Đổi mới công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc07:51, Thứ Hai, 12/06/2017 (GMT+7)
Từ ngày 27-4 đến 11-5-2017, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, Công đoàn và Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với 10 doanh nghiệp. Qua giám sát cho thấy, các doanh nghiệp đã thực hiện khá tốt các quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH; việc ký kết HĐLĐ với người lao động cơ bản đảm bảo theo quy định. Về thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN: 10/10 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 9.602/9.862 lao động thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt 97,36%; có 7/10 doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền nợ là 10.357.483.389 đồng. Trong quá trình giám sát, BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐ-TB và XH lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với chủ sử dụng lao động và người lao động tại 10 doanh nghiệp; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động theo luật định. Cũng trong tháng 5-2017, LĐLĐ các cấp phối hợp với ngành BHXH tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở về chính sách BHXH, BHYT. Trong đó ngày 24-5-2017, LĐLĐ tỉnh phối hợp với LĐLĐ, BHXH huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật cho công nhân lao động tại Cty TNHH Yamani Dynasty. Tại buổi tư vấn, người lao động đã được phát tài liệu về pháp luật lao động miễn phí, được tuyên truyền những điểm cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, Bộ luật Lao động, được giải đáp những vấn đề công nhân đang còn băn khoăn, thắc mắc về Luật BHXH trong đó trọng tâm là về chế độ tiền lương, ốm đau, thai sản, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, quan hệ lao động, tai nạn lao động… 
Tập huấn công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHYT, BHXH cho cán bộ lãnh đạo các bệnh viện KCB BHYT.
Tập huấn công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHYT, BHXH cho cán bộ lãnh đạo các bệnh viện KCB BHYT.
Thời gian qua, ngành BHXH tỉnh đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền Luật BHYT, Luật BHXH sửa đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; trọng tâm là hướng về cơ sở với hình thức đối thoại trực tiếp với người dân và người lao động trong các doanh nghiệp. Trong 5 tháng đầu năm 2017, ngành BHXH tỉnh đã tổ chức trên 70 cuộc truyên truyền đối thoại tại các xã, thị trấn, 10 huyện, thành phố. Thông qua các buổi tuyên truyền, đối thoại, đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới và mục tiêu BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân. Việc tuyên truyền về BHXH, BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng; hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực. Nội dung tuyên truyền nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT; làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, trường học, doanh nghiệp… trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Công tác tuyên truyền chú trọng đến mọi đối tượng, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, học sinh, sinh viên; các chủ sử dụng lao động, nhất là các chủ doanh nghiệp tư nhân. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến ngày 1-6-2017, số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 1.378.287 người, đạt độ bao phủ 74,4%. Trong đó: Số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 147.883 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 5.084 người; số người chỉ tham gia BHYT là 1.230.404 người… Số thu BHXH-BHYT-BHTN tính đến 1-6-2017 đạt 1.188 tỷ 992 triệu đồng. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại. Việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT ở nhiều địa phương còn thấp dưới 70%; thậm chí nhiều xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt NTM có dấu hiệu suy giảm tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BHYT còn hạn chế. Số người tham gia BHYT, nhất là theo hộ gia đình tăng chậm; đặc biệt là đối tượng hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 78% dân số tham gia BHYT; giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN còn 2,65%. Để thực kế hoạch đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện lộ trình tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân. Ngành BHXH phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan tổ chức công tác tuyên truyền BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT, đảm bảo sự phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Phát huy vai trò đơn vị cơ sở, các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp…, là địa bàn trực tiếp tổ chức vận động đối tượng và giám sát thực hiện các chế độ BHXH, BHYT./.
 
Bài và ảnh: Việt Thắng
,
,
.
,
,
,
,