Vụ Bản thực hiện các biện pháp giảm nghèo
Cập nhật lúc08:22, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Vụ Bản đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo. Bằng nhiều giải pháp thiết thực và huy động các nguồn lực khác nhau, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong huyện đã hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cty TNHH Geu lim, Thị trấn Gôi (Vụ Bản) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 1.200 lao động.  Bài và ảnh: Minh Tân
Cty TNHH Geu lim, Thị trấn Gôi (Vụ Bản) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 1.200 lao động.

Tính đến đầu năm 2018, huyện Vụ Bản chỉ còn 1.273 hộ nghèo, chiếm 3,01% tổng số hộ; số hộ cận nghèo còn 2.267 hộ, chiếm 5,36%. Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, hằng năm UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các chương trình, mục tiêu giảm nghèo. Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo trong cán bộ, nhân dân, hằng năm, huyện rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo để tìm biện pháp hỗ trợ phù hợp. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện thông qua hệ thống chính sách như: y tế, giáo dục, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, bảo trợ xã hội cho các nhóm đối tượng, bảo đảm các đối tượng trong diện hưởng chính sách được thụ hưởng theo quy định. Ngay từ đầu năm 2018, huyện đã cấp thẻ BHYT cho 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, giúp họ được khám chữa bệnh miễn phí, giảm được gánh nặng kinh tế khi bị ốm đau. Huyện đã thực hiện chế độ hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội 9 tháng đầu năm cho 175 hộ nghèo và hộ chính sách xã hội với số tiền 509.992.000 đồng; học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Bên cạnh đó, hộ nghèo còn được vay vốn ưu đãi để cải tạo nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm; được hỗ trợ về nhà ở, trợ giúp pháp lý, khuyến nông, khuyến ngư…

Đối với nhóm hộ nghèo do thiếu vốn, huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, trang trải chi phí học tập cho con em, cải thiện cuộc sống. Mỗi năm, riêng Ngân hàng CSXH, thực hiện cho vay vốn ưu đãi đối với khoảng 1.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, với tổng vốn vay gần 60 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất; hơn 6.000 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng vốn vay 78 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hộ nghèo, cận nghèo còn được tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó ưu tiên đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ có cơ hội việc làm, có nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hằng năm, huyện tổ chức thực hiện tốt Đề án 1956 về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cho khoảng 900 lao động theo phân bổ; đồng thời trích ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho 400-500 lao động; khuyến khích các địa phương tổ chức các hoạt động dạy nghề, truyền nghề cho người lao động. MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền và hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế. Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện đã dạy nghề cho 2.800 lao động, đạt 93% kế hoạch năm, trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 là 210 lao động, đạt 100% kế hoạch năm; tạo việc làm mới cho 2.400 lao động đạt 85,7% kế hoạch. Nhờ đó nhiều lao động thuộc diện hộ nghèo đã có nghề, tìm được việc làm, hoặc mở mang sản xuất, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững. 

Với việc triển khai các biện pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo của huyện Vụ Bản đã đạt được kết quả quan trọng: Mỗi năm, trên địa bàn huyện có hàng trăm hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thời gian tới, huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, linh hoạt lồng ghép mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm bảo đảm tính hiệu quả của các chương trình, dự án; chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm gắn với phát triển sản xuất và xây dựng NTM bền vững./.

Bài và ảnh: Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,