Kho bạc Nhà nước Nam Định vượt khó ngoạn mục
Cập nhật lúc08:04, Thứ Năm, 27/01/2022 (GMT+7)

Phát huy truyền thống đoàn kết, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị liên quan, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định đã hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2021 giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến nên khách hàng không phải đến Kho bạc Nhà nước Nam Định giao dịch trực tiếp.
Triển khai dịch vụ công trực tuyến nên khách hàng không phải đến Kho bạc Nhà nước Nam Định giao dịch trực tiếp.

Về hoạt động chuyên môn, KBNN Nam Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN) phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm 2021, KBNN Nam Định đã chủ động trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý thu NSNN tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, hạch toán đầy đủ, kịp thời, phân chia chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Đến hết năm 2021, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 7.857 tỷ 915 triệu đồng, đạt 138% dự toán và bằng 129% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch hơn 1.800 tỷ đồng, mức vượt cao so với dự toán, tăng so với cùng kỳ; tất cả các huyện, thành phố đều hoàn thành vượt mức dự toán. Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, KBNN về đẩy mạnh tích hợp, liên thông giữa các quy trình nghiệp vụ với chương trình ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương và chu đáo, từ ngày 15-11-2021, KBNN Nam Định đã phối hợp với các đơn vị kỹ thuật, nghiệp vụ của KBNN triển khai quy trình nghiệp vụ liên thông Dịch vụ công - TABMIS - thanh toán song phương điện tử (quy trình liên thông) tại Văn phòng KBNN Nam Định và 9 KBNN cấp huyện. Quy trình nghiệp vụ liên thông Dịch vụ công - TABMIS - Thanh toán song phương điện tử được triển khai với mục tiêu tự động hóa tối đa các bước xử lý trên các ứng dụng, thuận tiện cho người sử dụng của cả đơn vị giao dịch và KBNN. Theo đó, đối với các chứng từ chi thường xuyên của đơn vị giao dịch chuyển đến KBNN trên dịch vụ công để đi thanh toán song phương với ngân hàng thương mại, sau khi giao dịch viên nhận và hoàn thiện các thông tin, kế toán trưởng và lãnh đạo đơn vị KBNN ký duyệt trên chương trình dịch vụ công thì chứng từ được tự động giao diện sang TABMIS, thanh toán song phương điện tử và tự động chuyển sang ngân hàng thương mại mà không cần phải có bất kỳ một xử lý thủ công nào như trước đây. Đồng thời, quy trình cũng giúp cập nhật, cung cấp kịp thời và chính xác số liệu thu, chi NSNN qua KBNN giúp UBND tỉnh có đủ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, giúp kiểm soát, thanh toán, chi trả đảm bảo kịp thời, đúng chế độ các khoản chi NSNN phục vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số tiền 65 tỷ 728 triệu đồng; công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 109 tỷ 53 triệu đồng, chi hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng COVID-19 là 4 tỷ 230 triệu đồng. Năm 2021, tổng chi NSNN là 15.803 tỷ 823 triệu đồng, đạt 97,4% dự toán.

Về chi đầu tư xây dựng cơ bản, kể từ ngày 29-11-2021, KBNN Nam Định đã triển khai thực hiện Chương trình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư qua KBNN. Đây là chương trình ứng dụng công nghệ tin học quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN, đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển hệ thống KBNN giai đoạn 2021-2030, hướng tới hình thành KBNN số vào năm 2030. Đồng thời, giúp các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) thực hiện giao dịch thanh toán với Kho bạc kịp thời, giảm thời gian phải đi lại trong quá trình làm thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và UBND tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của KBNN theo công văn số 6074/KBNN-CNTT ngày 19-11-2021, KBNN Nam Định đã nhanh chóng chỉ đạo các bộ phận trong đơn vị và trực thuộc rà soát, đối chiếu, làm sạch toàn bộ dữ liệu của các công trình, dự án trên địa bàn đảm bảo chính xác. Thực hiện nhập liệu đầy đủ thông tin cho tất cả các công trình dự án vào hệ thống quản lý phần mềm của Chương trình như: Tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm, khai báo quản lý hạng mục, tiết mục, số dư tạm ứng, số dư thanh toán, quản lý cam kết chi… Đồng thời, KBNN Nam Định tiếp tục duy trì vận hành chương trình cũ để đảm bảo tính an toàn trong hoạt động nghiệp vụ. Ngoài ra, KBNN Nam Định đã có công văn đề nghị các chủ đầu tư rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện của dự án đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài; thông báo kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án trong những tháng còn lại của năm 2021, gửi KBNN nơi giao dịch. Cùng với đó, KBNN Nam Định bố trí cán bộ tin học, giao dịch viên làm đầu mối phụ trách hỗ trợ các đơn vị và trao đổi thông tin với đội hỗ trợ Trung ương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi triển khai chương trình. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện cần thiết, ngay từ ngày 29-11-2021, KBNN Nam Định đã thực hiện cài đặt tích hợp hệ thống; chuyển đổi dữ liệu đối với các dự án và thực hiện quy trình nghiệp vụ trên máy theo đúng hướng dẫn của KBNN trơn tru, thông suốt. Tính đến ngày 24-1-2022, đã có hơn 2.500 dự án đã chuyển đổi dữ liệu và phát sinh chứng từ thanh toán trên nền tảng chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2021, KBNN Nam Định đã giải ngân được 4.516 tỷ 382 triệu đồng, đạt 91% so với kế hoạch giao. Với kết quả đã đạt được nêu trên, tỉnh ta được Bộ Tài chính đánh giá và xếp loại là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng tốp đầu trong cả nước.

Năm 2022, KBNN Nam Định quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2022 của hệ thống KBNN: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ theo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị”. Theo đó, KBNN Nam Định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống KBNN năm 2022, quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN Nam Định trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công trên địa bàn tỉnh Nam Định. Triển khai thực hiện chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN theo đúng quy định; tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, đột xuất nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác điều hành của KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các mặt về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Tập trung tham gia triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN; thực hiện các nhiệm vụ về an toàn bảo mật hệ thống, quản trị hệ thống, đảm bảo kỹ thuật công nghệ thông tin của KBNN Nam Định. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

Bài và ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,