Thành công của các đại hội điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ Thành phố Nam Định
Cập nhật lúc08:59, Thứ Tư, 15/04/2015 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 17-7-2014 của Ban TVTU về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thành uỷ Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các kế hoạch và các bước chuẩn bị cụ thể cho sự kiện chính trị quan trọng. Để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Thành ủy Nam Định đã lựa chọn, chỉ đạo 3 Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiêu biểu đại diện cho các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, gồm: Đảng bộ phường Trần Tế Xương đại diện cho khối các phường, xã; Chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch đại diện cho khối các phòng, ban và Đảng bộ Quân sự thành phố đại diện cho khối lực lượng vũ trang để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, đồng thời chọn, chỉ đạo Đảng bộ xã Lộc Hòa và Đảng bộ phường Bà Triệu tổ chức đại hội bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các đơn vị được chọn làm điểm đã tích cực, chủ động làm tốt các khâu, các bước chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Các đảng bộ, chi bộ đã tập trung trí tuệ tập thể, phát huy dân chủ trong công tác chuẩn bị và xây dựng các văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa tới. Trong công tác chuẩn bị văn kiện, các đơn vị đã sớm xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ để hoàn thiện báo cáo trình đại hội. Về chuẩn bị nhân sự cấp ủy, các đơn vị được chọn đại hội điểm đã tiến hành theo đúng nguyên tắc, quy trình, bám sát các nội dung của Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ. Trước khi các Đảng bộ, chi bộ triển khai tổ chức đại hội, báo cáo chính trị, công tác nhân sự và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đều được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy để đại hội được tiến hành theo đúng Điều lệ Đảng. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng khâu, từng bước trong công tác chuẩn bị, đến nay, chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch, Đảng bộ phường Trần Tế Xương và Đảng bộ xã Lộc Hòa đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định khẳng định: “Các đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở đã bám sát nội dung của Chỉ thị 36-CT/TW và hướng dẫn của Thành ủy, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Các đảng bộ, chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ, thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao, đồng thời phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong các khâu, các bước chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội, đó là những kinh nghiệm để các Đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lại học tập, rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội ở đơn vị mình”.

Cán bộ, đảng viên xã Lộc Hòa trao đổi về ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ Thành phố Nam Định lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).
Cán bộ, đảng viên xã Lộc Hòa trao đổi về ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ Thành phố Nam Định lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tại đại hội các đơn vị làm điểm, báo cáo chính trị của các đơn vị đã đánh giá một cách cụ thể, toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Phường Trần Tế Xương trong nhiều năm qua đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục những khó khăn, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, phường đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư, cùng với ngân sách phường và huy động sự đóng góp của nhân dân để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư với nguồn đầu tư trên 40 tỷ đồng; đến nay toàn bộ các tuyến đường trục chính trên địa bàn phường đều được nâng cấp, lắp điện cao áp; hệ thống cống thoát nước được xây dựng kiên cố. Phường cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” và hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng thành phố trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng”; đến nay trên địa bàn phường đã xây dựng và duy trì 6 tuyến phố đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị; 100% các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường đều được công nhận là cơ quan có nếp sống văn hóa, 23/29 tổ dân phố được công nhận là tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, phường là một trong những điểm sáng của Thành phố Nam Định trong công tác xây dựng và phát động, duy trì tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của khối các phòng, ban của Thành phố Nam Định, báo cáo chính trị tại đại hội chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch đã đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua. Chi ủy, chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, tham mưu cho UBND thành phố có nhiều giải pháp tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, hạn chế nợ đọng phát sinh, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách. Kết quả thu từ kinh tế trên địa bàn trong 5 năm qua đều đạt dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao, số thu ngân sách hằng năm tăng bình quân 22,5%… Cùng với việc đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo chính trị của các đơn vị cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cũng như nguyên nhân của những tồn tại, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ thể hiện tính chiến đấu cao, sát thực tế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới. Cụ thể như: Đảng bộ phường Trần Tế Xương phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: hằng năm thu ngân sách phường tăng 5%; tỷ lệ hộ nghèo giữ ở mức 2%; phấn đấu 100% tổ dân phố thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở và quy ước văn hóa; 100% các chi bộ đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 70% trở lên đạt chi bộ trong sạch vững mạnh… Chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách hằng năm; căn cứ nguồn lực, lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, phân bổ vốn đầu tư phát triển hằng năm cho từng dự án, công trình, ưu tiên dành nguồn lực cho những công trình trọng điểm mang tính điểm nhấn, cho các chính sách an sinh xã hội và công tác quản lý, nâng cấp, chỉnh trang đô thị… Cùng với việc chú trọng xây dựng báo cáo chính trị, các đơn vị cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Đề án nhân sự chuẩn bị cho đại hội của các đơn vị đã căn cứ vào quy hoạch cán bộ, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đề án cơ cấu cấp ủy của Đảng bộ phường Trần Tế Xương và chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch đều có các đồng chí là cán bộ chủ chốt, bí thư cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, đồng thời đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, cán bộ trẻ, phát huy được tính dân chủ, khách quan… nên khi tiến hành bầu cử tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên, bầu 1 lần đủ nhân sự cho cấp ủy khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ xã Lộc Hòa cũng đã tổ chức thành công đại hội bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020). Với sự nỗ lực cố gắng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lộc Hòa từ một Đảng bộ yếu kém đã phấn đấu trở thành Đảng bộ 5 năm liền (từ 2010-2014) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có 3 năm đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Đảng bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XIX, đạt và vượt 10/13 chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,1% xuống còn 2,96%; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt trên 68 triệu đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3,1 tỷ đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, trên 90% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ… Để thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội, Đảng bộ xã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng Đề án nhân sự cho nhiệm kỳ mới trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đề án nhân sự cấp ủy khóa XX (nhiệm kỳ 2015-2020) của Đảng bộ xã đã đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, có tính kế thừa và phát triển, trong đó tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đạt 22%, độ tuổi từ 35 đến 50 đạt 44,4%, độ tuổi trên 50 đạt trên 33%; tỷ lệ cán bộ nữ đạt trên 15%. Do có sự chuẩn bị chu đáo về nhân sự nên việc thực hiện bầu cử nhân sự cấp ủy (15 đồng chí) và bầu trực tiếp Ban thường vụ (5 đồng chí), bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã tại đại hội đã được tiến hành thuận lợi, bầu 1 lần đủ số lượng với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội Đảng bộ xã Lộc Hòa đã phát huy được tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và là cơ sở để các Đảng bộ khác học tập rút kinh nghiệm.

Sau đại hội điểm của các đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận xét, đánh giá một cách cụ thể những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót trong từng khâu, từng bước chuẩn bị và trong quá trình tổ chức đại hội điểm của 2 đơn vị để chỉ đạo đại trà. Để tổ chức thành công đại hội, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện của cấp mình, cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, thực hiện nghiêm quy trình công tác nhân sự trước đại hội. Việc chuẩn bị nhân sự phải dựa trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tình hình thực tiễn đội ngũ cán bộ và yêu cầu về chất lượng, số lượng cấp ủy khóa mới; đảm bảo về độ tuổi cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định. Chuẩn bị tốt công tác hậu cần để tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng và tiết kiệm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31-5-2015; thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Nam Định dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8-2015./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ
 

,
,
.
,
,
,
,