán bộ, đảng viên dễ tiếp thu.

Cùng với củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Huyện ủy Nam Trực tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Hàng tháng, sau hội nghị báo cáo viên của tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho các báo cáo viên cấp huyện với các hình thức như: Trực tiếp thông tin tới hội nghị về các chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề, nhiệm vụ chính trị nổi bật của địa phương; cung cấp các tài liệu cần thiết có liên quan tại hội nghị báo cáo viên cấp huyện hoặc mời lãnh đạo chủ chốt của huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện, thuyết trình, truyền đạt thông tin các nội dung theo chủ trương định hướng của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước… để báo cáo viên cấp huyện lĩnh hội về truyền đạt tại cơ sở. Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện công tác tại đảng bộ các xã, thị trấn, các cơ quan, các chi bộ đảng trực thuộc căn cứ nội dung định hướng tuyên truyền và thông tin tại hội nghị báo cáo viên cấp huyện, tài liệu do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cung cấp và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xây dựng chương trình và dành thời gian thích hợp để phổ biến tuyên truyền đến các đảng viên. Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên những năm qua là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, áp dụng tối đa và nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin, thay đổi báo cáo viên theo từng nội dung chuyên đề, chú trọng cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình biển, đảo, tình hình quốc tế... Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu và thiết thực. 

Với các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ Nam Trực đã có những chuyển biến tích cực. Những năm qua, Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 8 hội nghị, cung cấp thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước tới cán bộ chủ chốt của huyện và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã tổ chức hàng trăm lớp quán triệt các nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp cho chục nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập; tổ chức quán triệt kịp thời các kết luận, nghị quyết chuyên đề các cấp cho cán bộ, đảng viên. Toàn huyện đã tổ chức 250 lớp học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hàng trăm hội nghị thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế, thông tin tình hình Biển Đông cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức 40 lớp  bồi dưỡng chính trị hè cho 23.406 lượt cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục huyện. Tổ chức tuyên truyền các chuyên đề về sản xuất nông nghiệp, công tác dồn điền đổi thửa, về xây dựng nông thôn mới, về môi trường, về dân số…

Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đã góp phần đưa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào thi đua, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Bài và ảnh: Thu Thủy

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com