Chuẩn bị tốt các điều kiện kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia
Cập nhật lúc08:07, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công quốc gia địa chỉ www.dichvucong.gov.vn, dự kiến sẽ khai trương vào cuối tháng 11-2019, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Để nhanh chóng kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia khi chính thức khai trương, UBND tỉnh và các ngành chức năng đang nỗ lực hoàn thiện các điều kiện đáp ứng các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa thành phố Nam Định.
Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa thành phố Nam Định.

Cổng dịch vụ công quốc gia cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục như: cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký chương trình khuyến mãi; nộp thuế điện tử (đối với doanh nghiệp); thủ tục cấp điện hạ áp, trung áp và thanh toán tiền điện... Trong tháng 12-2019, sẽ có thêm một số dịch vụ công được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia như: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; khai bổ sung hồ sơ, hủy tờ khai hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Những dịch vụ công dự kiến được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý I năm 2020 gồm: Thu tiền phạt vi phạm giao thông đường bộ; đổi giấy phép lái xe (mức độ 4), cấp mới giấy phép lái xe, đăng ký kinh doanh, dịch vụ công về trang thiết bị y tế, nộp thuế điện tử với cá nhân; thu phí, lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy; giao dịch bảo đảm; đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; nhóm thủ tục về trang thiết bị. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố Nam Định đang tập trung rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền đã được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, được tích hợp, kết nối đăng tải công khai trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Chủ động hoàn thành văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh và sở quản lý chuyên ngành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thủ tục hành chính theo đúng quy định khi phát hiện thủ tục hành chính đã công bố, công khai chưa chính xác, đầy đủ theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị điều kiện triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi Cổng dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ... Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tích hợp Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp lên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo thực hiện thống nhất, thông suốt với Cổng cung cấp dịch vụ công quốc gia. Tích hợp, công khai bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia để công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã có của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Triển khai biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh... Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành được giao quản lý việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải tập trung hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2019. Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để sẵn sàng cho việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan liên hệ với các bộ, ngành Trung ương để kết nối, chia sẻ dữ liệu về thủ tục hành chính từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia với hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến các nhóm dịch vụ triển khai đợt đầu như Viễn thông Nam Định, ngân hàng, Công ty Điện lực tỉnh… khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhân lực đảm bảo kết nối giải quyết thủ tục thông suốt qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, mọi yêu cầu đảm bảo kết nối với Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia của tỉnh đã cơ bản được đáp ứng, sẵn sàng triển khai ngay khi có chỉ lệnh./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương

 
,
,
.
,
,
,
,