Đảng bộ thị trấn Cát Thành phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

08:08, 07/08/2020

Bà Nguyễn Thị Tằm, bí thư chi bộ tổ dân phố Việt Hưng, thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) không giấu nổi niềm vui, tự hào khi dẫn tôi đi thăm thành quả xây dựng nông thôn mới: “Chỉ đổ nốt 100m bê tông đường tiếp giáp ra đồng vào cuối năm 2020 này là tổ dân phố chúng tôi hoàn thành cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp”. Với 650 khẩu sống chủ yếu bằng nghề nông nhưng từ năm 2016 đến nay, tổ dân phố Việt Hưng đã đổ bê tông hóa 2.700m đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa đầy đủ tiện nghi hội họp trong khuôn viên gần 400m2, lắp đặt hệ thống điện led chiếu sáng… Tổng mức đầu tư xây dựng trên 1,2 tỷ đồng, trung bình mỗi khẩu nơi đây đóng khoảng 2 triệu đồng. Thành quả trên là sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có “dấu ấn” vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đảng gồm 45 đảng viên. Hàng năm, chi bộ đã xây dựng các nghị quyết về xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, vận động các hội, đoàn thể, nhân dân thực hiện. Các đảng viên chi bộ luôn gương mẫu đi đầu góp công, góp sức. Cha con Đảng viên Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đức Ngọc tự nguyện nhường 5 sào ruộng “đất tốt” cho người dân trồng cấy, còn gia đình lấy khu đất xấu hơn lại xa khu dân cư. Bản thân bí thư chi bộ Nguyễn Thị Tằm cũng nhường 2 sào, phó bí thư chi bộ Nguyễn Văn Khương nhường 1 sào ruộng đất tốt cho dân đã tạo niềm tin, sự mến yêu của nhân dân vào những đảng viên “miệng nói, tay làm” từ đó đồng lòng chung sức vào các công việc chung. Nhiều năm liền, chi bộ đảng Việt Hưng đạt trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Không có số lượng đông đảng viên như chi bộ Việt Hưng, làng Phú An có 2 chi bộ: Phú An (các tổ dân phố: Phú Thọ, Nam An, Liên Phú) và Phú Cường nhưng chỉ có 18 đảng viên. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn, 2 chi bộ nơi đây đã thường xuyên phối hợp với ban hành giáo, cũng như các chức sắc, chức mục giáo xứ Phú An (Giáo phận Bùi Chu) vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực phát triển kinh tế, mở mang các ngành nghề. Nghề vận tải thủy nơi đây phát triển mạnh mẽ giúp nhiều người dân có cuộc sống giàu có, xây dựng nhiều biệt thự hàng tỷ đồng. Cùng với phát triển kinh tế, các chi bộ cũng lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể, nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đưa quê hương Phú An phát triển mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Thị Tằm, Bí thư chi bộ Việt Hưng và cán bộ Hội Nông dân thị trấn Cát Thành trao đổi, tìm nguồn vốn vay giúp hội viên phát triển kinh tế.
Bà Nguyễn Thị Tằm, Bí thư chi bộ Việt Hưng và cán bộ Hội Nông dân thị trấn Cát Thành trao đổi, tìm nguồn vốn vay giúp hội viên phát triển kinh tế.

Hoạt động hiệu quả của các chi bộ cơ sở đảng Việt Hưng, Phú An, Phú Cường thời gian qua đã làm phong phú thêm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ thị trấn Cát Thành. Đồng chí Nguyễn Đình Hòe, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn cho biết: Với tổng dân số trên 16 nghìn người, trong đó có 1/4 dân số là đồng bào theo đạo Thiên Chúa, Đảng bộ xác định phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là hạt nhân đoàn kết và sự lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu… Sau nhiều lần kiện toàn, đến nay Đảng bộ thị trấn có 29 chi bộ trực thuộc (trong đó có 24 chi bộ cơ sở, 5 chi bộ cơ quan, trường học) với 618 đảng viên. Đảng bộ xã đã thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Việc học tập nghị quyết, chỉ thị các cấp, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc, gắn với chương trình hành động mỗi cá nhân trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công đã tạo hiệu quả cao. Cán bộ, đảng viên đã thay đổi tác phong, lề lối làm việc, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ cơ sở duy trì nền nếp sinh hoạt hàng tháng, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng như vai trò, trách nhiệm của các đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ đảng, tổ dân phố phải gương mẫu trong sinh hoạt, công việc. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, Đảng ủy thị trấn còn phân công đảng ủy viên cùng tham dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm bắt, kịp thời tham mưu để đảng ủy bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn với người dân đã kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc ở cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, các tổ dân phố cũng đã kiện toàn đội ngũ tổ trưởng, tổ phó, ban thanh tra nhân dân theo Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, lựa chọn những người có uy tín, có năng lực. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc đã góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ năm 2015, đảng bộ thị trấn đã nghiêm khắc thi hành kỷ luật 21 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm, đảm bảo đúng tội, đúng trình tự, nguyên tắc, không có khiếu nại. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy coi trọng, nhất là trong điều kiện thanh niên đi làm ăn xa ngày càng đông. Trong 4 năm qua, đảng bộ thị trấn đã kết nạp 53 đảng viên mới bổ sung kịp thời lực lượng cho các chi bộ cũng như các đoàn thể chính trị, xã hội. Đảng ủy thị trấn chủ động đổi mới công tác cán bộ theo hướng mở rộng, dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ năm 2015 đến nay, thị trấn đã cử 9 cán bộ đi đào tạo hệ đại học, 6 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý Nhà nước; 2 đồng chí học lớp trung cấp quân sự góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn đạt chuẩn theo quy định. Công tác dân vận của Đảng, chính quyền luôn được chú trọng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nhân rộng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Việc đổi mới hoạt động công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở thị trấn Cát Thành đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành các phong trào thi đua. Từ năm 2015 đến nay, thị trấn đã đầu tư trên 310 tỷ đồng xây dựng các công trình hạ tầng, giao thông, thiết chế văn hóa… đưa thị trấn sớm về đích nông thôn mới. Đến nay, qua đánh giá thị trấn có 10 tiêu chí đạt, 9 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ của thị trấn phát triển mạnh, tăng 13% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Thị trấn hiện có 90 doanh nghiệp, bằng 35% số doanh nghiệp của huyện, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài thị trấn có thu nhập ổn định. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hiện đại, liên kết sản xuất, trong đó mô hình cánh đồng lúa tám, nếp đạt giá trị cao. Văn hóa - xã hội từng bước phát triển, đến năm 2019 thị trấn có 100% tổ dân phố, trường học, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 85% gia đình văn hóa. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt gần 85%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Tổng kết công tác Đảng hàng năm, Đảng bộ thị trấn luôn đạt trong sạch, vững mạnh; 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân xếp loại vững mạnh và tiên tiến… Với mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thời gian tới Đảng bộ thị trấn Cát Thành sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dân vận để hoạt động đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng ngày càng hiệu quả, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội địa phương./.

Bài và ảnh: Đức ThiệnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com