Thông báo Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII
Cập nhật lúc08:54, Thứ Sáu, 17/04/2015 (GMT+7)

THÔNG BÁO
Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII


Như tin đã đưa, ngày 10-4-2015, BCH Đảng bộ tỉnh đã họp hội nghị lần thứ 33. Ngày 13-4-2015, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký Thông báo của hội nghị số 648-TB/TU. Nội dung như sau:

Ngày 10-4-2015, BCH Đảng bộ tỉnh đã họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2015; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo (lần 1) Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thảo luận cho ý kiến về cơ cấu, số lượng BCH Đảng bộ tỉnh; Báo cáo tình hình đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2015

Thực hiện nhiệm vụ quý I-2015, BCH Đảng bộ tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động, tập trung lãnh đạo khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt được kết quả quan trọng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2017, đã cơ bản hoàn thành (đạt 98,79%). Chỉ đạo đại hội điểm nhân rộng, đại hội thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Lãnh đạo thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và có bước phát triển. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Chương trình xây dựng NTM được triển khai tích cực. Tiếp tục triển khai một số định hướng đầu tư phát triển lớn. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển. Ngành GD và ĐT duy trì vị trí trong tốp những tỉnh dẫn đầu toàn quốc kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH tập trung thảo luận chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế chính cần khắc phục; đồng thời thống nhất chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II-2015 như sau:

1- Tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; tích cực công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Tiếp tục chỉ đạo tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

2- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Nâng cao vai trò trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khoá XVII; kỳ họp HĐND thành phố và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

4- Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa và cây màu vụ xuân; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

5- Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định.

6- Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng KCN Rạng Đông; các cầu: Tân Phong, Đống Cao và các công trình xây dựng trọng điểm của tỉnh.

7- Tiếp tục tập trung xây dựng Thành phố Nam Định trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo các tiêu chí đã được xác định.

8- Quan tâm các hoạt động văn hoá - xã hội. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm mới và xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

9- Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt đảm bảo an toàn cho đại hội Đảng bộ các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, kiểm sát, xét xử, thi hành án. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

II. Cho ý kiến về Dự thảo (lần 1) Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ, Ban TVTU và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh khoá XIX (nhiệm kỳ 2015-2020)

BCH đã thảo luận, cơ bản tán thành những nội dung trong Dự thảo (lần 1) Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ, Ban TVTU và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh khoá XIX (nhiệm kỳ 2015-2020). Ban TVTU tiếp thu và chỉ đạo hoàn thiện Văn kiện Đại hội và Đề án nhân sự (nhiệm kỳ 2015-2020)./.

,
,
.
,
,
,
,