Phải làm cho Đảng ta thật sự trong sạch

07:08, 27/08/2019

Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (công bố năm 1969), Người căn dặn toàn thể cán bộ, đảng viên: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đây là lời căn dặn có ý nghĩa toàn diện, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng nói riêng, sự nghiệp cách mạng nói chung. Lời dạy này trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; nhất là 50 năm kể từ ngày Bác Hồ đi xa.

Chúng ta thấy rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dặn phải làm cho Đảng thật vững mạnh, to lớn, trở thành “tổ chức khổng lồ”, mà chủ ý nhấn mạnh thành tố: “Thật trong sạch”. Cái nghĩa của cụm từ “thật trong sạch” ở đây rất rộng lớn, bao hàm và bao trùm đầy đủ mục đích, mục tiêu của công tác xây dựng Đảng. Bởi lẽ, đối với một Đảng cầm quyền, sự trong sạch chính là yếu tố quyết định để Đảng tồn tại và ngày càng mạnh hơn, khỏe ra. Hơn thế, Đảng có trong sạch thì nhân dân mới tin yêu, quý mến và tạo nên sức mạnh nguồn cội của Đảng cách mạng chân chính. Có trong sạch thì tất yếu sẽ có vững mạnh, mới đủ khả năng hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang.

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; nhất là những năm tháng trường chinh gian khổ và kiên trì đổi mới, Đảng ta luôn quyết liệt, nghiêm khắc tự chỉnh đốn, tự làm trong sạch chính mình; không ngừng đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng và dùng thực tiễn cách mạng để tôi rèn, thử lửa cán bộ, đảng viên; hun đúc vào mỗi cán bộ, đảng viên bản lĩnh cách mạng và ý chí quyết tâm tự gột rửa bản thân, góp phần làm trong sạch tổ chức, tập thể, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một cao trào tự làm sạch tổ chức, tự gột rửa cán bộ, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình được dâng cao và đạt hiệu quả thiết thực. Cùng với những thành quả lớn lao trên nhiều lĩnh vực xây dựng, kiến thiết nước nhà và hợp tác phát triển; một sức vóc và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định, ghi nhận trên chính trường quốc tế.

Ngẫm lại chuyện ở một số thời điểm mà không khỏi trăn trở, xót xa. Nhất là khi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI vừa được ban hành, có không ít ý kiến trái chiều, hoặc thiếu niềm tin về tính thiết thực, hiệu quả của nghị quyết. Thậm chí, quá trình triển khai, đâu đó trong hàng ngũ của Đảng, một bộ phận chưa thật nhất quán, quyết tâm trong quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện...

Vượt lên tất cả mọi khó khăn, rào cản hữu hình ấy, “quyết tâm làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch hơn” đã tự nó đánh thức lương tâm, trách nhiệm chân chính. “Quyết liệt chỉnh đốn Đảng hay là để Đảng chết yểu?”; “mạnh mẽ đẩy lùi tiêu cực hay để tiêu cực đẩy lùi sự nghiệp cách mạng?”, “phải chặt cành để cứu cây”;... từng bước trở thành khẩu hiệu ý chí và mệnh lệnh con tim; tạo động lực nội sinh thôi thúc mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân tìm ra giải pháp để điều trị, chữa lành những vết thương tiêu cực ít nhiều “ký gửi” trên cơ thể vốn cường tráng, khỏe mạnh của Đảng. Đặc biệt, với sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng hàng loạt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, càng cho thấy quyết tâm đấu tranh đến cùng với tệ tham nhũng, tiêu cực của Trung ương; minh chứng cho những con tim đã được hâm nóng bầu nhiệt huyết và đốt cháy lên ý chí đương đầu không khoan nhượng với “giặc nội xâm” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo, răn dạy.

Câu hỏi tưởng chừng như khó đưa ra đáp án trước đây: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa, biến chất... đang ở đâu?”, nay đã được minh chứng bằng những số liệu rõ ràng và những nhân vật hết sức cụ thể. Chỉ tính từ sau Đại hội XII của Đảng (tháng 1-2016) đến nay, Đảng đã kỷ luật hàng chục cán bộ cao cấp, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt một số bộ, tỉnh, thành phố; cả cán bộ đương chức và những người đã nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật do có sai phạm. Hàng loạt cán bộ đang hoặc từng giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc của một số tập đoàn kinh tế lớn cũng bị trừng trị bởi “kỷ luật thép” và pháp luật nghiêm minh. Điều ấy cho thấy, việc xử lý kỷ luật Đảng là hoàn toàn không có vùng cấm, dù người vi phạm bất kể là ai, ở cương vị nào...

Hiếm có một Đảng chân chính nào trên thế giới lại nêu cao ý chí tự gột rửa, tự làm mới, làm sạch tổ chức, bộ máy của mình với thái độ quyết liệt như thế. Ít có một quốc gia nào mà ý thức người dân lại được nêu cao, phát huy mạnh mẽ, với thái độ quyết liệt, cùng toan lo, “chung sức, đồng lòng” cống hiến trí tuệ và cả những hy sinh cho công cuộc chỉnh đốn Đảng cầm quyền đi đến thành công cuối cùng. Đó hẳn là tình yêu chan chứa từ triệu triệu con tim sâu kín nhân dân dành cho Đảng, hướng về Đảng với mong muốn Đảng ngày càng mạnh hơn, khỏe ra; luôn vững tay chèo trước mọi sóng gió, ghềnh thác; cáng đáng và hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang là lãnh đạo toàn xã hội Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng.

Cũng từ đấy, “từ khóa” cho mỗi thành công trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là cụm từ: “Đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực”, phải “quyết tâm làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch hơn”. Từ sự đổi mới trong tư duy đến đổi mới trong hành động, các kỳ Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã kế tiếp nhau dần tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc, mở toang cánh cửa cơ chế, tạo nên lộ trình và cách làm đổi mới với hình hài ngày càng rõ rệt, hoàn thiện hơn đối với sự nghiệp “đánh giặc nội xâm”. Và chính những thành quả trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quyết định, tạo tiền đề cho đất nước phát triển với tốc độ trung bình cao hơn so với nhiều nhiệm kỳ trước; vị thế đất nước, uy tín của Đảng cũng vì thế được nâng lên rõ rệt trên trường quốc tế. 

Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phải thật sự kiên định, vững tâm đứng bên Đảng, đồng hành cùng Đảng hiện thực hóa quyết tâm chỉnh đốn và kiên trì chỉnh đốn. Tuy vậy, vấn đề cốt tử và cốt lõi lại thể hiện ở chỗ: Đảng ta kiên định “chỉnh đốn để đổi mới, chứ không phải đổi màu”. Đảng chỉnh đốn nhưng không làm thay đổi bản chất của một Đảng công nông chân chính, với truyền thống quý báu tạo nên sức mạnh vô địch được kết thành từ chính tình đồng chí, đồng đội sâu nặng nghĩa tình, trong bất luận “lúc thường cũng như khi ra trận”; tuyệt nhiên không đấu đá, kèn cựa, hạ bệ lẫn nhau, mà chỉnh đốn, đấu tranh là giúp nhau cùng tiến bộ, trưởng thành, vì sự trong sạch, khỏe mạnh của mỗi tổ chức, tập thể.

Nửa thế kỷ đã trôi qua - 50 năm thực hiện Di chúc của Người là ngần ấy thời gian toàn thể cán bộ, đảng viên được hòa mình vào dòng chảy thực tiễn sinh động, nghiêm khắc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cho đến nay, công bằng mà nói, lời di huấn của Người đã thực sự được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện bằng quyết tâm cao nhất, trở thành quy luật bất biến khởi tạo nhịp điệu sinh sôi, phát triển cho mỗi tổ chức, tập thể, cá nhân trong Đảng và lan tỏa ra toàn xã hội. Hơn 95 triệu con tim chan chứa tin yêu hướng về Đảng, dõi theo mỗi bước trưởng thành của Đảng, và trên hết là niềm tin son sắt dành cho Đảng vinh quang với những chủ trương mới, sáng, đúng, tiếp tục soi rọi công cuộc tự chỉnh đốn, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và dẫn lối sự nghiệp cách mạng nước nhà đi đến những thắng lợi to lớn, vẻ vang./.

Theo Báo QĐND

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com