Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh

08:08, 06/08/2020

Những năm qua, Ðảng ủy Quân sự tỉnh luôn chú trọng công tác phát triển Ðảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị.

Ðối với công tác phát triển đảng viên, Ðảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, phải kết hợp chặt chẽ việc phát triển đảng viên mới đi đôi với rèn luyện, củng cố chất lượng đội ngũ đảng viên. Hàng năm, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định chỉ tiêu, đối tượng, thời gian kết nạp cụ thể và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú. Ðể đảm bảo chất lượng của đội ngũ đảng viên, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trong quá trình thực hiện công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy đảng trong LLVT tỉnh chủ động phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng đối tượng Ðảng. Bên cạnh đó, Ðảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng đổi mới công tác xây dựng Ðảng, xây dựng niềm tin, lòng tự hào và động cơ phấn đấu đúng đắn cho chiến sĩ để sớm được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Ðồng thời, tạo ra khí thế thi đua xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng để quần chúng học tập, noi theo. Cùng với đó, cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh thường xuyên xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, giữ vững trận địa tư tưởng của Ðảng. Hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng; nâng cao chất lượng thực hiện Ðề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, gắn với quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội; quân số tham gia học tập đạt 99%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 86,5% khá giỏi (cao hơn nhiệm kỳ trước 1,5%). Công tác phát triển đảng viên luôn được cấp ủy đơn vị chú trọng, tạo điều kiện tối đa để các chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện. Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Nam Ðịnh tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 26 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng cho 26 đảng viên mới. Trong quá trình bồi dưỡng đối tượng Ðảng, ngoài những nội dung quy định của cấp trên, Ðảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống vẻ vang của Ðảng, của Quân đội và LLVT tỉnh. Ðể định hướng nhận thức về động cơ phấn đấu cho các đồng chí cảm tình Ðảng sát với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của đảng viên ở cơ sở, Ðảng ủy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cụ thể hóa các tiêu chuẩn đảng viên đối với các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong LLVT để các quần chúng ưu tú lấy đó làm cơ sở phấn đấu. Ðặc biệt, để tạo môi trường thi đua, phấn đấu, rèn luyện cho quần chúng, Ðoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu tổ chức nhiều hội thi, hội thao, các đợt sinh hoạt chính trị thiết thực. Nổi bật như: Hội thi “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ”; Thi đua Quyết thắng; 30 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu cao; “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” của Thanh niên Quân đội... Thông qua các hội thi, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, đồng thời phát hiện những nhân tố nổi bật để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Ðảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng ủy Bộ CHQS tỉnh xét kết nạp 36 quần chúng ưu tú vào Ðảng góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng chi, đảng bộ vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

LLVT thành phố Nam Định thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân.
LLVT thành phố Nam Định thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân.

Cùng với đó, Ðảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều nội dung, biện pháp phù hợp gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87, giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt; dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết, tôn trọng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động rà soát, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn cài cắm, móc nối, mua chuộc thu thập tin tức của các thế lực thù địch, phản động. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Thường xuyên rà soát nội bộ cơ quan, đơn vị; thẩm định, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị trong tuyển quân, tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị trọng yếu bảo đảm chặt chẽ. Ðảng ủy Quân sự tỉnh cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo tổ chức Ðoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ.

Việc chú trọng phát triển đảng trong LLVT không chỉ tăng sức chiến đấu của tổ chức Ðảng ở cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh, mà còn tạo nguồn cho các địa phương. Nhiều đảng viên trẻ khi xuất ngũ đã có những đóng góp tích cực cho công tác ở địa phương. Ðại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Ðể kết nạp được đảng viên mới thì đối với LLVT chủ yếu là nguồn chiến sĩ trẻ nhập ngũ về tham gia làm nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị. Ðể đạt chỉ tiêu, Ðảng ủy Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt các đảng bộ, chi bộ phải chú trọng chất lượng, đào tạo bồi dưỡng đảng viên nào phải chắc đảng viên đó. Tránh trường hợp nhiều đảng viên trẻ khi xuất ngũ trở về địa phương không phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên”. Cũng theo đồng chí Chủ nhiệm Chính trị, bên cạnh việc phát triển Ðảng cho nhân viên chuyên ngành thì việc tạo nguồn, phát triển đảng cho chiến sĩ luôn được Ðảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm. Tuy nhiên, một khó khăn đặt ra với Ðảng ủy Quân sự tỉnh là thời gian phục vụ tại ngũ của chiến sĩ là 24 tháng, trong khi đó, sau khi hoàn thành thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, phải mất một năm đầu để bộ đội làm quen với môi trường, thuần thục kỹ, chiến thuật chiến đấu chuyên ngành; sang năm thứ hai, khi các chiến sĩ đã đủ “độ chín” mới có thể bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Nhằm tháo gỡ khó khăn trên, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ khi xây dựng nghị quyết cần xác định rõ kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đảng viên cụ thể, sát đối tượng, phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Ðồng thời, để tạo môi trường thi đua, phấn đấu, rèn luyện cho quần chúng, đơn vị đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hội thi, hội thao…; qua đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên, từ đó kịp thời phát hiện những quần chúng điển hình, tiêu biểu để giới thiệu, xem xét, bồi dưỡng đối tượng Ðảng.

Qua công tác phát triển đảng viên mới đã tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Ða số cán bộ, đảng viên yên tâm, phấn khởi nhận nhiệm vụ và đã phát huy năng lực, sở trường. Nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, không ngại khó, ngại khổ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, được cấp ủy ghi nhận, đánh giá cao./.

Bài và ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com