Nam Trực thực hiện Đề án sáp nhập các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở
Cập nhật lúc08:14, Thứ Sáu, 28/09/2018 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các trường học, UBND huyện Nam Trực đã xây dựng Đề án “Sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn”.

Các em học sinh Trường Tiểu học Nam Toàn trong một giờ học.
Các em học sinh Trường Tiểu học Nam Toàn trong một giờ học.

Đề án được xây dựng nhằm tinh giản bộ máy và tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên ở các bậc học, nâng cao chất lượng giáo dục. Trước đó, các nhà trường đã thực hiện sáp nhập, từ 31 trường THCS, đến nay huyện chỉ còn 22 trường THCS. Trong đó nhiều trường đã thực hiện tốt việc sáp nhập là: Điền Xá, Bình Minh, Đồng Sơn, Hoàng Ngân, Tân Thịnh, Nam Tiến, Nghĩa An, Hồng Quang, Nam Thanh. Sáng kiến sáp nhập các trường THCS đã góp phần tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo thuận lợi cho đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp với điều kiện giáo dục mới, được các cấp, các ngành trong tỉnh đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Trước đây do dân số đông nên xã Nam Tiến có 6 trường học, trong đó có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS. Do làm tốt công tác dân số - KHHGĐ nên những năm qua xã chỉ có khoảng 600 học sinh THCS. Vì vậy, Đảng ủy, UBND xã có kế hoạch dồn 2 trường THCS đã được xây dựng từ lâu để tập trung vào một khu, vừa để xây dựng trường THCS theo hướng đạt chuẩn quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Để có nguồn lực xây dựng trường, xã đã đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, vận động những người con thành đạt của quê hương đang sinh sống và làm việc ở khắp mọi miền đất nước đóng góp kinh phí. Xã đã nhường quỹ đất gần 10 nghìn m2 đang là trụ sở Đảng ủy, UBND xã để xây dựng trường, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại của học sinh. Được sự tài trợ của các ông: Vũ Ngọc Bảo, Vũ Đức Giang là những người con quê hương và của Cty CP Him Lam (Hà Nội), trường THCS của xã đã được xây dựng với kinh phí 27 tỷ đồng. Với việc sớm hoàn thành Đề án quy hoạch hệ thống trường lớp cùng với triển khai Đề án về tăng cường cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2016-2020, huyện Nam Trực đã tập trung các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và xã hội hoá với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng để xây dựng cơ sở trường lớp và các điều kiện cho giáo dục. Để thực hiện Đề án sáp nhập trường mầm non, tiểu học, THCS, trước mắt huyện chỉ sáp nhập về tổ chức bộ máy, giữ nguyên các điểm trường như hiện có. Việc điều chỉnh quy hoạch điểm trường do các xã, thị trấn thực hiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Sau khi sáp nhập, các trường phải giữ ổn định về chất lượng; việc sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, người lao động dôi dư được thực hiện theo lộ trình. Mỗi đơn vị xã, thị trấn hình thành cơ cấu hệ thống giáo dục cấp xã gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS. Toàn huyện có 20 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 21 trường THCS (trong đó Trường THCS Nguyễn Hiền là trung tâm chất lượng cao của huyện). Từ năm 2021 tiếp tục thực hiện sáp nhập liên cấp đối với các địa phương có số lớp và số học sinh ít, không đảm bảo quy định. Sau khi sáp nhập, mỗi trường có hội đồng trường, ban giám hiệu, các tổ chức chuyên môn, các tổ chức Đảng, đoàn thể…; đồng thời giữ nguyên quy mô số lớp, số lượng công chức, viên chức và người lao động hiện có, từng bước sắp xếp cho phù hợp ở các cấp học. Đề án sẽ thực hiện theo 3 giai đoạn, trong đó năm 2018, huyện sáp nhập các trường thuộc xã Bình Minh; bậc tiểu học sáp nhập các trường thuộc các xã Nam Thái, Hồng Quang, Nam Lợi, Nam Tiến, Nam Hồng, Tân Thịnh. Giai đoạn 2 hoàn thành năm 2019, sáp nhập các trường mầm non thuộc các xã Điền Xá, Nam Lợi, Nam Hồng, Nam Tiến, Tân Thịnh, Nam Thái, Đồng Sơn, Hồng Quang, Nam Thanh, Nghĩa An, Thị trấn Nam Giang. Đối với bậc tiểu học, sáp nhập các trường thuộc các xã Bình Minh, Điền Xá, Nghĩa An, Nam Thanh, Đồng Sơn và Thị trấn Nam Giang. Bậc THCS sáp nhập các Trường THCS Nam Giang, Nam Đào thành Trường THCS Nam Giang. Giai đoạn 3 từ năm 2021 đến năm 2025 tiếp tục thực hiện việc sáp nhập liên cấp đối với những đơn vị trường tiểu học, THCS chỉ có 10 lớp thành các trường liên cấp I-II của xã.

Việc thực hiện đề án theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em trong huyện. Bên cạnh đó, đề án góp phần giảm đầu mối, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dôi dư phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Xác định rõ điều đó, Phòng GD và ĐT huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhân dân trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng và đúng quy định trên cơ sở tổ chức lại mạng lưới các trường, điểm trường, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính hiện có. Các nhà trường sau khi sáp nhập rà soát, sắp xếp, bố trí lớp, học sinh theo điểm trường hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất trong việc đi lại, học tập của học sinh. Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dôi dư sẽ được sắp xếp về trường còn thiếu trong huyện. Việc thực hiện sáp nhập các trường mầm non, tiểu học và THCS là nhiệm vụ quan trọng của huyện Nam Trực trong triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) với các nội dung đảm bảo thận trọng, theo lộ trình cụ thể, có giải pháp rõ ràng, phù hợp với từng địa phương. Trong đó chú trọng nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, gắn trách nhiệm của người đứng đầu mỗi địa phương, nhà trường.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành GD và ĐT Nam Trực sẽ thực hiện tốt Đề án sáp nhập các trường mầm non, tiểu học và THCS theo mục tiêu đã đề ra, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 

,
,
.
,
,
,
,