Chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

07:07, 31/07/2020

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ tỉnh. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo từ việc học và làm theo Bác đã tạo những chuyển biến toàn diện, vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Quân y Bộ đội Biên phòng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Giao Hải (Giao Thuỷ).
Quân y Bộ đội Biên phòng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Giao Hải (Giao Thuỷ).

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai Chỉ thị đồng bộ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm được các cấp ủy trong tỉnh thực hiện bài bản, nghiêm túc; hình thức quán triệt thường xuyên được đổi mới như: truyền hình trực tiếp; trực tuyến; truyền thống, từ đó lan tỏa sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì thực hiện nghiêm sinh hoạt Đảng, chế độ giao ban, phối hợp mở rộng dân chủ trong lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Từ việc nắm vững và hiểu sâu, thấm nhuần tư tưởng của Bác, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, sai trái. Theo đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị; làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân. Trong 4 năm (2016-2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 32 tập thể; Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã gợi ý kiểm điểm đối với 233 tập thể và 90 cá nhân theo phân cấp quản lý có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái cần giải trình, làm rõ. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, có kết quả.

Đặc biệt, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, đó là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016-2020 và những năm tiếp theo; chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển về kinh tế; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính trọng tâm, đột phá, thực hiện đồng thời xây dựng NTM gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đạo đức công vụ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác. Đồng thời giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, tồn đọng, những vấn đề phát sinh từ cơ sở… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như mô hình: “Phụ nữ Nam Định thực hành tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”; “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Mô hình quân dân y kết hợp và hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách”… Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn tỉnh đã có 584 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng, trong đó có 80 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chuyển biến rõ nét toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển về kinh tế như: hoàn thành, đưa vào sử dụng tuyến đường bộ mới nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 21 và cầu Tân Phong vượt sông Đào, cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ; giai đoạn I tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tỉnh lộ 487, 488, 489; Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; Nâng cấp hệ thống đê tả, hữu sông Sò; Đầu tư tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng… Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM: ngày 18-10-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; về đích NTM sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Nam Định trở thành điểm sáng, được Trung ương đánh giá là một trong hai tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn và tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Huyện Hải Hậu là một trong ba đơn vị cấp huyện của cả nước được Trung ương lựa chọn làm điểm huyện NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” phát triển bền vững giai đoạn 2018-2023. Trong xây dựng NTM, thông qua dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp và phong trào giải phóng mặt bằng, nhân dân trong tỉnh đã góp 2.897ha đất nông nghiệp (giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng) và hiến 206ha đất thổ cư (giá trị trên 1.000 tỷ đồng) làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi… Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc và tạo động lực để các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới hiện nay; coi trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện chú trọng yếu tố “làm theo” đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào thực chất. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; lựa chọn những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05-CT/TW và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ở các địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com