Bộ CHQS tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

07:06, 10/06/2013

Ngày 7-6-2013, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong 2 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và LLVT tỉnh, tạo điều kiện để mọi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những hành động, việc làm cụ thể, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các đảng bộ và chi bộ trực thuộc đã hoàn thành chương trình học tập 5 chuyên đề; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 2 năm đã phối hợp tuyên truyền 163 tin, bài, 82 buổi phát tin nội bộ, 112 pa-nô, áp phích tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DBĐV trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh về DBĐV, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực PCLB-TKCN, từng bước nâng cao khả năng cơ động SSCĐ và khả năng phối hợp hiệp đồng của LLVT tỉnh trong xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu… Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, LLVT toàn tỉnh đã có 25 lượt tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu được biểu dương.

Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác rèn luyện, quản lý cán bộ, chiến sỹ; tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện các mặt công tác, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện… góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hằng năm, không ngừng xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc./.

Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com